Sunteți pe pagina 1din 5

PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR

PARTENERI IMPLICATI

MEN(Ministerul Educatiei Nationale)

Inspectoratul Scolar

Primaria

Parintii copiilor

Prescolarii,elevii claselor primare,gimnaziale si liceeni

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Obiectivul general – reducerea fenomenului de absenteism și abandon școlar și motivarea


preșcolarilor și școlarilor din comuna Dumbravița, județul Brașov de a participa la educație și
învațământ prin implicarea în activități extracurriculare.

Prin activitățile pe care le propune proiectul are un efect benefic pe termen mediu și lung reușind
să popularizeze în sistemul de învățământ din mediul rural concepte aplicate de educație precum
Grădinița prietenoasă și Școala după școală. Tot ca efect pozitiv major este preconizată o scădere
a numărului de absențe și implicit a abandonului școlar în condițiile în care copiilor, încă de la
vârste fragede, li se oferă posibilitatea să se implice în activități extracurriculare complementare
programei obligatorii care au scopul de a crește interesul, motivația și implicarea acestora
corelată cu activități de consiliere în ceeace privește părăsirea timpurie a școlii și consiliere în
carieră.

Aceste forme de consiliere vor deschide practic noi perspective copiilor, inclusiv perspectiva
continuării studiilor și integrarea pe piața muncii ca urmare a parcurgerii ciclurilor de învățământ.
Fără discuție, un efect foarte important al implementării proiectului îl reprezintă consolidarea
PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR

unor parteneriate între școală, părinți și comunitatea locală, parteneriate care vor servi ca model și
pentru generațiile viitoare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS 1 Creștrea interesului față de școală pentru 239 de peșcolrai în activitați de tip


,,grădinița prietenoasă”;
2. OS 2 Stimularea interesului pentru educație și diversificarea cunoștiințelor și abilităților
personale pentru 200 de elevi prin participarea la activități Școala după școală;
3. OS 3 Diminuarea fenomenului de absenteism și abandon școlar prin activități de
consiliere cu 87 de elevi din ciclul gimnazial;
4. OS 4 Dezvoltarea abilităților sociale a spiritului de echipă și competiție a elevilor prin
participarea la o tabără și implicarea în 10 evenimente sportive;
5. OS 5 Consolidarea parteneriatelor școală – familie – comunitate în cadrul unui centru de
mediere școlară;

OS 6 Stabilirea unei relații școală – părinți pe baza conștientizării importanței educației în viața
copiilor și a prevenirii abandonului școlar printr-o campanie de conștientizare corelată cu
activitatea mediatorului școlar.

Rezultate așteptate

Detalii rezultat – Componența 1

1. 1 echipă de management selectată, formată și organizată;

1 procedura de management elaborată și implementată, documente de angajare ale echipei


de proiect deficinte și semnate ( CIM, FP);

1 plan de comunicare internă, 1 strategie de monitorizare, raportare și control;

1 calendar CP, CR;

1 plan de alocare a resurselor pe activități elaborat, aprobat și impleentat;


PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR

2. 1 plan de achiziții elaborat și implementat, 1 calendar anual al achizițiilor publice;

3. 1 plan financiar – contabil;

4. 2 comunicate mass-media

o pagină web

materiale info și publicitate;

5.- 239 preșcolari participanți la activități de tip Gradinița prietenoasă

- 5 tipuri de ateliere organizate

A 1 contribuie la atingerea OS 1 al proiect și OS 6.2

6. – 113 elevi din ciclul primar participanți la activități de tip Școala după Școală (A2)

- 87 elevi dn ciclul primar participanți la activități de tip Școala după Școală (A2)

- 239 preșcolari participanți la curs competențe lingvistice

- 9 tipuri de activități organizate.

A 2 contribuie la atingerea OS 2 al proiectului și OS 6. 2 și OS 6.3

6. - 87 elevi din școala gimnazială participanți la activități de consiliere și orientare școlară /


profesională în cadrul A 3
A 3 contribuie la atingerea OS 3 al proiectului OS 6.3
7. 3 tipuri de activități organizate cu preșcolari și școlari în cadrul A 4 în vederea facilitării
tranziției
A 4 contribuie la atingerea OS 3 al proiectului și OS 6.2 și OS 6.3;
8. - o tabără pentru elevi
- 120 participanți tabără
- 10 competiții sportive organizate

A 5 contribuie la atingerea OS 4 al proiectului și OS 6.2 și OS 6.3;


PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR

9. - un centru pentru activități de mediere școlară înființat.


A 6 contribuie la atingerea OS 5 și OS 6 ale proiectului și OS 6.2 și OS 6.3;
10. - o campanie de informare și conștientizare în rândul părinților.
A 7 contribuie la realizarea S 5 și OS 6 ale proiectului și OS 6.2 și OS 6.3

Riscuri

Echipa și-a propus un proces de monitorizare riguros privind anticiparea și minimizarea riscurilor
care pot apărea pe parcursul implementării proiectului. Există două categorii de riscuri: interne și
externe. Riscurile interne reprezintă riscurile ce pot interveni echipei de proiect și care pot fi
anticipate, rescpectiv înlăturate, ca urmare a unui proces de monitorizare eficient și riguros.
Riscurile externe sunt cele care apar independent de voința solicitantului, apariția lor nu poate fi
controlată, ci doar anticipată. Există riscuri ale căror consecințe se produc pe principiul bulgărelui
de zăpadă. Se vor elabora instrumente, pârghii pentru respectarea și pentru aplicarea de acțiuni
corective asigurând astfel un proces de management bazat pe rezultate.

Relevanță

Referitoare la proiect

Activitățile proiectului răspund Strategiei Naționale privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii
– Program reprezentativ 1.1: Creșterea accesului la îngrijire și educație timpurie a copiilor care își
propune să întărească și să consolideze extinderea cu succes a educației timpurii a copiiilor, pe
baza finalizării învățământului preșcolar (3-6 ani) și inițierii unei extinderi rapide a furnizării de

servicii de IETC pe copiii sub 3 ani (îndeosebi pentru copiii cu vârste între 2-3 ani); 1.2.
Asigurarea unui învățământ primar și gimnazial de calitate pentru care se bazează pe realizările
deja obținute la nivelul înscrierilor în învățământului primar și secundar. Program reprezentativ
2.1.:

Dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie și consolidarea programelor remediale și de sprijin


pentru elevii aflați în situație de risc învățământul obligatoriu. De asemenea, programul va
sprijini, consolidarea programelor remediale și de sprijin pentru elevii aflați în situație de risc
PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR

inclusiv a programului Școala după Școală. Activitățile proiectului contribuie la îndeplinirea


țintelor propuse prin Strategia Națională pe Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-
2020 care își propune, investiția în dezvoltarea și bunăstarea copilului, pe baza abordări holistice
și integrate de către instituțiile și autoritățile statului, în condițiile respectării drepturilor copilului,
satisfacerii acestuia precum și accesului universal la servicii, la Strategia naționala ,,O societate
fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”, la, Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a
Școlii.