Sunteți pe pagina 1din 1

ATLASUL LUMIU 1

ROMAN IÂ
ROMÂNIA

Suprafată :
237 .500 km2
Pozitie geografică :
latitudine nordică
43° 15' - 48° 15' şi UCRAINA
longitudine estică
20° 15'- 29° 41'
Popula ,kia :
~~ SUCEAVA °
22 .760 .449 locuitori O rv,

Densitatea 7- f P' BISTRITA Pienoaw O


6n

popula#iei : n s .
ROM1~N
CLUJ- i 0 0 ~' o-
96 locuitori/km2 NAPOCA / -• PIATRA°
' o ° NEAMT
O
Capitala şi ora ;uI cel TURDA O¢ ¢ 7 BACAU
3 ®' o 50 100 km
STÂRGU wad ;,ns p
mai mare : ¢ S y MURE$ .- 'O'

Bucureşti, O ¢Q
~
C>
S
MEDIA$
O •a BARLAD
ONEŞTI
,,
(2 .064 .474 locuitori) ALBAIULIA o` SFĂNTU

Limba of icială :
DEVA
R O M A N 1 A GHE.RGHE
HUNEDOARA •
SIBIU BRA$OV
româna C ,,_ mawenne
<,
O Cc PETRO$ANI ^.
Produse importate : REşITA ~ Y .I dip~`a i s,4 . ae
: zsr? C0
maşini, titei, cocs, m sen,e 'Q 0~\~
a
¢
o Ba
° 3 14c5 O (Q TARGUJIU RAMNICU
minereuri feroase, G (~ Q • VALCEA SubCdIP° r BUZAU
O
• PLOIEŞTI
° C S u b c a r p° S ' 0 e ş c
vehicule, fier. TĂRGOVIŞTE ,a
~. 0 t 1 PITEŞTI rn c
9 t n i a
Produse exportate : DROBETA .
e e
URNU SEVERIN 5'
maşini, echipament P o d, ş u' 1
BUCUREşTI FETEŞTI Q
'0

CÂLĂRA¢I
industrial, cherestea, O O
OLTENITA CONSTANTA
produse petroliere,
cereale, bovine, came .
Moneda natională :
leu IUGOSLAVIA BULGARIA AGări rOP-o-GRĂF

Produs intern brut


(PIB) : friguroase şi veri destul de gaz, iar restul de 23% este regimului comunist, dar in România, reprezentând
22 .759 milioane dolari fierbinti . În Bucureşti dat de hidrocentrale . 1991 guvernul a permis cele mai însemnate căi
americani temperatura medic a lunii restabilirea proprietătii pentru transportul de
Forma de stat : iulie este de 23 °C, cea a AGRICULTURĂ private a parcelelor de marfă, este de 11 .348 km,
republică lunii ianuarie este de -3° C, 46 % din suprafata până la 10 hectare . 27% din care 3328 km sunt
iar cantitatea de precipitatii totai.1 este cultivată, iar din teritoriul tării este electrificaţi . Reteaua de
AŞEZARE anuală este de cca . 60 cm . 19% se foloseşte ca acoperi( de păduri, drumuri publice totalizează
® GEOGRAFICĂ păşune . Mai mult de un industria de cherestea şi 72 .799 km, din care mai
Munţii Carpati se extind in MINE P 7, sfcrt db, , , ,yulatie este de mobilă sunt dezvoltate, puţin de jumătate sunt
directia nord - sud în INDUSTRIE an„ajată in agricultură. drumuri asfaltate .
centrul tării, continuându- ENERGETICĂ s cnuri arabile foarte INDUSTRIE
se prin Alpii Transilvăneni, Productia de titei c :,Lc de fertile se găsesc în zonele Industria grea ORASE
şi atingând altitudinea de aprox . 6,6 milioane tone, de şes din Câmpia cuprinde otelăriile din Bucureşti, pe malul
2548m în Muntele Negoiu . iar exploatarea de gaz Transilvaniei, Câmpia Hunedoara şi Reşita, iar râului Dâmbovita, este cel
La vest de aceşti munti metan din apropierea Română, Moldova şi industria chimică este şi ea mai mare centru industrial
este situată Câmpia Clujului atinge 28 .000 câmpiile din vestul tării. Se prezentă in majoritatea al tării. 51% din populatia
Transilvaniei, un bazin de metri cubi anual . În cultivă pretutindeni grâu, oraşelor mai mari . României trăieşte în
400-500 m, iar în vest se Carpatii Occidentali, în porumb, floarea-soarelui, I Dezvoltările actuale au mediul urban, iar acest
află zone de şes cu soluri Petroşani, se extrag anual sfeclă de zahăr şi cartofi . vizat mai ales creşterea procent este în continuă
de loess . 43 de milioane tone de Lângă Oradea se cultivă producţiei de bunuri de cre5tere . Al doilea craş ca
lignit . Energia electrică cânepă, în Câmpia larg consum . mărime este Braşovul, cu
CLIMĂ este produsă in proportie Română tutun, iar în o populatie de 323 .835
® Clima continentală de cca . 77% de Moldova sunt zone TRANSPORTUL locuitori . Constanta
central-europeană se termocentrale, care viticole . Fermele au fost Lungimea totală a (350 .476) este cel mai
manifestă prin ierni folosesc lignit, petrol şi colectivizate în timpul retelei feroviare în mare port.
a

EUROPA CENTRALĂ