Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației și Cercetării

Centrul Național de Evaluare și Examinare

Examenul de bacalaureat național 2020


Proba E. d)
FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Test 10
• Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. c 3p
3. d 3p
4. a 3p
5. d 3p
TOTAL Subiect I 15p

Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
D
vm = 3p
T
rezultat final v m = 300 km/h 1p
b. Pentru: 3p
rezultat final v max  159,7 m/s 3p
c. Pentru: 4p
v = v max  a = 0 1p
Fr = Ft 1p
P = Ft  v max 1p
rezultat final Fr  1,2  10 N 5
1p
d. Pentru: 4p
mv 22 mv 12
− = Ltot 1p
2 2
Ltot = mad 1p
v 2 − v1
a= 1p
t
rezultat final t = 25 s 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
E p = −mgh 3p
rezultat final E p = −100 J 1p
b. Pentru: 3p
reprezentare corectă a forțelor 3p
c. Pentru: 4p
LFf = −Ff  d1 1p
1 1

Ff1 = mg cos 1p


h
d1 = 1p
sin 
rezultat final LFf = −50 J 1p
1

Probă scrisă la Fizică 1 Test 10


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Evaluare și Examinare

d. Pentru: 4p
2
mv
= mgh + LFf 1p
2 1

v x = v cos  1p
mv x2
= mgd 2 1p
2
3 3
rezultat final d 2 =
m  1,3 m 1p
4
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)

Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I . 1. b. 3p
2. a. 3p
3. c. 3p
4. d. 3p
5. b. 3p
TOTAL Subiect I 15p

B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p

m0 = 2p
NA
rezultat final: m0  6,6  10−27 kg 1p
b. Pentru: 4p
p0
VA = RTA 1p
2
N
 = 1p
NA
N
nA = 1p
VA
rezultat final: nA  1,2  1025 m-3 1p
c. Pentru: 4p
VA = VB 1p
p0 p
= 0 2p
2T A TB
rezultat final: TB = 600 K 1p
d. Pentru: 4p
VC = (1 + f )  VB 1p
VB VC
= 1p
TB TC
p0 
C = 1p
RTC
rezultat final: C  0,067 kg m3 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Test 10


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Evaluare și Examinare

B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
reprezentare corectă 3p
b. Pentru: 4p
U12 = CV (T2 − T1) 1p
p1 p2
= 1p
T1 T2
 RT1 = pV
1 1 1p
rezultat final: U12 = 6 kJ 1p
c. Pentru: 4p
p2V2 = p3V3 1p
L31 = p1(V1 − V3 ) 2p
rezultat final: L31 = −4 kJ 1p
d. Pentru: 4p
Qprimit = Q12 + Q23 1p
Q12 = CV (T2 − T1) 1p
V
Q23 = RT2 ln 3 1p
V2
rezultat final: Qprimit = 14 kJ 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Test 10


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Evaluare și Examinare
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I . 1. d 3p
2. b 3p
3. a 3p
4. c 3p
5. b 3p
TOTAL Subiect I 15p

C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
E1 = Ir1 + Ud 2p
rezultat final I = 0,4 A 1p
b. Pentru: 4p
E1 + E2 = I (r1 + r2 + R + RA + R1 ) 3p
rezultat final E2 = 4 V 1p
c. Pentru: 4p
E1 = I r1 + Ui 1p
E1 + E2 = I (r1 + r2 + Re ) 2p
rezultat final Re = 18  1p
d. Pentru: 4p
Re = R + RA + Rp 2p
R1R2
Rp = 1p
R1 + R2
rezultat final R2 = 15  1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
Uv = R1  I1 1p
E
I1 = 2p
r + R1
rezultat final Uv = 12 V 1p
b. Pentru: 4p
Re E 2
P= = max  Re = r 1p
(Re + r )2
R1(R2 + R3 )
Re = 2p
R1 + R2 + R3
rezultat final R3 = 1  1p
c. Pentru: 3p
2
E
Pmax = 2p
4r
rezultat final Pmax = 32 W 1p
d. Pentru: 4p
Wtot = E  I  t 1p
E
I= 1p
r + R12
R1R 2
R12 = 1p
R1 + R 2
rezultat final Wtot = 30,72 kJ 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Test 10


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Evaluare și Examinare
D. OPTICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. a 3p
3. c 3p
4. b 3p
5. b 3p
TOTAL Subiect I 15p
Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
1 1 1
− = 1p
x 2 x1 f1
C1 = 1/ f1 1p
d = x2 − x1 1p
rezultat final d = 90 cm 1p
b. Pentru: 4p
x
 = 2 3p
x1
rezultat final  = −2 1p
c. Pentru: 3p
construcţie corectă a imaginii 3p
d. Pentru: 4p
1
= C1 + C2 1p
fs
1 1 1
− = 1p
x2 x1 fs
D = x2 − x2 1p
rezultat final D = 90 cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
 D
i= 2p
2
rezultat final i = 1mm 1p
b. Pentru: 4p
 D
x2 max = 2 1p
2
 D
x2 min = 1,5 1p
2
x = x2 max + x2 min = 3,5i 1p
rezultat final d = 3,5 mm 1p
c. Pentru: 4p
1 = 2  x / D 1p
2 = 2  y / d 1p
1 =  2 1p
rezultat final x = 4mm 1p
d. Pentru: 4p
xk1 max = xk2 max 1p
k1    D k 2     D
= 1p
2 2
6 = 5  1p
rezultat final   = 600 nm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 5 Test 10


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar