Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației și Cercetării

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Examenul de bacalaureat național 2020


Proba E. d)
FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Test 13
• Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. c 3p
3. c 3p
4. a 3p
5. b 3p
TOTAL Subiect I 15p

Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
v
a1 =  v = a1  t1 2p
t 1
p = M v 1p
rezultat final: p = 3,6  10 kg  m/s
6
1p
b. Pentru: 4p
L = Ec 2p
Mv 2
L= 1p
2
rezultat final: L = 32,4 MJ 1p
c. Pentru: 4p
d = d1 + d 2 + d3 1p
Ec1 Ec 3
d1 = ; d3 = 1p
Ma1 Ma3
d 2 = v  t 2 1p
rezultat final: d = 1134 m 1p
d. Pentru: 3p
t = t1 + t 2 + t 3 1p
0 −v
t 3 = 1p
a3
rezultat final: t = 90 s 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
reprezentarea corectă a tuturor forţelor (forţa de tracţiune F1 , greutatea,
4p
reacţiunea normală, forţa de frecare)
b. Pentru: 4p
Gp = mg sin  2p
Gn = mg cos  2p

Probă scrisă la Fizică 1 Test 13


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

c. Pentru: 4p
F1 = mg ( sin +  cos ) 1p
F1
= mg ( sin −  cos  ) 1p
2
tg
= 1p
3
rezultat final:  = 3 9  0,19 1p
d. Pentru: 3p
3
F1 − mg ( sin +  cos  ) = m  a 1p
2
sin 
a = 2g 1p
3
rezultat final: a  3,3 m/s2 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Test 13


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. d 3p
3. a 3p
4. c 3p
5. d 3p
TOTAL Subiect I 15p
B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
pV 1p
 =
RT
Nmolecule 2p
 =
NA
rezultat final: Nmolecule  3,1 1025 molecule 1p
b. Pentru: 4p
pmax p 3p
=
Tmax T
rezultat final: Tmax = 400 K 1p
c. Pentru: 4p
m0 = N2 NA 3p
rezultat final: m0  4,6  10 −26 kg 1p
d. Pentru: 3p
mO2 mN 2 1p
+ =
O2 N 2
(m O2 + mN2 )  = 1p

rezultat final mO2 = 0,4 kg 1p


TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
Reprezentare corectă 3p
b. Pentru: 4p
UBC = C V (TC − TB ) 1p
pAVA = pBVB 1p
p (V − VB )
UBC = C V C A 1p
R
rezultat final: UBC  −6,7 kJ 1p
c. Pentru: 4p
Ltotal = LAB + LBC + LCA 1p
V
Ltotal = RT A ln B + pC (VC − VB ) + 0 2p
VA
rezultat final: Ltotal  1,7 kJ 1p
d. Pentru: 4p
Qcedat
 = 1− 1p
Qprimit
Qprimit = L + Qcedat 1p
Qcedat = C p (TC − TB ) 1p
rezultat final:   15,7% 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Test 13


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. a 3p
3. c 3p
4. c 3p
5. d 3p
TOTAL Subiect I 15p
C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
I = E ( Re + r ) 3p
Rezultat final: I = 0,9 A 1p
b. Pentru: 4p
 RS
R1 =  1   1 = 1 3p
S 
Rezultat final:  1 = 5 m 1p
c. Pentru: 4p
R13 = R1 + R3 1p
R2  R13
Rp = 1p
R2 + 2R13
Re = R1 + Rp 1p
Rezultat final: R2 = 10  1p
d. Pentru: 3p
Isc = E r 2p
Rezultat final: Isc = 9 A 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
W = ( P1 + P2 )  t 3p
rezultat final: W = 108 kJ 1p
b. Pentru: 4p
P P
I1 = 1 ; I 2 = 2 1p
U1 U2
URx = ( I1 + I2 )  Rx 1p
U = U n + U Rx 1p
rezultat final: U = 8,75 V 1p
c. Pentru: 4p
U = E −I r 1p
E = nE 0 ; r = nr0 1p
U
E 0 = + r0I 1p
n
rezultat final: E 0 = 4 V 1p
d. Pentru: 3p
U
= 2p
E
rezultat final:  = 43,75% 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Test 13


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
D. OPTICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. b 3p
3. c 3p
4. b 3p
5. c 3p
TOTAL Subiect I 15p

Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
1 1 1
− = 2p
x2 x1 f
d 2 = x2 1p
fd1
rezultat final: d 2 = 1p
d1 − f
b. Pentru: 4p
construcţia corectă a imaginii 4p
c. Pentru: 4p
h
 D = − 2D 1p
h1
h2 A
A = − 1p
h1
 D h2D
= 1p
 A h2 A
D
rezultat final: =4 1p
A
d. Pentru: 3p
f
= 1p
f − d1
D d1A − f
=  f = 12cm 1p
 A d1D − f
rezultat final:  = − 4 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
c
= 2p

rezultat final   5,66  1014 Hz 1p
b. Pentru: 4p
 D
i= 3p
2
rezultat final i = 1,25 mm 1p
c. Pentru: 4p
 = k  3p
rezultat final  = 2,12 μm 1p
d. Pentru: 4p
1  D
i1 =  2p
n 2 1
i1 = i 1p
rezultat final 2 1 = 0,4mm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 5 Test 13


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar