Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației și Cercetării

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Examenul de bacalaureat național 2020


Proba E. d)
FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Test 14
• Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. a 3p
3. c 3p
4. b 3p
5. a 3p
TOTAL Subiect I 15p

Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
h
t = 2p
v
rezultat final: t = 49 s 1p
b. Pentru: 4p
P = m  g v 3p
rezultat final: P = 2,0  103 W 1p
c. Pentru: 4p
m  v 12
= m  g  h  v1 = 2  g  h 3p
2
rezultat final: v1 = 14 m/s 1p
d. Pentru: 4p
v v
g=  tc = 1 3p
tc g
rezultat final: tc = 1,4 s 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
reprezentarea corectă a tuturor forţelor 3p
b. Pentru: 4p
Ec = m  a  x sau Ec = m  g ( sin −  cos )  x 4p
c. Pentru: 4p
calcularea valorilor energiei cinetice 1p
indicarea pe axe a mărimilor fizice şi a unităţilor de măsură 1p
reprezentarea punctelor corespunzătoare valorilor determinate experimental 1p
trasarea dreptei reprezentând dependenţa Ec = f (x ) 1p
d. Pentru: 4p
v 2 − v 02
a=  a = 2 m/s 2 1p
2  x
g  sin  − a
ma = Gt − Ff   = 2p
g  cos 
rezultat final:   0,35 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p
Probă scrisă la Fizică 1 Test 14
Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I. 1. d. 3p
2. d. 3p
3. c. 3p
4. a. 3p
5. b. 3p
TOTAL Subiect I 15p
B. Subiectul al II-lea
II .a. Pentru: 3p
m Nmolecule
= 2p
 NA
Rezultat final: Nmolecule = 18,06  10 23 1p
b. Pentru: 4p
p
1 = 1 3p
RT1
Rezultat final:  2 = 0,16 kg/m3 1p
c. Pentru: 4p
presiunea maximă este atinsă în starea 2 1p
p1 p2
= 2p
T1 T2
Rezultat final: p2 = 2  105 N/m 2 1p
d. Pentru: 4p
p
L23 = RT2 ln 2 3p
p1
Rezultat final: L23  10,32 kJ 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
Reprezentare corectă 4p
b. Pentru: 3p
U 2 = C VT2 1p
T2 = 2T1 1p
Rezultat final: U2 = 7479 J 1p
c. Pentru: 4p
Ltotal = L12 + L23 + L34 + L41 1p
Ltotal = p1  V1 2p
Rezultat final: Ltotal = 2493 J 1p
d. Pentru: 4p
L
 = total 1p
Qprimit
Qprimit = CV (T2 − T1 ) + C p (T3 − T2 ) 1p
T3 = 4T1 1p
Rezultat final:   15,4% 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Test 14


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I . 1. b. 3p
2. a. 3p
3. c. 3p
4. a. 3p
5. c. 3p
TOTAL Subiect I 15p
C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
U 0 = E 0 − I1  r 0 3p
Rezultat final: I1 = 4 A 1p
b. Pentru: 4p
Re = R + R A 1p
E1 = 3E 0 ; r1 = 3r0 1p
E1
I1 = 1p
R e + r1
Rezultat final: R = 5  1p
c. Pentru: 4p
E 2 = E 0 ; r2 = 3r0 1p
E2
I2 = 1p
R e + r2
U = I2 R 1p
Rezultat final: U  6,7 V 1p
d. Pentru: 3p
E2
P = Rx = max  Rx = 3r0 2p
( 3r0 + Rx )
2

Rezultat final: Rx = 1,5  1p


TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
U12
W1 = t 2p
R1
Rezultat final: W1 = 864 J 1p
b. Pentru: 4p
U
I= 1 1p
R1
P = I 2  (R1 + R2 ) 2p
Rezultat final: P = 36 W 1p
c. Pentru: 4p
U = U1 + U 2 = I  (R1 + R2 ) 1p
U
= 2p
E
Rezultat final: E = 32 V 1p
d. Pentru: 4p
E
I= 3p
R1 + R 2 + r
5
Rezultat final: r =  1,7  1p
3
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Test 14


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
D. OPTICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. c 3p
3. d 3p
4. a 3p
5. c 3p
TOTAL Subiect I 15p
Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
1 1 1
− = 2p
x2 x1 f
d 2 = x2 1p
fd1
rezultat final: d 2 = 1p
d1 − f
b. Pentru: 4p
construcţia corectă a imaginii 4p
c. Pentru: 4p
h
C = − 2C 1p
h1
h2B
B = − 1p
h1
C h2C
= 1p
 B h2B
C
rezultat final: = 1,5 1p
B
d. Pentru: 3p
f
= 1p
f − d1
C d1B − f
= 1p
B d1C − f
rezultat final: f = 24 cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
D = i a /  3p
rezultat final D = 3 m 1p
b. Pentru: 3p
 = ax / D 2p
rezultat final  = 1 μm 1p
c. Pentru: 4p
D
xmin = 1p
2a
D
xmax = 2 1p
a
5 D
x = 1p
2a
rezultat final x = 2,1 mm 1p
d. Pentru: 4p
i  =  D / a 1p
  =  / napa 2p
rezultat final i  = 0,63 mm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p
Probă scrisă la Fizică 4 Test 14
Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar