Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației și Cercetării

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Examenul de bacalaureat național 2020


Proba E. d)
FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Test 16
• Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ (45 de puncte)


A. Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. b 3p
3. d 3p
4. b 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

A. Subiectul al II - lea
II.a. Pentru: 3p
reprezentare corectă a tuturor forţelor 3p
b. Pentru: 4p
(M + m) a = F − f (M + m) g 3p
rezultat final: a = 2 m/s 2 1p
c. Pentru: 4p
T = m(a + fg ) 3p
rezultat final: T = 1500 N 1p
d. Pentru: 4p
L = −f (M + m)gd 3p
rezultat final: L = −15 kJ 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

A. Subiectul al III - lea


III.a. Pentru: 3p
EtA = mgh 2p
rezultat final: EtA = 0,5 J 1p
b. Pentru: 4p
EtB = EtA 1p
v B = 2gh 1p
p = m  vB 1p
rezultat final: p  0,22 kg  m/s 1p
c. Pentru: 4p
Ec = LG + LF 1p
0 = mg ( h − hD ) − mgd 2p
rezultat final: hD = 0,8 m 1p
d. Pentru: 4p
mgh = mgD , unde D = distanţa totală parcursă pe planul orizontal 2p
D = 10 m 1p
rezultat final: d ' = 0 m 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 1 Test 16


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)
B. Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. b 3p
3. c 3p
4. d 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

B. Subiectul al II - lea
II.a. Pentru: 3p
pV
 = 1 2p
RT1
rezultat final:  = 0,15 mol 1p
b. Pentru: 4p
m =   3p
rezultat final: m = 4,2g 1p
c. Pentru: 4p
p2 = p0 + p 1p
p1 p2
= 2p
T1 T2
rezultat final: T2  433 K 1p
d. Pentru: 4p
U =  CVT 1p
CV
U= pV 1p
R
p = p2 = constant; V = constant 1p
rezultat final: în timpul încălzirii peste temperatura T2 , energia internă a gazului
1p
nu se modifică
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

B. Subiectul al III - lea


III.a. Pentru: 4p
L = ( pmax − pmin )  (Vmax − Vmin ) 3p
rezultat final: L = 500 J 1p
b. Pentru: 4p
T
c = 1 − min 1p
Tmax
Tmax pmax  Vmax
= 2p
Tmin pmin  Vmin
rezultat final: c  67% 1p
c. Pentru: 4p
Qprimit =  CV (T2 − Tmin ) +  CP (Tmax − T2 ) 1p
Cv C +R
Qprimit = ( pmaxVmin − pminVmin ) + v ( pmaxVmax − pmaxVmin ) 2p
R R
rezultat final: Qprimit = 6,5 kJ 1p
d. Pentru: 3p
L
= 2p
Qprimit
rezultat final:   7,7% 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Test 16


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)
C. Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. d 3p
3. c 3p
4. a 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
C. Subiectul al II - lea
II.a. Pentru: 4p
R13 = R1 + R3 1p
R24 = R2 + R4 1p
R13 R24
Re = 1p
R13 + R24
rezultat final: R4 = 4  1p
b. Pentru: 3p
E
I= 1p
Re + r
U = E − Ir 1p
rezultat final: U = 12 V 1p
c. Pentru: 4p
UMN = I1R1 1p
E = Ir + I1(R1 + R3 ) 2p
rezultat final: UMN = 6 V 1p
d. Pentru: 4p
R4 rA
R4 =
R4 + rA
1p
E
I =
(R4 + R2 )  R13
+r
R4 + R2 + R13
E = I r + I2 (R2 + R4 ) 1p
I2 R4 = I A rA 1p
rezultat final: I A  1,4 A 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
C. Subiectul al III - lea
III.a. Pentru: 4p
E2
W =  t 3p
Re
rezultat final: Re = 44  1p
b. Pentru: 3p
I = E Re 2p
rezultat final: I = 2,5 A 1p
c. Pentru: 4p
0,75  W = E  I2  t 3p
rezultat final: I2 = 1,875 A 1p
d. Pentru: 4p
R1 = 4Re 1p
Re = R3 + Re 1p
P  = E 2 Re 1p
rezultat final: P = 55 W 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Test 16


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

D. OPTICĂ (45 de puncte)


D. Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. c 3p
3. b 3p
4. b 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
D. Subiectul al II - lea
II.a. Pentru: 3p
C = 1/ f 2p
rezultat final: C = 5 m-1 1p
b. Pentru: 4p
 = x2 / x1 ;  = −0,5 1p
1 1 1
− = 1p
x 2 x1 f

x1 =
(1 −  )f
1p

rezultat final: d1A = − x1 = 60 cm 1p
c. Pentru: 4p
construcţie corectă a imaginii 4p
d. Pentru: 4p
D = d2B − d2A 1p
fx1B
d 2B = 1p
f + x1B
d 2 A = x1 1p
rezultat final: D = 10 cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
D. Subiectul al III - lea
III.a. Pentru: 3p
 D
i= 2p
2
rezultat final i = 1,16mm 1p
b. Pentru: 4p
 D
x1max = 1p
2
 D
x2 min = 1,5 1p
2
x = x2max + x2min = 2,5i 1p
rezultat final d = 2,9mm 1p
c. Pentru: 4p
1 = 2  x / D 1p
2 = 2  y / d 1p
1 =  2 1p
rezultat final x = 2,4mm 1p
d. Pentru: 4p
xk1 max = xk2 max 1p
k1    D k 2     D
= 1p
2 2
6 = 5  1p
rezultat final   = 696nm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p
Probă scrisă la Fizică 4 Test 16
Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar