Sunteți pe pagina 1din 31

DISCRIMINAREA EVREILOR

COORDONATOR: STUDENTE:
Prof. ICHIM GEORGE
FILIP ANDREEA
GAVRILEȚ ALICIA
IOANA HOREA ( GRUPA I )

Asistență socială – anul II – Grupa IV


CUPRINS

Partea Teoretică:

1. IMPORTANȚA ALEGERII TEMEI..........................................................................................3


2. DEFINIȚII PRIVIND FORMA SPECIFICĂ DISCRIMINĂRII EVREILOR ÎN ROMÂNIA. 5
3. ISTORICUL FORMEI DE DISCRIMNARE PE TERITORIUL ROMÂNIEI ȘI ALTOR
DOUĂ STATE: GERMANIA ȘI POLONIA.................................................................................7
3.1 Istoricul formei de discriminare pe teritoriul României...................................................8
4. IMAGINEA ACTUALĂ A EVREILOR ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ.................10
5. CE NU MERGE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI CU PRIVIRE LA
DISCRIMINARE ?.......................................................................................................................12
6. STRATEGII DE ACȚIUNE ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII ROMÂNILOR LUATE ÎN
ACEST MOMENT........................................................................................................................13
6.1. Dificultățile cu care se confruntă domeniul protecției drepturilor omului cu privire la
discriminarea evreilor................................................................................................................14

Partea Practică:

7. OBIECTIVELE CAMPANIEI..................................................................................................15
8. IPOTEZELE CAMPANIEI.......................................................................................................16
9. GRUPUL ȚINTĂ......................................................................................................................17
10. CHESTIONAR: DISCRIMINAREA EVREILOR.................................................................18
11. GHID DE INTERVIU: DISCRIMINAREA EVREILOR......................................................27
12. MOTIVUL ALEGERII GRUPULUI TINTA.........................................................................28
13. STRATEGII DE ACȚIUNE IMPLEMENTARE ÎMPOTRIVA...........................................29
DISCRIMINĂRII EVREILOR.....................................................................................................29
14. EVALUAREA CAMPANIEI.................................................................................................30
BIBLIOGRAFIE...........................................................................................................................31

2
1. IMPORTANȚA ALEGERII TEMEI

Antisemitismul, numit uneori ura cea mai veche a istoriei, este ostilitatea sau prejudecata
împotriva poporului evreu. Holocaustul nazist este cel mai extrem exemplu al istoriei
antisemitismului. Antisemitismul nu a început cu Adolf Hitler: atitudinile antisemite datează din
antichitate. În mare parte a Europei, în Evul Mediu, poporului evreu i s-a refuzat cetățenia și a
fost forțată să trăiască în ghetouri. Revoltele anti-evreiești numite pogromuri au înfruntat
Imperiul Rus în timpul secolelor al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, iar incidentele
antisemite au crescut în unele părți ale Europei, Orientului Mijlociu și Americii de Nord în
ultimii ani. Antisemitismul a fost publicat pentru prima dată de către jurnalistul german Wilhelm
Marr în 1879 pentru a descrie ură sau ostilitate față de evrei. Istoria antisemitismului, totuși, se
întoarce mult mai departe.
Ostilitatea împotriva evreilor poate să apară până aproape de istoria evreilor. În vechile
imperii ale Greciei și Romei, evreii - originari din vechiul regat al Iudeii - au fost adesea criticați
și persecutați pentru eforturile lor de a rămâne un grup cultural separat, mai degrabă decât să-și
asume obiceiurile religioase și sociale ale cuceritorilor lor.
Odată cu creșterea creștinismului , antisemitismul s-a răspândit în mare parte din Europa..
Ei i-au acuzat pe evrei de acte extraordinare, cum ar fi răpirea și uciderea copiilor creștini să-și
folosească sângele pentru a face Paște .
Multe dintre practicile antisemite văzute în Germania nazistă își au rădăcinile în Europa
medievală. În multe orașe europene, evreii se aflau în anumite cartiere numite ghetouri.
Unele țări au cerut de asemenea evreilor să se distingă de creștini cu o insignă galbenă
purtată pe haina lor sau o pălărie specială numită Judenhut.
Unii evrei au devenit proeminenți în domeniul bancar și al împrumuturilor, deoarece
creștinismul timpuriu nu permitea dobândirea de dobânzi. Acest lucru a dus la resentimente
economice care au forțat expulzarea evreilor din mai multe țări europene, inclusiv Franța,
Germania, Portugalia și Spania, în secolele al XIV-lea și al XV-lea.
Evreilor li sa refuzat cetățenia și libertățile civile, inclusiv libertatea religioasă în întreaga
Europă medievală.
Polonia a fost o excepție notabilă. În 1264, printul polonez Bolesław Pios a emis un
decret care permitea evreilor libertăți personale, politice și religioase. Evreii nu au primit
cetățenia și au câștigat drepturi în toată Europa de Vest, cu toate acestea, până la sfârșitul anilor
1700 și 1800.
Pe parcursul anilor 1800 și începutul anilor 1900, evreii din întregul Imperiu Rus și din
alte țări europene s-au confruntat cu revolte violente, anti-evreiești numite pogromuri.
Pogromurile au fost de obicei comise de o populație locală non-evreiască împotriva vecinilor lor
evrei.

3
Adolf Hitler și naziștii s-au ridicat la putere în Germania în anii 1930 pe o platformă de
naționalism german, puritate rasială și expansiune globală. Hitler, ca mulți antisemiți din
Germania, i-a învinuit pe evrei pentru înfrângerea țării în primul război mondial și pentru
revoluția socială și economică care a urmat.
La început, naziștii au întreprins o "arianizare" a Germaniei, în care evreii au fost
concediați din serviciul public, întreprinderile evreiești au fost lichidate, iar profesioniștii evrei,
inclusiv medici și avocați, au fost desființați de clienții lor. Legile din Nurenberg din 1935 au
introdus numeroase politici antisemite și au subliniat definiția cine a fost evreu, pe baza
strămoșilor. Propagandiștii naziști au influențat publicul german să creadă că evreii erau o rasă
separată. Conform legilor din Nurenberg, evreii nu mai erau cetățeni germani și nu aveau drept
de vot.
Crimele de ură antisemite au crescut în Europa în ultimii ani, mai ales în Franța, care are
cea de-a treia populație evreiască din lume. În 2012, trei copii și un profesor au fost împușcați de
un islamist radical în Toulouse, Franța.
În urma masacrului la ziarul săptămânal satiric Charlie Hebdo de la Paris din 2015, patru
ostateci evrei au fost uciși la un supermarket Kosher de un terorist islamic.
În Marea Britanie au înregistrat un număr record de 1.382 crime de ură împotriva evreilor
în 2017, o creștere de 34% față de anii anteriori. În Statele Unite, incidentele antisemite au
crescut cu 57% în 2017 - cea mai mare creștere anuală înregistrată vreodată de Liga anti-
defăimare, o organizație pentru apărarea drepturilor civile evreiești.
În vremurile contemporane, expresiile antisemite nu sunt larg tolerate în țările
occidentale. Violențele antievreiești și actele de vandalism și intimidare rămân o problemă
globală, numărul incidentelor antisemite raportate în Statele Unite și în Europa, care s-au
înrăutățit în ultimii ani, potrivit unui număr de studii. Violența anti-evreiască tinde să crească și
în perioadele de tulburări din Orientul Mijlociu, determinând unii să creadă că natura
antisemitismului se transformă în ură față de Israel, o dezvoltare numită "nou antisemitism". ,
critica excesivă a Israelului sau contestarea dreptului său de a traversa linia de la criticile
legitime la fanatismul anti-evreu. Cu toate acestea, alții spun că opunerea la politicile israeliene
sau chiar contestarea dreptului Israelului de a exista sunt puncte de vedere legitime și nu implică
neapărat ura împotriva evreilor.
Alegerea temei a fost influențată tocmai de aceste argumente, iar cunoșterea în
profunzime a fenomenului poate reprezenta o bază solidă în desfășurarea cercetării.

4
2. DEFINIȚII PRIVIND FORMA SPECIFICĂ DISCRIMINĂRII
EVREILOR ÎN ROMÂNIA

Conform Ordonanței nr. 137/2001 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de


discriminare, discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe
baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare
sexuala, vârsta, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie
defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea
recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a
libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic,
social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.
Mai simplu, discriminarea este o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept față
de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social. Exista mai multe forme de
comportamente discriminatorii, dar toate au comunt faptul ca implica o anumită formă de
excludere sau de respingere
Care sunt criteriile de discriminare?
Criteriile de discriminare reprezintă acele caracteristici specifice ale persoanelor pe baza
cărora se realizează actul de discriminare.
Legislația românească recunoaște următoarele criterii de discriminare:
 Rasa;
 Naţionalitatea;
 Etnia;
 Limba;
 Religia;
 Categoria sociala;
 Convingerile;
 Sexul;
 Orientarea sexuală;
 Vârsta:
 Handicapul;
 Boală cronică necontagioasă;
 Infectarea HIV;
 Apartenenţa la o categorie defavorizată;

5
Discriminarea este împărţita in literatura de specialitate in (Chelcea, 2008):

 Discriminare negativă versus discriminare pozitivă;


Discriminarea socială are de obicei o conotaţie negativă, fiind asociată cu termenul de
tratament inegal aplicat indivizilor egali, doar pentru că aparţin unei anumite categorii sociale.
Totuşi există şi discriminarea pozitivă sau discriminarea inversă cum i se mai spune în
sociologia americană, şi se referă practic la tratamentul favorabil acordat categoriilor sociale
discriminate. De exemplu, un angajator are de ales între un bărbat şi o femeie cu aceeaşi
pregătire profesională, preferă să aleagă femeia pentru că se cunoaşte faptul că femeile, în
general, au avut mai puţine sanse în a-şi construi şi consolida o cariera. (Banton, 1994, 28).
 Discriminare individuală versus discriminare instituţională/simbolică;
Discriminarea individuală este cea declarată în mod clar de fiecare individ în
parte, pe când discriminarea instituţională este una nedeclarată, de exemplu neangajarea unui
individ pe criterii de rasă, culoare sau handicap şi susţinerea faptului că acesta nu a fost angajat
nefiind suficient calificat pentru acel post; din acest motiv se mai numeşte şi discriminare
simbolică şi tinde să înlocuiască “discriminarea manifestă”.
Discriminarea evreilor reprezintă o problemă socială atât la nivel național, cât și la nivel
internațional. Universalitatea recunoașterii și apărării drepturilor omului impune în mod necesar
aplicarea lor egală pentru toți indivizii: „Toate ființele se nasc libere și egale în demnitate și în
drepturi", proclamă primul articol al Declarației Universale a Drepturilor Omului din 1948.
Aceasta înseamnă că drepturile și libertățile fundamentale sunt recunoscute tuturor
indivizilor, fără nicio deosebire, oricare ar fi izvorul ei, adică fără nicio discriminare.
Promovarea egaliățtii nu trebuie confundată cu simplul obiectiv de a crea un balans de egalitate;
este o problemă de promovare a oportunităților pe termen lung în toate sferele vieții, practicile
instituționale, organizarea cadrului ocupațional și de angajare, dar și în societate ca întreg.
 Iudaismul - este cunoscut și sub numele de religie mozaică (după principalul
profet evreu, Moise) este religia poporului evreu. Preceptele iudaismului au stat la baza religiilor
monoteiste creștinism și islam. Termenul își are originea în numele regatului Iuda, țara tribului
Iuda, descendenții celui de-al patrulea fiu al patriarhului Iacob. (Gavriluță, 2013)
 Pogrom -  Ucidere în masă a membrilor unui grup național minoritar, organizată
de elemente naționaliste.
 Holocaust - „exterminare (prin diferite metode) a unei mari părți a populației
evreiești din Europa de către naziști și aliații lor.” ( Coteanu, Seche, Seche, 1984, p. 387)
 Antisemitismul - „este înțeles atât ca o doctrină idiologică, cât și ca o serie de
atitudini dictate de prejudicii (...).” (Wasserstein, 2000, p.8) Mai simplu este explicat acest
termen în dicționarul explicativ al limbii române ca fiind o atitudine ostilă/dușmănoasă față de
evrei.
 Evreu – “ persoană (de religie mozaică) făcând parte din populația originară
prin tradiție din Israelul și Iudeea Antice” (Coteanu, Seche, Seche ,1984,pg. 311)

6
3. ISTORICUL FORMEI DE DISCRIMNARE PE TERITORIUL
ROMÂNIEI ȘI ALTOR DOUĂ STATE: GERMANIA ȘI POLONIA

Persecutarea evreilor a atins cea mai distructivă formă pe teritoriile ocupate de Germania
Nazistă. Politica statului nazist a considerat distrugerea evreilor ca fiind o prioritate, iar rezultatul
a fost uciderea a aproximativ 6.000.000 de evrei în timpul Holocaustului din 1941 până în
1945. Inițial, naziștii au folosit echipele morții, Einsatzgruppen, pentru a efectua masacre masive
de evrei pe teritoriile pe care le-au cucerit. Prin 1942, conducerea nazistă a hotărât să pună în
aplicare Soluția Finală (genocidul evreilor din Europa ) și să crească ritmul exterminării evreilor
prin înființarea de lagăre de exterminare în care evreii să fie uciși în mod sistematic și organizat,
dar și alte persoane care i s-au opus deschis lui Hitler.
Aceasta a fost o metoda industrială de genocid. Milioane de evrei au fost transportați
din ghetourile supraaglomerate și insalubre (adesea prin intermediul trenurilor) către lagărele de
exterminare, în care unii au fost mânați într-o anumită locație (de multe ori o cameră de gazare),
apoi uciși prin gazare sau împușcare. Alți prizonieri pur și simplu s-au sinucis, neputând să
reziste ororilor vieții din lagăre. Ulterior, trupurile celor morți erau căutați adesea de obiecte de
valoare precum dinții de aur, iar rămășițele lor au fost apoi îngropate în gropi comune sau arse.
Alții au fost internați în lagăre, unde au primit puțină mâncare și s-au îmbolnăvit .
Richard J.Evand a observant “obsesia” și “dorința de comprehensivitate” a germanilor în
timpul Holocaustului în timp ce încercau să elimine evreii din toată lumea,nu doar din Germania.
Dogma nazistă era că evreii sunt,așa cum afirmă David Bloxham, un “popor
parazit,poluant”, coroziv față de orice interacționează cu ei. Alte “rase” sau grupuri erau și ele
considerate inferioare, dar nu în același grad ca evreii .
Printre aceste grupuri se numărau romii și negrii, precum și persoanele cu handicap,
infractorii și alți neadaptați sociali .
După 1945,cifra cel mai des folosită pentru numărul de evrei uciși a fost cea de șase
milioane. Centrul de comemorare al Holocaustului, Autoritatea YAD VASHEM de Amintire a
Eroilor și Martirilor Holocaustui din Ierusalism,comentează:
“Nu este cunoscut numărul exact al evreilor uciși în Holocaust. Cifra cea mai frecventă
este cea de șase milioane,avansată de Adolf Eichmann,un demnitar de rand înalt al SS-ului .
Principalele surse pentru aceste statistici sunt comparațiile dintre recensămintele de
dinainte de război și cele postbelice. A fost folosită și documentația nazistă cu date parțiale
privind diverse deportări.”
Istoria evreilor în Polonia datează de peste 1.000 de ani. Timp de mai multe secole,
Polonia a fost casa uneia dintre cele mai mari cele mai importante comunități evreiești din lume.
Polonia a fost un centru principal de cultură evreiască, datorită unei lungi perioade de și
de toleranță religioasă și de autonomie socială legale. Această perioadă s-a încheiat odată
cu Împărțirile Poloniei care a început în 1772, în special, cu discriminarea și persecutarea
evreilor din Imperiul Rus. În timpul celui de-al doilea Război Mondial a existat o
distrugere genocidală aproape completă a comunității evreilor polonezi de către Germania

7
Nazistă și aliații săi, în timpul ocupației germane a Poloniei din 1939-1945 și a Holocaustului
care a urmat. 
La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, Polonia a fost împărțită între Germania
Nazistă și Uniunea Nazistă (vezi Pactul Ribbentrop-Molotov). O cincime din populația poloneză
a pierit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, jumătate din ea a fost formată din cei
3.000.000 de evrei polonezi, uciși în Holocaust, care constituiau 90% din evreii polonezi. 
Deși Holocaustul a avut loc în mare parte pe teritoriul polonez ocupat de Germania, a
existat o colaborare foarte redusă a cetățenilor ei cu naziștii. Colaborarea individuală a
polonezilor a fost descrisă ca fiind mai mică decât în celelalte țări ocupate. Statisticile efectuate
de Comisia Israeliană pentru Crime de Război indică faptul că mai puțin de 0,1% dintre polonezi
au colaborat cu naziștii.
Atitudinile polonezilor față de atrocitățile germane au variat considerabil, de la riscarea
propriei vieți pentru a salva viețile evreilor și refuz pasiv de a oferi informații cu privire la evrei
până la indiferență, șantaj și, în cazuri extreme, participarea la pogromuri, cum ar fi pogromul de
la Jedwabne. În funcție de naționalitate, polonezii au cel mai mare număr de oameni care au
salvat evrei în timpul Holocaustului.
În perioada postbelică, o mare parte din cei aproximativ 200.000 de supraviețuitori evrei
înregistrați la Comitetul Central al Evreilor Polonezi a părăsit Republica Populară Polonia către
nou-înființatul stat Israel și America de Nord sau de Sud. Plecarea lor a fost accelerată de
desființarea instituțiilor evreiești, violențele de după război și ostilitatea Partidului Comunist atât
față de religie, cât și față de întreprinderile private, dar, de asemenea, pentru că în 1946-1947
Polonia a fost singura țară din Blocuri de Est care a permis evreilor să emigreze în Israel, fără
vize sau permise de ieșire.

3.1Istoricul formei de discriminare pe teritoriul României


Istoria evreilor în România se referă la evoluția minorității de etnie evreiască pe teritoriul
actual al României de-a lungul istoriei. Prezențe iudaice în acest spațiu este atestată arheologic în
Antichitate, iar începând din Evul Mediu este documentată de surse literare și alte categorii de
izvoare istorice.
Minoritatea evreiască a devenit semnificativă din punct de vedere numeric și al ponderii
economice și culturale în special începând cu secolul al XIX-lea. Potrivit recensământului oficial
din 1930, totalul evreilor din România era de 756.930.

 POGROMUL DE LA IAȘI

Pogromul de la Iași din 27-29 iunie 1941 a fost unul dintre cele mai violente pogromuri din
istoria evreilor din România, inițiat de generalul Ion Antonescu, secondat de autoritățile publice
locale,împotriva cetățenilor de etnie evreiască din orașul Iași. În conformitate cu datele
prezentate de autoritățile române, în cele trei zile au fost uciși 13.266 de evrei.
Pogromul de la Iași a fost planificat de aceleași organe care au planificat lichidarea evreilor
în Basarabia și Bucovina în cadrul planurilor regimului Antonescu de purificare etnică sub
numele de cod “Curățirea terenului”.

8
Pogromul de la Iași a fost planificat și executat de autoritățile române, cu știrea
comandamentului armatei germane cantonate în Iași. Ulterior,rapoartele întocmite de autoritățile
antonesciene au fost falsificate, responsabilitatea planificării și executării masacrului fiind
atribuită părții germane. Fără prezența Armatei germane în România, regimul lui Antonesccu
însă nu ar fi îndrăznit să pună la punct un plan de asemenea proporții.
Conform directivelor, pogromul a fost organizat și declanșat de:
 Regimentele 13 Dorobanți și 1 Transmisiuni din Divizia 14, aflate sub comanda
generalului Gheorghe Stavrescu;
 Garnizoana Iași,sub comanda colonelului Constantin Lupu și comandantul Batalionului
de jandarmi din oraș, maiorul Constantin Darie;
 Jandarmeria județului: colonelul Gh.Bădescu, comandantul Jandarmeriei din Moldova și
din județ, adjunctul său, locotent-colonel Nicolescu-Coca, și maiorul Vasiliu;
La pogrom au mai participat voluntar și soldați germani dintre cei cantonați la Iași dar, mai
ales, mii de cetățeni români, din toate păturile sociale ale orașului precum vecini, simpatizanți ai
mișcărilor, tineri, meseriași, agenți sanitari. La Iași s-a repetat fenomenul participării la pogrom a
femeilor, ca și la Pogromul de la București cu o jumătate de an mai devreme. Un fenomen nou la
Iași a fost alcătuirea de bande de femei și bărbați, uneori soți, care ghidau pe soldați și pe polițisti
către casele evreilor înstăriți, pe care apoi le jefuiau cot la cot cu soldații români, germani,
jandarmi și polițiști. Nu toți locuitorii au fost părtași la pogrom, dar fără colaborarea civililor nu
ar fi fost posibilă depistarea evreilor de către soldați și jandarmi care nu cunoșteau împrejurimile.

 TRENURILE MORȚII

Miile de evrei care au supraviețuit masacrului de la Chestură, au fost duși la gară fiind
umiliți, jefuiți, și bștuți înainte de a fi înghesuiți în vagoane de marfă închise ermetic.
Trenurile morții au circulat cu viteză redusă între diferite gări din Moldova, câteodată în
direcții dus-întors.
 În primul tren, care urma să plece în direcția Călărași, au fost băgați 5.000 de evrei dintre
care, dupa 7 zile pe traseu au supraviețuit 1.011. Alți 2.000-2.700 de evrei au fost
înghesuiți în trenul cu direcția Podu Iloaiei, din aceștia, din cauza asfixierii și a
deshidratării au supraviețuit numai 700. În gări nimeni nu avea voie să se apropie de
trenuri, să le dea muribunzilor apă sau, să le deschidă ușile vagoanelor pentru a lua aer, a
scoate cadavrele, a le acorda vreun ajutor medical, umanitar;
 Cadavrele au fost jefuite și îngropate în gropi comune, în preajma gărilor de pe traseu;
 O acțiune de salvare a avut loc în gara Roman prin intervenția energetică a președenției
Crucii Roșii din Roman, Viorica Agarici. Pentru că a salvat vieți de oameni nevinovați,
cu riscul oprobriului public(din cauza atitudinii autorităților, Agarici a fost nevoit să se
refugieze la București) ea a fost unul dintre cei 54 de români omagiați de Statul Israel cu
“Cetățenia de Onoare” și cu titlul “Drept între popoare”;
 La 30 august 1941,980 de evrei supraviețuitori ai trenului ajuns la Călărași, au fost
transportați înapoi, la Iași.

9
4. IMAGINEA ACTUALĂ A EVREILOR ÎN SOCIETATEA
CONTEMPORANĂ

Evreii au supraviețuit timp de 2000 de ani în condiții de diasporă, participând la


dezvoltarea civilizaţiei şi culturii în ţările unde au trăit. Cu toate acestea, au fost discriminaţi şi
de multe ori chiar ucişi. Ei erau percepuţi drept străini şi venetici.
În 2011 și 2012, în cadrul a două voturi la ONU privind recunoașterea Palestinei ca membru
UNESCO, respectiv stat membru al ONU (ca stat independent în frontierele anterioare
războiului din 1967, cu capitala la Ierusalimul de Est), România s-a abținut de la vot. Israelul s-a
pronunțat împotrivă, revendicând și el Ierusalimul ca și capitală a statului evreu. România, ca
multe alte state, nu recunoaște transferarea capitalei Israelului la Ierusalim, menținând ambasada
în Tel Aviv, având de asemenea consulate onorifice în Ierusalim și alte două orașe israeliene,
Haifa și Beer Sheva. Conform statisticilor oficiale ale statului evreu în 2011, în Israel trăiesc
86.200 cetăţeni născuţi în România, precum şi 125.800 de urmaşi ai familiilor originare din
Romania născuţi în Israel, astfel încât se poate vorbi de un număr de 212.000 de persoane de
evrei cu rădăcini în România.
Comisia Europeană își prezintă răspunsul față de antisemitism și un sondaj care indică
faptul că acest fenomen este în creștere în UE.
Comisia răspunde unui nou sondaj realizat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a
Uniunii Europene, care constată că, în ultimii cinci ani, 9 din 10 cetățeni evrei europeni
consideră că antisemitismul s-a accentuat. Rezultatele celui mai recent sondaj al Agenției pentru
Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene privind antisemitismul sunt deosebit de
îngrijorătoare: 85 % dintre evreii europeni consideră că antisemitismul reprezintă cea mai gravă
problemă socială sau politică în țara lor de origine.
Alte cifre, printre altele, arată că antisemitismul este omniprezent și că acest fenomen
are un impact asupra viețiide zi cu zi a evreilor europeni din întreaga UE:
 89 % dintre evrei sunt de părere că antisemitismul se manifestă cel mai problematic pe
internet șipe platformele de comunicare socială;
 28 % dintre respondenți au fost hărțuiți cel puțin o dată în anul precedent;
 79 % dintre evreii care au fost victimele unor acte de hărțuire antisemită în ultimii cinci
ani nu au raportat poliției sau unei alte organizații respectivele incidente;
 34 % dintre persoanele intervievate evită să participe la evenimente evreiești sau să
viziteze locuri evreiești deoarece nu se simt în siguranță;
 38 % dintre respondenți au emigrat întrucât nu s-au simțit în siguranță în Europa ca evrei;
 70 % consideră că eforturile depuse de statele membre pentru combaterea
antisemitismului nu sunt eficace.

10
Ca răspuns la creșterea antisemitismului, Comisia a numit, în 2015, un coordonator al
luptei împotriva antisemitismului pentru a asigura legătura cu comunitățile evreiești și pentru a
consolida cooperarea cu organizațiile care activează în acest domeniu. Creșterea
antisemitismului în Europa este deosebit de îngrijorătoare în mediul online, după cum arată
studiul de astăzi. Începând din 2016, Comisia a depus eforturi intense pentru a aborda această
provocare prin Codul de conduită privind discursurile ilegale de incitare la ură din mediul online.
Companiile informatice majore (Twitter, YouTube, Facebook și Microsoft) au convenit
să revizuiască, în termen de 24 de ore, discursurile ilegale de incitare la ură care le-au fost
semnalate și, dacă este cazul, să le elimine. Pe parcursul anului 2018, Instagram, Google+,
Snapchat și Dailymotion au aderat, de asemenea, la acest Cod de conduită. Rezultatele acestei
acțiuni vor fi evaluate din nou la începutul anului viitor. Mai recent, Comisia a propus un act
legislativ prin care să se asigure faptul că orice conținut cu caracter terorist din mediul online
este eliminat în termen de o oră de la emiterea unui ordin de îndepărtare de către autoritățile
naționale competente. IP/18/6724 În iunie 2016, Comisia Europeană a lansat, de asemenea,
Grupul la nivel înalt privind combaterea rasismului, a xenofobiei și a altor forme de
intoleranță în vederea intensificării cooperării și a coordonării, a prevenirii și a combaterii în
mod mai eficient a infracțiunilor motivate de ură și a discursurilor de incitare la ură. Acesta
reunește toate cele 28 de state membre ale UE, organizații internaționale și organizații ale
societății civile. Grație acestei rețele, Comisia depune eforturi pentru a aborda problema
subraportării, prin îmbunătățirea standardelor de înregistrare a infracțiunilor motivate de ură
În 2016, Alianța pentru Comemorarea Holocaustului, la care participă 25 de state
membre ale UE, a adoptat o definiție a antisemitismului, care a devenit baza lucrărilor noastre.
La 29 noiembrie 2018, UE a încheiat un parteneriat internațional permanent cu Alianța
Internațională pentru Comemorarea Holocaustului. Participarea UE la acest organism
internațional va permite o cooperare mai strânsă în ceea ce privește combaterea fenomenului
negării Holocaustului și prevenirea rasismului, a xenofobiei și a antisemitismului.
Situația actuală a României este liberă, prin prisma legislației care ocrotește evreii cât și
centrele lor culturale precum muzeul și centrul cultural evreiesc din Iași, de asemenea statul
investește în cultura iudaică, pentru a păstra amintirea vie a strămoșilor, dar şi perioadele greu de
imaginat prin care aceştia au trecut.
Autoritățile locale au prezentat scuze publice pentru momentele care au dus la moartea a
peste 20 de mii de evrei numai la Iași, executați în curtea fostei Prefecturi sau care au pierit în
trenurile morții. (Ştirile Pro TV)
„Evreii azi” este singura emisiune radio din spaţiul media românesc, dedicată vieţii
comunitare evreieşti.
Secvenţa ilustrează poveşti de viaţă, experienţe fericite sau triste, fapte şi evenimente
din prezentul şi trecutul evreilor români. Şi evreii de peste hotare sunt invitaţi în emisiune. Sunt
numeroase ediţii în care publicul Radio Iaşi poate lua contact cu evrei din America, Israel,
Franţa, Canada, Iordania şi alte părţi ale lumii.

11
5. CE NU MERGE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI CU
PRIVIRE LA DISCRIMINARE ?

Dreptul la egalitate, este un drept fundamental al omului și trebuie respectat și asigurat de


către stat, titularii acestui drept sunt persoanele juridice cât și persoanele fizice. În Germania, de
exemplu, în Legea fundamentală, este scris că „Toate ființele umane sunt egale în fața legii”,
însă în Constituția României am citat mai sus, se menționează că „Cetățenii sunt egali în fața
legii (...)” folosind termenul „cetățeni” se înțelege că persoanele fizice care nu sunt cetățeni ai
țării sunt excluse de la dreptul de a fi tratați egal și nu numai de la acest drept deoarece acest
termen mai este folosit și în alte articole care garantează universalitatea, când instituie drepturile
și libertățile cetățenilor ca valori supreme garantate.
Antisemitismul este o anumită percepţie despre evrei, care poate fi exprimată prin ura
contra evreilor. Luând în considerare contextul global, exemple contemporane de antisemitism în
viaţa publică, presă, şcoli, locuri de muncă şi în sfera religioasă pot să includă, dar nu se
limitează la:
 Producerea de afirmaţii mincinoase, dezumanizate, stereotipizate despre evrei ca atare
sau despre puterea colectivă a evreilor, de exemplu mitul despre conspiraţia mondială
a evreilor sau cel al controlului evreilor asupra presei, economiei guvernului sa a altor
instituţii sociale;
 Acuzarea evreilor, ca popor, de a fi responsabili pentru fapte comise de o persoană
sau de un grup de persoane de origine evreiască;

 Negarea faptului, scopului şi mecanismelor ( de ex., camerele de gazare) sau negarea


intenţionată a genocidului poporului evreu în mâinile Germaniei Naţional Socialiste, a
suporterilor şi complicilor ei în timpul Holocaustului;

 Negarea dreptului poporului evreu la autodeterminare, spre exemplu susţinând că


existenţa statului Israel este o acţiune rasistă;

Multe dintre proprietățile evreilor, instituțiile comunitare și lăcașurile lor au fost distruse
în timpul Pogromului dar mai sunt unele dintre ele la momentul actual în Iași salvate și renovate,
cum ar fi:
 Cimitirul evreiesc- este localizat în zona Păcurari, a început să fie "populat" începând
cu 1881. Acum acolo au loc în medie, zece înmormântări pe an, în 1941 au intrat sub
pământ câteva mii de oameni, îngropați unii peste alții.
În gropile comune erau aruncate și osemintele celor răposați ce erau înmormântați în
cimitirul comunității evreiești din zona Ciurchi, care în timpul războiului a fost
distrus. (Ziarul de Iași, 2003)
 Sinagoga Merarilor- localizată pe Str. Elena Doamna nr. 13. Construită în anul 1865,
tocmai în fostul cartier evreiesc Târgu Cucu. A fost inclusă pe Lista monumentelor
istorice din județul Iași din anul 2015.

12
6. STRATEGII DE ACȚIUNE ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII
ROMÂNILOR LUATE ÎN ACEST MOMENT

România, ca stat democratic european, susține o politică publică de prevenire și


sancționare a tuturor formelor de discriminare, recunoaște principiul egalității și nediscriminării
între cetăţeni și încurajează măsurile speciale, în vederea asigurării egalității de substanță pentru
persoanele care aparțin grupurilor defavorizate.
Strategia își propune să consolideze și să adapteze această politică publică, la necesitățile
actuale ale societăţii româneşti, prin: asigurarea coerenței cadrului legislativ, consolidarea
cadrului instituţional și a parteneriatelor dintre diferitele autorități în domeniul prevenirii și
combaterii discriminării, precum și prin alocarea resurselor adecvate necesare implementării
măsurilor propuse, pornind de la necesitatea includerii politicii de egalitate și nediscriminare în
toate sferele publice, precum și adoptarea unor instrumente proactive și flexibile, menite să facă
faţă provocărilor viitoare în domeniul egalităţii, incluziunii și diversităţii.
Percepții și atitudini privind fenomenul de discriminare
La nivelul eșantionului reprezentativ național investigat, 87% dintre persoanele
intervievate au declarat că au auzit despre fenomenul de discriminare. În ceea ce privește
fenomenul discriminării în România, doi din trei români consideră că acesta este o problemă
actuală care se manifestă des în România.
Categorii de persoane discriminate în România
Percepția dominantă cu privire la grupurile discriminate în România face referire, în
primul rând, la persoanele cu HIV/SIDA (65%), dar și la persoanele dependente de droguri
(57%) sau persoanele cu dizabilități psihice sau fizice (55-56%). Peste jumătate dintre
respondenți au indicat aceste categorii ca fiind discriminate mult și foarte mult în România. Pe
palierul următor sunt menționate următoarele categorii: persoanele de etnie romă (49%),
persoanele care au altă orientare sexuală (49%), copiii instituționalizați (48%) și românii, acolo
unde sunt considerați minoritari (48%). În măsură mai mică se consideră a fi discriminați
vârstnicii, persoanele fără venituri, femeile și persoanele cu anumite boli cronice.
Discriminare – aspecte favorizante
Nivelul de educație redus sau lipsa unei educații în raport cu discriminarea reprezintă
principalul motiv care favorizează manifestarea fenomenului de discriminare în România. Doi
din trei români sunt de părere că lipsa educației poate duce la comportamente discriminatorii.
Lipsa unei informări în raport cu acest subiect constituie de asemenea un motiv pentru
care oamenii discriminează. Un alt motiv important, menționat de jumătate dintre cei
intervievați, este nepăsarea sau indiferența manifestată de oameni în raport cu semenii lor. Mai
mult, lipsa toleranței în societate (43%) combinat nivelul de corupție perceput (44%) creează un
cadru propice manifestării discriminării.

13
6.1. Dificultățile cu care se confruntă domeniul protecției drepturilor omului
cu privire la discriminarea evreilor
Reglementarea egalității în România:

Egalitatea în sistemul român este prevăzută în constituție, în Art. 16 alin (1) se spune că
„Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări”,
iar Art. 4 alin (2) prevede că „România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor
săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de
opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială”. (Constituția României, 1866)
În Art. 53 din Constituție, este clar specificat în ce cazuri poate fi restrâns exercițiul unor
drepturi sau libertăți și anume: „Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns
numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a
ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea
instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale
unui sinistru deosebit de grav.” (1866)
Antisemitismul:
Antisemitismul este o anumită percepţie despre evrei, care poate fi exprimată prin ura contra
evreilor. Luând în considerare contextul global, exemple contemporane de antisemitism în viaţa
publică, presă, şcoli, locuri de muncă şi în sfera religioasă pot să includă, dar nu se limitează la:
 Incitare, sprijin sau justificare a uciderii sau vătămării evreilor în numele unei ideologii
radicale;
 Producerea de afirmaţii mincinoase, dezumanizate, stereotipizate despre evrei ca atare
sau despre puterea colectivă a evreilor, de exemplu mitul despre conspiraţia mondială a
evreilor sau cel al controlului evreilor asupra presei, economiei guvernului sa a altor
instituţii sociale;
 Acuzarea evreilor, ca popor, de a fi responsabili pentru fapte comise de o persoană sau de
un grup de persoane de origine evreiască;
 Negarea faptului, scopului şi mecanismelor ( de ex., camerele de gazare) sau negarea
intenţionată a genocidului poporului evreu în mâinile Germaniei Naţional Socialiste, a
suporterilor şi complicilor ei în timpul Holocaustului;
Negarea dreptului poporului evreu la autodeterminare, spre exemplu susţinând că existenţa
statului Israel este o acţiune rasistă.
Nerecunoașterea sau negarea Holocaustului la fel este considerat act antisemit, România la
rândul ei a încercat să combată antisemitismul prin evenimentul național ținut pe 9 octombrie și
anume Ziua națională de comemorare a Holocaustului în România, care prima data s-a ținut în
anul 2004.
Unii indivizi din comunitate au păstrat sentimentul de ură și îi tratează cu dușmănie pe evreii
care aproape au dispărut din România la ora actuală. Se manifestă aversiune față de evrei pe
stradă, în școli, în viața publică, la locuri de muncă, mass-media și în sfera religioasă

14
7. OBIECTIVELE CAMPANIEI

Scopul companiei noastre este de-a aduce în atenţia studenţilor de la specializarea Asistenţă
Socială, situaţia evreilor, istoricul acestora, precum şi importanţa fenomenului de discriminare cu
care aceştia se confruntă şi efectele negative ale acestuia.
a) Informarea şi prezentarea studenţilor cu privire la situaţia evreilor din trecut până în
present;
b) Aplicarea chestionarelor și interviurilor grupului țintă, format din evreii din cadrul
Centrului Evreiesc Iași;
c) Identificarea dificultăților cu care grupul țintă se confruntă;
d) Identificarea strategiilor antidiscriminatorii;

15
8. IPOTEZELE CAMPANIEI

a) Faptul că aparții acestei etnii reprezintă un impediment în stabilirea relațiilor sociale cu


persoane de etnii diferite;

b) Evreii nu își cunosc drepturile și instanțele la care pot apela în cazul în care se confruntă
cu discriminarea;

c) Integrarea pe piața forței de muncă a evreilor scăzând rata discriminării acestora;

d) Odată cu noul regim de conducere, schimbarea de la comunism la democrație, situația


evreilor s-a schimbat în bine;

e) Stabilirea pe termen lung a evreilor în România le aduce acestora o serie de avantaje.

16
9. GRUPUL ȚINTĂ

La începutul secolului al XX lea comunitatea evreiască număra, în județul Iași,


aproximativ 50.000 de suflete din cei 80.000 de locuitori ai orașului. Nucleul acestei comunități
era Sinagoga mare din oraș, considerată cel mai vechi lăcaș de cult de tip mozaic din România.
Odată cu cel de-Al Doilea Război Mondial a început și declinul comunității iudaice din
municipiul Iași, care a ajuns să numere astăzi doar 371 de evrei, iar din cele 112 lăcașe de cult pe
care le administra societatea mozaică de atunci numai două mai sunt în picioare.
Alegerea grupului țintă a fost facută sub îndrumarea unor articole din presă și din mass-
media care au vorbit despre comunitatea evreilor și despre noul lor loc de refugiu. Centrul se află
in zona Târgului Cucu, în cadrul căruia sunt uniți cei 300 de evrei rămași în oraș. Aceștia fac
diferite activități prin care își promovează religia, cultura și indentitatea. [ CITATION Ion09 \l
2072 ]
Chestionarul a fost realizat unui număr de 20 de persoane. Trebuie precizat faptul că este mai
mult un centru de zi, unde persoanele atât de etnie evreiască, cât și cele care nu fac parte din
comunitate se pot întâlni pentru a realiza diferite activități de socializare. În cadrul acestui
proiect am reușit să intervievăm un angajat al Centrului Evreiesc din Iași .
Clădirea unde astăzi se realizează toate activitățile mai este numită şi „Casa de la cinci
drumuri” și datează de la 1820. Pentru comemorarea a 45 de ani de la Pogromul de la Iași s-a
inaugurat un muzeu dedicat contribuției evreilor în viața Iașiului. În muzeu sunt expuse obiecte
de cult iudaic, iar pereții sunt încărcați cu apariții în presă, articole, reviste, cărți și afișe adunate
în timp. Un baldachin decorat, așezat în centru, amintește de căsătoriile evreieşti. Pe peretele
uşii, se regăsește o diagramă roșie care consemnează toată suflarea evreiască din Iași.

17
10. CHESTIONAR: DISCRIMINAREA EVREILOR

1. Consideraţi că diferenţele dintre clasele sociale sunt un factor al discriminării ?

a) Da
b) Nu
c) Nu ştiu / Nu răspund

2. Sunteţi de părere că evreii au fost vinovaţi de problemele financiare din Germania pe


timpul Războaielor Mondiale ?

a) Da
b) Nu
c) Nu ştiu/ Nu răspund

3. Aţi accepta să locuiţi cu o persoană dintr-o cultură diferită de a dvs. ?

a) Da
b) Nu
c) Nu ştiu/ Nu răspund

4. Aţi fi dispus să acceptaţi o sumă de bani, luată ca împrumut de la o persoană dintr-o


cultură diferită de a dvs. ?

a) Da
b) Nu
c) Nu ştiu/ Nu răspund

5. Consideraţi că din punct de vedere al legii evreii sunt trataţi inegal faţă de celelalte
persoane cu relgii diferite?

a) Da
b) Nu
c) Nu ştiu/ Nu răspund

6. Cunoaşteţi date despre istoria evreilor?

a) Da
b) Nu
c) Foarte puțin
d) Deloc

18
7. În ce măsură credeţi că sunt discriminaţi evreii?

a) Mult
b) Puțin
c) Deloc
d) Nu știu/Nu răspund

8. Aţi fi de acord cu integrarea unor evrei în comunitatea dvs. ?

a) Da
b) Nu
c) Nu ştiu/ Nu răspund

Interpretarea chestionarului

Întrebarea nr.1

Consideraţi că diferenţele dintre clasele sociale sunt un factor discriminării?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent

Da 10 50,0 50,0 50,0

Nu 6 30,0 30,0 80,0


Valid
Nu stiu/Nu răspund 4 20,0 20,0 100,0
19
Total 20 100,0 100,0
În urma întrebării adresate “Considerați că diferențele dintre clasele sociale sunt un factor
al discriminării “ ,din totalul subiecților chestionați au răspuns cu 50% “da”, 30% cu „nu” iar
20% cu “nu știu, nu răspund” .

Întrebarea nr.2

Sunteţi de părere că evreii au fost vinovaţi de problemele financiare din Germania pe


timpul Războaielor Mondiale?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent

Da 9 45,0 45,0 45,0

Nu 8 40,0 40,0 85,0


Valid
Nu stiu/Nu răspund 3 15,0 15,0 100,0

Total 20 100,0 100,0

20
În urma întrebării adresate “ Sunteți de părere că evreii au fost vinovați de problemele
financiare din Germania pe timpul Războaielor Mondiale “, din totalul persoanelor chestionate,
45% au răspuns cu “da”, 45% cu “nu” iar 15% cu “nu știu,nu răspund.
Întrebarea nr.3

Aţi accepta să locuiţi cu o persoană dintr-o cultură diferită de a dvs.?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent

Da 10 50,0 50,0 50,0

Nu 7 35,0 35,0 85,0


Valid
Nu stiu/Nu răspund 3 15,0 15,0 100,0

Total 20 100,0 100,0

În urma întebării adresate “Ați accepta să locuiți cu o persoană dintr-o cultură diferită de
a dvs., 50% au răspuns cu “da”, 35% cu “nu” iar 15% cu “nu stiu,nu răspund”.

21
Întrebarea nr.4

Aţi fi dispus să acceptaţi o sumă de bani, luată ca împrumut de la o persoană dintr-o


cultură diferită de a dvs.?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent

Da 10 50,0 50,0 50,0

Nu 7 35,0 35,0 85,0


Valid
Nu stiu/Nu răspund 3 15,0 15,0 100,0

Total 20 100,0 100,0

În urma întrebării adresate “Ați fi dispus să acceptați o sumă de bani luată ca împrumut
de la o persoană dintr-o cultură diferită de a dvs?” , 50% dintre persoanele chestionate au răspuns
cu “da”, 35% cu “nu” iar 15% au răsspuns cu “nu știu,nu răspund” .

22
Întrebarea nr.5

Consideraţi că din punct de vedere al legii evreii sunt trataţi inegal faţă de celelalte
persoane cu religii diferite?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent

Da 10 50,0 50,0 50,0

Nu 5 25,0 25,0 75,0


Valid
Nu stiu/Nu răspund 5 25,0 25,0 100,0

Total 20 100,0 100,0

În urma întrebării adresate”Considerați că din punct de vedere al legii,evreii sunt tratați


inegal față de celălalte persoane de religii diferite”,50% au răspuns cu “da”,25% cu “nu” iar 25%
cu “nu știu ,nu răspund “ .

23
Întrebarea nr.6

Cunoaşteţi date despre istoria evreilor?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent

Da 7 35,0 35,0 35,0

Nu 5 25,0 25,0 60,0

Valid Puţin 4 20,0 20,0 80,0

Deloc 4 20,0 20,0 100,0

Total 20 100,0 100,0

În urma întrebării adresate “ Cunoașteți date despre istoria evreilor”, 35% au răspuns cu
“da”,25% cu “nu” iar 20% cu nu știu,nu răspund” .

24
Întrebarea nr.7

În ce măsură credeţi că sunt discriminaţi evreii?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent

Mult 5 25,0 25,0 25,0

Puţin 10 50,0 50,0 75,0

Valid Deloc 4 20,0 20,0 95,0

Nu stiu/Nu răspund 1 5,0 5,0 100,0

Total 20 100,0 100,0

În urma întrebării adresate “În ce măsură credeți că sunt discriminați evreii?”, 25% au
răspuns cu “da”,50% cu “nu” iar 20% cu “nu știu,nu răspund” .

25
Întrebarea nr.8

Aţi fi de acord cu integrarea unor evrei în comunitatea dvs.?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative


Percent

Da 13 65,0 65,0 65,0

Nu 2 10,0 10,0 75,0


Valid
Nu stiu/Nu răspund 5 25,0 25,0 100,0

Total 20 100,0 100,0

În urma întrebării adresate “Ați fi de acord cu integrarea unor evrei în comunitatea


dvs.?”,65% au răspuns cu “da”, 10% cu “nu” iar 25% cu nu știu, nu răspund “ .

26
11. GHID DE INTERVIU: DISCRIMINAREA EVREILOR

Bună ziua!
Mă numesc Gavrileț Alicia - Mădălina, și sunt studentă la Universitatea Alexandru loan
Cuza, Facultatea de Filozofie și Știinte Social-Politice, specializarea Asistentă Socială, anul II.
Împreună cu colega mea, Filip Andreea, realizăm o campanie privind Discriminarea
evreilor. Vă rugăm să ne acordaţi 20-30 de minute din timpul dumneavoastră pentru a ne putea
răspunde la câteva întrebări.
De asemenea, vă informăm faptul că informațiile vor fi înregistrate și vor rămâne
confidenţiale.

Vă mulțumim pentru timpul acordat!

1. Pentru început, puteți să ne specificați numele și vârsta dumneavoastră ?

2. De cât timp sunteși membru al acestui centru?

3. Care sunt principiile pe care se bazează acest centru?

4. Ce activități se desfășoara în acest centru?

5. Considerați că în România drepturile evreilor se respectă ?

6. Dupa părerea dumneavoastră, ce drepturi au fost încălcate adesea referitoare la evrei?

7. Credeți că statul român se implică suficient când vine vorba de dorinăele acestora?

8. După părerea dumneavoastră, ce drepturi au fost încălcate adesea referitoare la evrei?

9. Care sunt dezavantajele de care au parte evreii în prezent în România ?

10. Cum credeți că se pot îmbunătăți acțiunile față de evrei în România ?

27
12. MOTIVUL ALEGERII GRUPULUI TINTA

Motivul alegerii grupului ținta pentru noi a fost în primul rând Evidențierea acestei
categorii sociale pentru a pune în lumină discriminarea la adresa acestora.
Considerăm că noi ca viitori asistenți sociali trebuie să acordăm importantă necesară
oricărei categorii sociale din societatea în care trăiam.
În urma vizitei la Centrul Evreiesc din Iaşi, am constat faptul că această comunitate are o
istorie aparte ce are urmări morale în zilele noastre. Am vrut să aducem în vedete faptul că acești
oameni se confruntă cu ideea că în continuare sunt marginalizați de societate. În urma proiectului
pe care l am realizat am vrut să conturăm egalitatea dintre oameni indiferent de orientarea lor
religioasă.
Ca viitori profesioniști am vrut să ne arătăm empatia faţă de acest grup social încercând
să luăm contact cu aceștia fără să simtă această diferența care oricum nu ar trebui să existe în
general

28
13. STRATEGII DE ACȚIUNE IMPLEMENTARE ÎMPOTRIVA
DISCRIMINĂRII EVREILOR

La început, trebuie remarcat faptul că, pe parcursul fazei de cercetare a elaborării


strategiei de comunicare, în noiembrie 2016, a fost realizat un audit comunicaţional.
Auditul a oferit analiza campaniilor de comunicare în domeniul prevenirii discriminării,
implementate de către 18 organizaţii şi instituţii care activează în Moldova. Cercetarea a evaluat
mai mulţi indicatori de impact a campaniilor lansate şi implementate în ultimii trei ani.
Indicatorii au inclus: acoperire mediatică, instrumente de comunicare, perioadă de implementare,
calitatea segmentării audienţelor. Constatările au fost că, deşi unele campanii au oferit bune
practici, în majoritatea cazurilor, campaniile au avut ca rezultat o acoperire mediatică şi o
implicare publică slabă sau chiar absentă şi au arătat suprapuneri în ceea ce priveşte obiectivele,
scopurile şi mesajele utilizate.
În perioada interbelică, comunitatea evreiască nu era una omogenă, așa că s-a încercat
uniformizarea ei prin diferite metode implementate cu ajutorul statului român. A luat naștere
Uniunea Comunităților de rit occidental din Ardeal și Banat, pentru o mai ușoară gestionare a
comunităților evreiești prezente în acele zone.
După Holocaust, starea materială a evreilor nu era tocmai foarte bună, lipsindu-le în mare
parte toate sursele de un trai mai bun, majoritatea fiind bolnavi, rămânând singuri iar unii evrei
fiind uciși in lagărele de concentrare.
Dar cu toate aceste probleme pe care evreii le întâmpinau la vremea aceea, ei încearcă sa
își revină la normalitate reluându-și activitatea și sa caute structuri reprezentative pentru
comunitatea evreiasca.
Pe parcurs au început să ia naștere centre de ajutor social pentru evreii săraci, se
finanțează cantine, orfelinate din spitale pentru a susține evreii ! Sinagogile sunt și ele refăcute și
deschise totodată.
Tot in același timp se finanțează și organizații precum Consiliul General Evreiesc şi
Uniunirea Comunităților Evreiești care sunt cunoscute ca fiind cele mai îndelungate activități.
Este de remarcat faptul că în zilele noastre antisemitismul nu își mai are locul.
Comunitățile evreiești rămân în continuare la fel de numeroase, majoritatea părăsind țara și
întorcându-se în Israel iar cei care au rămas sunt oameni simplii care sunt bine văzuți de
societate, fiind muncitori, medici sau profesând pentru drept. Totodată s-a încercat diminuarea
rasismului în scoli dar și in instituții. În continuare sunt prezente organizații evreiești ce își
desfășoară activitatea fără a fi blamate de către comunitățile locale.

29
14. EVALUAREA CAMPANIEI

a) Evaluarea obiectivelor
1. Informarea şi prezentarea studenţilor cu privire la situaţia evreilor din trecut până-n
prezent.
Acest obiectiv a fost îndeplinit printr-o prezentare succintă a istoriei evreilor, a
evenimentelor istorice care a avut un impact la nivel mondial şi care încă îşi face simţită prezenţa
şi astăzi.
2. Aplicarea chestionarelor şi interviurilor grupului ţintă, format din evreii din cadrul
Centrului Evreiesc Iaşi.
Acest obiectiv a fost îndeplinit prin aplicarea a douăzeci de chestionare în cadrul
centrului şi prin aplicarea unui interviu a unui angajat al centrului.
3. Identificarea dificultăţilor cu care grupul ţintă se confruntă.
Prin acest obiectiv se urmăreşte identificarea dificultăţilor pe care discriminarea le are asupra
evreilor. În urma chestionarului aplicat, s-a constat că 45% din populaţia chestionată consideră
ca evreii au fost vinovaţi de problemele financiare ale Germaniei pe timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial.

30
BIBLIOGRAFIE

 Declarația Universală a Drepturilor Omului


 Graviluță Nicu, Credință, ritualuri, ideologii, Editura Polirom , 2013
 Iorga Nicolae, Istoria evreilor în țările noastre, București, 1913
 Ion Coteanu, Luiza Seche, Mircea Seche, Discționarul explicativ al limbii române,
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1984, Vol. 1
 Manual de drept european privind nediscriminarea
 Oișteanu Andrei , Imaginea evreului în cultura română , Editura Polirom, Iași, 2012
 Oișteanu Andrei; Pleșu Andrei; Djuvara Neagu; Cioroianu,Adrian, Evreii din România,
Editura Hasefer, București, 2013
 Ordonanța 137/2000
 Pogromul de la Iaşi (28 -30 iunie 1941) - Prologul Holocaustului din România, 2006,
Editura Polirom
 Transilvania 1941-1942, 2005, București , Editura Universității din București
 https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Holocaust
 https://www.tinerama.ro/holocaustul-informatii-socante-si-fotografii-nemaivazute/
 http://www.sppir.uav.ro/pdf/sppir_v3-i2.pdf#page=69
 https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2015/10/20/82639/
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Sinagoga_Mare_din_Ia%C8%99i

31

S-ar putea să vă placă și