Sunteți pe pagina 1din 1

Loc.

____________________ Fişa analitică


Culeg./trans.Maria Rotaru
Jud.____________________
Zona___________________ Melodii vocale Nr.

Specia____________________
Funcţia___________________
Incipit
Titlul_____________________
Contur __________________________
Nr. silabe__________________
Grup vers_________________
Rime_____________________

Cezuri Ritm

Forma

Ambitus
Cadenţa
Sist. t-m

Nucleu
Mod de exec.
Tempo