Sunteți pe pagina 1din 2

Loc.

__________________________ Fişa analitică


Culeg./trans.Maria Rotaru
Jud.__________________________
Zona_________________________ Melodii vocale Nr.
Data culeg.
Genul____________________
Titlul_____________________
Incipit
__________________________
Contur Nr. silabe__________________
Grup vers_________________
Rime_____________________

Cezuri
Ritm

Forma

Ambitus

Cadența
finală

Sist. t-m
Tempo
Loc.__________________________ Fişa analitică
Culeg./trans.Maria Rotaru
Jud.__________________________
Zona_________________________ Melodii instrumentale Nr.
Data culeg.
Genul____________________
Titlul_____________________
Incipit
__________________________
Contur Nr. silabe__________________
Grup vers_________________
Rime_____________________

Cezuri
Ritm

Forma

Ambitus

Cadența
finală

Sist. t-m
Tempo