Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

CERC PEDAGOGIC desfășurat în cadrul

COMISIEI METODICE - 29.11.2017

Prof. înv. preșc.: ONACA IULIANA CARMEN

Gradinița cu P.P.“Pinochio” - Zalău


Grupa Mică“C”- Grupa Piticilor
PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu P.P. ,,Pinochio”, Zalău

Data: 29. 11. 2017

Grupa: Mică „C”

Educatoare: Onaca Iuliana Carmen

Domeniu experienţial: DȘ

Tema de studiu: Cum este, a fost și va fi aici pe pământ

Tema săptămânii: ,,Sunt un pui de românaș”

Tema activităţii: ,,Ne jucăm cu stegulețele “(seriere – mărime)

Forma de realizare: Joc didactic

Tipul activităţii: Consolidare, fixare de cunoştinţe

Scopul : Dezvoltarea capacității de a manipula materialul pus la dispoziție în vederea


rezolvării cerințelor din variantele de joc.

Obiective operaţionale:

 Să așeze steagurile (steaguri mici, steaguri mari) la căsuța potrivită;

 Să se grupeze în funcție de steagul ales (după mărime);

 Să se așeze în șir în funcție de steagul ales (un copil cu steag mare, un copil cu
steag mic).

Sarcina didactică: Dezvoltarea capacității de a constitui grupe de obiecte după mărime,


de a realiza serierea după un algoritm (mare, mic).
Reguli de joc:
 Copilul numit sortează steagurile după mărime, verbalizând acțiunea făcută. Jocul
se desfăşoară până la epuizarea steagurilor.
 Copilul la care se vor termina versurile numărătorii va rezolva sarcina propusă de
către educatoare.
 Răspunsurile corecte vor fi aplaudate.
 Pe rând fiecare copil își va alege câte un steag mare sau mic, verbalizând acțiunea
și se vor grupa în funcție de steagul pe care îl țin în mănă.
 Copiii se vor așeza în șir în funcție de steagul pe care îl au în mână(un copil cu
steag mare, un copil cu steag mic).
Elemente de joc: surpriza, numărătoarea, mişcarea, aplauzele
Strategii didactice:

1. Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul


exerciţiul, problematizarea.

2. Materiale şi mijloace auxiliare: Păpușa Sanda îmbrăcată în costum popular,


machetă cu casă mare, casă mică, steaguri mari și mici, baghetă, recompense.

Forma de organizare: frontal, individual.

Durata: 10 minute

Material bibliografic:

1. M.Ed. C - Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 - 6/7 ani), 2008

2. Revista „Învăţământul preşcolar”, nr.1-2/2010

3. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii – Editura “Gheorghe -


Cârţu Alexandru”, Craiova 2009

4. Buletin informativ cuprinzând sugestii metodice utile educatoarelor în derularea


demersurilor didactice, Ed. Tehnoprint, Zalău 2007
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare
didactic didactice
Voi asigura condiţiile necesare unei bune
desfăşurări a activităţii.
1. Moment
organizatoric Voi aşeza scăunelele sub forma unui
semicerc.

Voi aşeza materialele necesare


desfăşurării activităţii.

Vom intra ordonat în sala de grupă şi ne


vom aşeza pe scăunele.
Captarea atenţiei se va face prin
intermediul unei păpuși, care a venit
2. Captarea
atenţiei astăzi la grupa noastră.
Aprecierea
Ea este îmbrăcată în costum comportamentală.
popular și se pregătește de o mare Conversaţia
sărbătoare și anume 1 Decembrie, Ziua
Națională a României, ziua tuturor
românilor.
Păpușa ,,Sanda” ne-a adus mai
multe surprize și dorește să se joace cu
3. Anunţarea
temei şi a noi.
obiectivelor
Este puțin cam tristă pentru că
stegurile sunt amestecate și ar dori să Conversaţia Aprecierea
facă ordine între ele și anume să le răspunsurilor date
de copii şi a
grupeze după mărime. comportamentului
Astăzi ne vom juca cu ,,Sanda”, o acestora

vom ajuta să așeze steagurile în cele


două căsuțe în funcție de mărime, iar
apoi le vom aranja altfel, un steag mare,
un steag mic.
4. Reactualizarea Se va purta o scurtă discuție despre Aprecierea
cunoştinţelor mărimea steagurilor. răspunsurilor date
Conversaţia de copii şi a
Vom recunoaște materialele cu care comportamentului
ne vom juca astăzi(steaguri mici, steaguri acestora.
mari).

5. Prezentarea
conţinutului şi Voi lua de pe suport un steag mic Conversaţia
dirijarea pe care îl voi așeza la căsuța mică, iar
învăţării apoi, voi lua de pe suport un steag mare
pe care îl voi așeza la căsuța mare.
- explicarea
regulilor jocului
VARIANTA 1 Explicaţia Aprecierea
- desfăşurarea corectitudinii
propriu-zisă a Copiii, numiţi prin numărătoarea răspunsurilor
jocului ,,Bagheta la drum pornește şi la ... se
opreşte”, vor veni pe rând în faţa grupei,
vor lua de pe suport un steag pe care îl
vor așeza la căsuța potrivită. Vom Jocul
continua jocul până la epuizarea
steagurilor.
Problematiza Aprecierea
,,Cu bagheta fermecată/ Eu te voi rea
numi îndată”. comportamentului
copiilor
,,Ai ghicit, ai ghicit/ Și aplauze ai
primit”.
Conversaţia
Aprecierea
comportamentului
Jocul şi a răspunsurilor
VARIANTA 2 date de copii
Problematiza
La această variantă de joc fiecare rea
copil va veni și își va alege un steag(de la Exerciţiul
cele două căsuțe) și va spune ce fel de
steag și-a ales, ,,am ales un steag mare” Observarea
Jocul comportamentului
sau ,,am ales un steag mic”.
verbal şi nonverbal
Copiii se vor grupa în funcție de Conversaţia
steagurile pe care le-au ales, grupa
copiilor cu steaguri mari și grupa copiilor
cu steaguri mici.

Fiecare răspuns corect va fi


aplaudat.

Jocul
VARIANTA 3 Observarea
Problematiza comportamentului
La dorința păpușii ,,Sanda” copiii rea verbal şi nonverbal
se vor așeza în șir în funcție de steagul
Exerciţiul
pe care îl au în mână(un copil cu steag
mare, un copil cu steag mic).

6. Evaluarea şi Cu ajutorul păpușii ,,Sanda” se fac Aprecieri frontale


încheierea aprecieri generale asupra modului de şi individuale
activităţii desfășurare al activității și asupra asupra lucrărilor
modului de comportare al copiilor, Conversaţia copiilor.
oferindu-le drept recompense stegulețe
Recompensarea
pentru a fi purtate în piept în ziua de 1 copiilor
Decembrie.

Ieşirea la baie se face prin tranziţia:


,,1, 2, 3, Toți românașii sunt prietenii mei
Și tu îmi ești prieten/Și tu îmi ești prieten
Și tu îmi ești prieten/Și tu îmi ești prieten
1, 2, 3, Toți românașii sunt prietenii mei”

S-ar putea să vă placă și