Sunteți pe pagina 1din 7

Data:

Gradiniţa: Grădiniţa cu Program Prelungit nr.8


Grupa: Mica
Tema anuală: “Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simtim?”
Subtema: “Bucuria primăverii”
Domeniul experenţial: Domeniul Ştiinţe
Categoria didactică: Activitate matematică
Subiectul: Şirul numeric 1 - 3
Mijloc de realizare: Joc didactic cu tema:
,,În aşteptarea primăverii,,
Tipul activitatii: Consolidare de priceperi şi deprinderi
Scopul activităţii:
Fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor referitoare la numeraţia în limitele 1 - 3
Obiective operationale :
 să numere crescător şi descrescător în limitele 1 - 3;
 să formeze mulţimi după criteriu dat;
 să raporteze cifra la cantitate şi invers;
 să stabilească vecinii numărului ales;
 să descompună o multime în două submulţimi;

REGULILE JOCULUI
 Să rezolve sarcina de lucru în fiecare etapă;
 Să colaboreze în cadrul grupului din care face parte;
 Să respecte regulile stabilite de comun acord cu colegii.

3
RESURSE :
METODOLOGICE
A) Metode şi procedee: conversaţia. explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
probelmatizarea;

B) Material didactic: coşuleţe, cifrele 1-3, jetoane, fişe individuale;

C) Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe


grupe, activitate în perechi, activitate independentă.

BIBLIOGRAFICE
A) Oficiale: CURRICULUM NAŢIONAL
B) Pedagogice: Jinga Ioan, Negreţ Ion, Învătarea eficientă,
Editura Aladin, Bucureşti 1999.
Durata : 30 – 35 min
Locul de desfasurare : Sala de grupă

4
Nr. Evenimentul Strategia
Conţinutul ştiintific Evaluare
Crt didactic didactica

 aerisirea sălii de grupă;


 aranjarea mobilierului;
1. Moment  pregătirea materialelor didactice Frontal
organizatoric necesare activitatii;
 intrarea ordonată a copiilor în sala de
grupă şi aşezarea acestora în semicerc.
Alba ca Zăpada roagă copiii să o
2. Captarea sprijine pe una din bunele ei prietene în Conversaţia Frontal
atenţiei rezolvarea unor sarcini primite de la
Zâna Iarnă.
Anunţarea Educatoarea anunţă copiii că, pentru a
temei şi a o ajuta pe „prietena” Albei trebuie - Conversaţia, - Frontal
3. obiectivelor strângă cât mai multe inimioare. Fiecare - Explicaţia
inimioară ascunde o mică surpriză(o
piesă dintr-un puzzle) Aceaste inimioare
vor putea fi deschise doar rezolvând
corect sarcina cerută şi descuindu-le
pentru a verifica dacă este cea corectă.
Reactualiza- Copiii sunt împărţiţi pe niveluri de
rea către educatoare şi vor purta o scurtă
4. cunoştinţelor conversaţie pentru a verifica modul de Conversaţia, - Frontal
dobândite întelegere al sarcinilor de lucru. Pentru a Explicaţia
anterior porni cu bine în rezolvarea sarcinilor
educatoarea îi sprijină pe copii să-şi
reamintească:
- număratul crescător/descrescător în

5
limitele 1 – 3 Exerciţiul
- cea mai mică/mare cifră din şirul
numeric
- îşi reamintesc vecinii cifrelor, etc.
Le sunt prezentate copiilor regulile şi
elementele de joc precizând că fiecare
răspuns corect ajută la îndepliniea
5. Explicarea sarcinii şi implicit scoaterea din impas a Explicaţia Frontal
regulilor iepuraşului.
Tot odată se fac şi precizări cu
privire la modul de îndeplinire a Conversaţia Individual
sarcinilor şi stabileşte regulile ce vor
trebui respectate pe tot parcursul
activităţii.
Le sunt adresate copiilor câteva
6. Jocul de întrebări, alese în strânsă legătură cu Exerciţul Frontal
probă conţinutul jocului ce urmează a fi
desfăşurat pe întreg parcursul activităţii.
Se prezintă inimioarele care ascund
în interiorul lor piesele de puzzle care -Conversaţia, Frontal
trebuiesc asamblate şi se trece la
rezolvarea sarcinilor:
7. Desfăşurarea Sarcina 1:
jocului N1 - sortează jetoane de acelaşi fel Individual
N2 - formează şirul crescător şi Exercitiul;
descrescător în limitele 1 – 3
Sarcina 2:
N1 – ordonează jetoanele după mărime Individual
N2 – formează mulţimi de acelaşi fel şi Problematiza-
rapotează cifra corespunzătoare rea
Sarcina 3: Individual
N1 – formează mulţimi după un criteriu
dat(mare - mic)
N2 – stabilesc vecinii numerelor extrase
6
din coşuleţ
Pentru a putea rezolva următoarea
probă se cere copiilor: Frontal
N1 – vor alege jetoane după culoare, Problematiza-
8. Complicarea mărime şi le vor aşeza pe suportul primit. rea
jocului N2 – descompun mulţimi în două Individual
submulţimi stabilind şi numărul
corespunzător al fiecărei submulţimi. Exerciţiul
Copiii vor avea ca ultimă sarcină,
rezolvarea unei fişe individuale.
Aprecieri globale şi individuale privind
9 Evaluare implicarea copiilor în activitate. Vor Conversaţia Frontal
părăsi sala de grupă îndreptându-se către
sala de mese.

7
Data:
Gradiniţa:
Grupa: Mica
Tema anuală: “Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simtim?”
Subtema: “Bucuria primăverii”
Domeniul experenţial: Domeniul Psihomotric
Categoria didactică: Educaţie fizică
Subiectul: Târâre pe genunchi şi sprijin pe antebraţe
Mijloc de realizare: Traseu aplicativ – concurs:
“Întrecerea spiriduşilor”
Tipul activitatii: Consolidare de priceperi şi deprinderi
Scopul activităţii:
- Consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor motrice de bază ;
- Dezvoltarea spiritului de competiţie, a dorinţei de afirmare, a spiritului de echipă şi a
încrederii în forţele proprii ;
Obiective operationale :
 să respecte regulile şi indicaţiile primite;
 să se deplaseze prin târâre după indicaţii;
 să execute corect acţiunile motrice impuse pe parcursul aplicativ;
 să respecte indicaţiile şi regulile jocului;
 să-şi educe spiritul de echipă prin participarea cât mai activă în
cadrul echipei din care face parte;
 să-şi dezvolte viteza la diferite semnale(auditiv şi vizual).

RESURSE :
METODOLOGICE
A) Metode şi procedee : exerciţiul, jocul, explicaţia,demonstraţia, întrecerea
B) Material didactic : tunel, coşuri de plastic, cuburi plastic
C) Forme de organizare : frontală, grup, individual.

BIBLIOGRAFICE
A) Oficiale: Aplicarea noului curriculum
B) Metodologice:
1. Ghid privind desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică în grădiniţă,

8
Editura Tiparg
2. Leontina Buruian - ,,Educaţie fizică în grădiniţă” ,Editura Mures, 2004;
3. Metodica educaţiei fizice în grădiniţă – Manual pentru liceele pedagogice
4. Ştefania Antonovici - “Educaţia fizică în grădiniţă”, Editura D.P.H. Bucureşti 2010

Durata : 30 – 35 min
Locul de desfăşurare : Sala de grupă

S-ar putea să vă placă și