Sunteți pe pagina 1din 4

Literele A-G

1. Citim silabe şi cuvinte dintr-o silabă: ga, gă, gâ, gu, go, gâs, gard, gust, gând,
steag, goi, greu, prag, gri.
2.Citim cuvinte :
ga – ră gra – ur gu – tu – ie stru – gu – re pun – gă Mag – da
gar – dul gre – blă le – gu – mă gân – di – tor si – gur Bog – dan

pa – pa - gal găr – gă –ri – ţă Ga – bri – el Gri – go – re gal – ben


pin – gu – in gâs – ca – nu – lui Ga – bri – e – la Gri – go – raş glu – mă

3. Să alintăm cuvintele!
gard gă – i – nă gră – di – nă gă – lea – tă gu –ler
găr – duţ gă – i – nu – şă gră – di – ni –ţă gă – le – tu – şă gu – le – raş

4. Citim propoziţii cu ajutorul ilustraţiilor, apoi le colorăm.


Gospodina

Magda e singură. Ea vrea să devină gospodină pentru câteva ore.

Întâi mătură. Apoi aruncă gunoiul din găleată. Spală câteva mere şi
gutui.

Ar trebui să pregătească o gustare.


Mama va sosi curând. Sigur se va
bucura.