Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea scolara: ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SLATINA Aprobat director,

Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică Prof. Dobrica Niculina


Modulul VII: TEHNICI DE BACTERIOLOGIE
Anul II A - Asistent medical de laborator
Nr. ore/sem: 120 de ore din care: 54 de ore teorie si 66 ore instruire practica
Nr. ore /săptămână: 3 ore : din care: T: 0 : IP:3,66;
An scolar: 2019 -2020 Avizat responsabil catedra
As.farm: Constantinescu Giulia As.med. Florina Anghel
Curriculum aprobat prin Anexa nr. 5 la OMEDC nr. 2288/28.09.2007

PLANIFICARE CALENDARISTICA
Semestrul II
Nr. ore Săptămâna
Competenţe
Nr. Unitatea de
specifice/Rezultatele Conţinuturi Obs.
crt. competenţă T LT IP T LT IP
învățării

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. C1 Asigura 1.1. Norme de sănătate si securitate a muncii si 3 S19:03-07.02.2020
condițiile necesare norme PSI specifice tehnicilor microbiologice,
pentru aplicarea conform legislației in vigoare:
tehnicilor specifice. • Regimul antiepidemic
- barierele antiinfecțioase primare, secundare,
Tehnici de terțiare;
bacteriologie - boxele de antiepidemica;
- precauții la manipularea substanțelor chimice
cu risc;
- precauții la îndepărtarea chimicalelor uzate;
- masuri la vărsarea accidentala a chimicalelor
fluide;
1.2. Aparatura si materialele folosite in laborator 4 S20:10-14.02.2020
• Materiale: anse bacteriologice, pipete Pasteur,
lame si lamele de microscop, tampoane, pense,
baghete de lemn, eprubete, cutii Petri.
1.3. Metode de sterilizare:
• Sterilizarea prin căldura uscata:
- încălzirea la roşu;
- flambarea;
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Competenţe Conţinuturi Obs.
crt. competenţă T LT IP T LT IP
specifice/Rezultatele
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- incinerarea;
- sterilizarea prin aer cald.
• Sterilizarea prin căldura umeda: 3 S21:17-21.02.2020
- sterilizarea la peste 1000C
- sterilizarea fracționata
• Sterilizarea prin filtrare
• Radiațiile ultraviolete
• Controlul eficientei sterilizării
• Prezervarea sterilității materialelor
1.4. Substanțe si reactivi utilizați: 4 S22:24-28.02.2020
• Medii de cultura: lichide, solide, diferențiale,
selective
• Coloranți si reactivi folosiți in bacteriologie
• Substanțe chimice folosite in bacteriologie
• Truse de identificare bacteriologica
• Tulpini de referința pentru controlul de calitate
al testelor de sensibilitate.
C2 Caracterizează 2.1. Tipuri de produse patologice: 4 S23: 02-06.03.2020
tehnicile de - hemocultura, lichidul cefalorahidian;
prelevare si - exudate si transudate seroase;
transport. - secreții purulente din colecții deschise;
- secreția oculara;
2.2. Materiale si medii folosite pentru prelevare
si transport:
• Materiale:
- recipiente sterile in funcție de prelevat;
- tampoane sterile pentru exudate
nasofaringiene;
- seringi de unica folosința
- eprubete sterile, etc.
2.3. Condiții de prelevare: 4 S24:09-13.03.2020
- alegerea momentului optim pentru recoltare
- aplicarea masurilor de protecție si de asepsie
- utilizarea e materiale si instrumente sterile
- timp de transport adecvat produsului prelevat.
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Competenţe Conţinuturi Obs.
crt. competenţă T LT IP T LT IP
specifice/Rezultatele
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.4. Tehnici de prelevare si transport a
produselor biologice
C3 Recunoaşte 3.1. Înregistrarea probelor de laborator: 3 S25:16-20.03.2020
tehnicile de - notarea probei in registrul unic de înregistrare;
examinare a - verificarea datelor din buletinul de analiza;
produselor - eliminarea produselor incorect recoltate.
patologice. 3.2. Tehnici de examinare:
A. Microscopica
a) pregătirea lamelor si lamelelor demicroscop
b) preparate microscopice umede: indicații,
procedura, interpretare.
c) preparate microscopice colorate; indicații, 4 S26:23-27.03.2020
procedura (efectuarea frotiului, etalarea, fixarea
frotiului, colorarea frotiului. Protejarea
frotiurilor)
B. Efectuarea culturilor:
a) condițiile de baza ale unui mediu de cultura
b) medii de cultura uzuale
c) medii de cultura speciale – indicații.
3.3. Pregătirea materialelor necesare examinării 4 S27:30.03-03.04.2020
bacteriologice: medii de cultura in funcție de
prelevat, anse, lame, lamele, pipete, bec Bunsen,
lampa UV., microscoape, etc.
3.4. Manopere efectuate in tehnicile de
examinare bacteriologica:
- majorarea
- diluarea
- omogenizarea
- neutralizarea
- spalarea
- concentrarea prin centrifugare, etc
C4 Aplica tehnici 4.1. Tehnici pentru izolarea agentului patogen: 3 S28:22-24.04.2020
pentru izolarea si a) însămânțarea pe medii de cultura;
identificarea - obținerea culturilor pure necesare identificării
agentului patogen - însămânțarea in medii lichide
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Competenţe Conţinuturi Obs.
crt. competenţă T LT IP T LT IP
specifice/Rezultatele
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- însămânțarea cu ansa a mediilor solidificate.
b) identificarea biochimica .
c) identificarea serologica (antigenica).
d) înregistrarea rezultatelor.
4.2. Tehnici pentru identificarea agentului 4 S29:27.04-01.05.2020
patogen; condiții de lucru si materiale:
a) citirea culturilor pentru caractere de cultura
(exigentele de cultivare, intervalul necesar
pentru apariția culturii, morfologia coloniilor).
b) identificarea biochimica (metabolismul si
activitățile biochimice studiate pe medii speciale
de identificare).
c) identificarea serologica (antigenica).
d) înregistrarea rezultatelor.
C5 Aplica tehnici 5.1. Tehnici de preparare a coloranților: 3 S30:04-08.05.2020
de preparare a - prepararea soluțiilor apoase
coloranților si - prepararea soluțiilor alcoolice
tehnica colorației. - prepararea soluțiilor decolorante.
5.2. Tehnici de colorație:
- colorații uzuale (albastru de metilen)
- colorații speciale (colorația Gram, colorația
Ziehl-Neelsen, colorația negativa, colorația
Giemsa, etc.).
5.3. Materiale si substanțe necesare pentru 4 S31:11-15.05.2020
prepararea coloranților si tehnica colorației:
recipiente închise la culoare, mojare, sticluțe uni
picurătoare, pâlnii de sticla, hârtie de filtru,
lame, lamele, ulei de imersie, pulberi de
coloranți, apa distilata, alcool etilic, alcool
metilic, fenol, etc.
5.4. Elemente evidențiate prin tehnica colorației:
germeni, elemente celulare, virusuri, corpusculi
metacromatici, spori, flageli, bacterii gram
pozitive si gram negative; interpretarea reacțiilor
de culoare.
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Competenţe Conţinuturi Obs.
crt. competenţă T LT IP T LT IP
specifice/Rezultatele
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
C6 Utilizează 6.1. Medii de cultura folosite in bacteriologie: 4 S32:18-22.05.2020
tehnici de - medii uzuale, speciale, selective, diferențiale,
preparare a de imbogatire, etc.; descriere.
mediilor de cultura. a) mediile uzuale: materiale si substanțe folosite,
aparatura, condiții necesare pentru preparare,
etapele si timpii de preparare.
b) mediile speciale: materiale si substanțe
folosite, condiții, etape si timpi de execuție.
c) mediile selective: materiale si substanțe
folosite, condiții, etape si timpi de execuție.
C7 Efectuează 7.1. Antibiograma-definiție, metode de testare. 4 S33:25-29.05.2020
antibiograma. 7.2. Metoda difuzimetrica:
- indicații
- proba
- necesar: microcomprimate, mediu de cultura,
ser fiziologic steril, eprubete sterile, pensa
oftalmologica tip Iris sau dispenser pentru
microcomprimate, tampoane de vata sterile,
densimat, incubator, exicator cu CO2, etc.
7.2. Metoda difuzimetrica: 3 S34:01-05.06.2020
- indicații
- proba
- necesar: microcomprimate, mediu de cultura,
ser fiziologic steril, eprubete sterile, pensa
oftalmologica tip Iris sau dispenser pentru
microcomprimate, tampoane de vata sterile,
densimat, incubator, exicator cu CO2, etc
- procedura: etape de lucru (pregătirea 4 S35:08-12.06.2020
inoculului, pregătirea mediului de cultura,
selectarea microcomprimatelor, depunerea
microcomprimatelor, incubarea).
- controlul de calitate.
- interpretarea rezultatelor: examinarea culturii,
măsurarea zonei de inhibiție.
- cauze de erori: nestandardizarea inocului,
Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Competenţe Conţinuturi Obs.
crt. competenţă T LT IP T LT IP
specifice/Rezultatele
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
distanța dintre microcomprimate, incubare
insuficientă.
7.3. Determinarea concentrației minime 4 S36:15-19.06.2020
inhibitoare (CMI)
– indicații, necesar de materiale
- etape de lucru (pregătirea plăcilor, pregătirea
inoculului, însămânțarea plăcilor).
- controlul de calitate.
- citirea și interpretarea rezultatelor.
EVALUARE FINALĂ.