Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si prenume

Clasa TEST ARENE


Data
Nota

Subiectul A (1p)
Scrieţi pe foaia de examen termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare:
1. Prin alchilarea benzenului cu propenă se obtine........ (propilbenzen/izopropilbenzen)
2. Toluenul se mai numeste............(etilbenzen/metilbenzen)
3. Naftalina este o hidrocarbura cu nuclee..........(izolate/condensate)
4. Clorurarea catalitica a toluenului duce la obtinerea .................(p-clor-toluen/clorurii de benzil)
5. Prezinta un caracter aromatic mai accentuat..............(benzenul/naftalina)

Subiectul B (1p)
Pentru fiecare item al acestui subiect , notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare
item are un singur răspuns corect.
1. Substanţa care conţine numai atomi de carbon terţiari este:
a. pentina b. Benzenul c. pentanul d. 1,1-dicloretanul
2.Cumenul are un numar de atomi de carbon:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 10
3. Valenţa atomului de carbon în molecula benzenului este:
a. I b. II c. III d. IV
4. Prin monoclorurarea fotochimica a toluenului se obtine:
a.o-clor-toluen b.clorura de benzil c.clorura de benziliden d.m-clor-toluen
5. Este o substanta lichida:
a.antracenul b.naftalina c.fenantrenul d.toluenul

Subiectul C .(2p)
Asociati cifrei din coloana A litera corespunzatoare din coloana B
A B
1. C6H6 + ...H2 (Ni) a.o-clortoluen
2. C6H6 + 3HNO3/H2SO4 b.clorura de benzil
3. C10H8 + HNO3 c.trinitrobenzen
4. C6H6 +CH3-Cl(AlCl3) d.ciclohexan
5. C6H5-CH3 + Cl2 (500C) e.α-nitronaftalina
f.β-nitronaftalina
g.nitro-benzen
h.metilbenzen

Subiectul D (4p)
(1p)A) Analiza elementală a unei hidrocarburi aromatice mononucleare (A) a arătat că ea conţine în procente masice 90%
carbon.
1. a. Scrieţi formula structurală a substanţei (A), ştiind că este o arenă monosubstitută cu doi atomi de carbon primari.
b. Denumiţi substanţa (A).
3. Scrieţi ecuaţia reacţiei de obţinere a substanţei (A) prin alchilarea benzenului cu alchena potrivită.
4. Calculaţi masa de substanţă (A) obţinută din 624 kg benzen, dacă randamentul procesului este 80%.

(1p)B) Se hidrogeneaza 1280g naftalina ;stiind ca 60% se transforma in tetralina, 20% in decalina si restul ramane
nereactionata calculati:
1. Cantitatea in moli de tetralina obtinuta
2. Volumul de hidrogen necesar hidrogenarii naftalinei
3. Cantitatea in grame de naftalina nereactionata.

(C=12, H=1, O=16)


Succes!