Sunteți pe pagina 1din 2

Numele,Prenumele:Abdel Sajida clasa 11 A

Bună ziua și Hristos a înviat, dragi elevi.

PS. Veți primi însărcinări la temă, le realizați pe această foaie pe care o primiți, vor fi pe
alte foi nu le controlez, sunt modificate tot nu le verific, vă rog fiți atenți atunci când
plagiați, prea des se confirmă ideea fraților gemeni.
Repetați toate documentele pe care le-am trecut pentru evaluare , care va fi pe data de
05.05.20 ori 07.05.2020
Trimiteți la timpul indicat comunicările, findcă nu prea am timp pe urmă să le verific,
iscălițele vă rog.
Raspunsurile la însărcinările de astăzi le aștept pe data de 04.05.2020, nu mai târziu.

Tema: Diplomația europeană: de la rațiunea de stat la echilibrul european.

Găsiți răspunsurile în manualul dnului Varta Ion.....la pag.147, alte ediții altă pagină, dar
paragraful este nr.1 Relațiile internaționale.....; celălat manual autori dnul Draghenberg
Constantin și.....pag.111 paragraful 1 – Rațiunea de stat......și paragraful 2 Relațiile
internaționale......

Însărcinări în scris:

Evaluare sunt 3 sarcini la pag. 112 toate. Și evaluarea de la pag.116 sun 5 sarcini toate

Răspunsul va fi în continuare pe această foaie.

Tema: Ratiunea de stat, echilibrul european, dreptul nationalitatilor


(pagina 112)
1. Instituțiile: departamentul diplomatic central și ambasadele permanente.

Principiile diplomației: asigurarea stabilitatea și continuitatea relațiilor diplomatice,


negocierile, corespondența diplomatică, încheierea tratatelor și convențiilor, convocarea
conferințelor etc.

2. Principiul rațiunii de stat constă în faptul că acțiunile externe ale unei țări trebuia să fie
determinate exclusiv de interesele ei politice și economice, fără a lua în considerare
sentimentele, rudenia dintre conducători sau religia acestora. Astfel că universalismul
creștin a fost înlocuit cu particularismul statal, iar idealismul - prin calculul pragmatic.

3. Principiile diplomației contemporane comparativ cu cele moderne au rămas la fel


întrucât negocierile, corespondența diplomatică, încheierea tratatelor sunt principii aplicate
activ și în zilele noastre. Scopul diplomației a fost mereu crearea și menținerea relațiilor
bune cu o anumită țară sau mai multe țări.
Tema: Relatiile internationale in perioada Pacea din Westfalia –
Congresul de la Viena (pagina 116)
1. Cauzele politice și economice ale revalității franco-engleze sunt:
Dorința Franței de a-și extinde „frontierele naturale”
Ambițiile comerciale, maritime și coloniale ale Franței
Scopul Franței de a se impune ca mare putere comercială și navală
2. În urma războaielor duse de Ludovic al XIV-lea, se pot distinge atât victorii cât și
înfrângeri. De exemplu în urma războiului din 1667-1668, Franța renunțase la unele
teritorii și la tarifele vamale pe care le-a impus mărfurilor olandeze, însă a obținut
Franche-Comte și alte regiuni din Flandra și Artois. Pe parcurs ea a inceput să anexeze și
unele teritorii germane din zona Rinului, iar ca răspuns, Austria a creat o alianță
antifranceză numită Liga de la Augsburg. Războiul dintre Ligă și Franța s-a incheiat cu
învingerea celei din urmă, fiind apoi obligată să cedeze teritoriile din dreapta Rinului.
3. Majoritatea alianțelor inițiate în perioada dintre secolul XVII-XVIII erau îndreptate
împotriva Franței. Prima ligă este cea de la Augsburg din 1686 și în componența ei intră
unele state germane, Austria, Spania și Olanda. Bineînțeles că Anglia s-a alăturat și ea
alianței întrucât Franța era rivala ei principală.
Următorul eveniment a fost crearea coaliției dintre țările Austria, statele germane, Anglia,
Olanda, Portugalia și Savonia împotriva Franței și Spaniei în războiul de succesiune la
tronul Spaniei.
Totuși în războiul de 7 ani Franța crease și ea o coaliție cu Austria, Rusia, Saxonia și
Polonia împotriva Prusiei și Angliei. Franța însă a pierdut în urma războiului numeroase
colonii din America de Nord.
4. Rusia s-a afirmat în secolul al XVIII-lea începând cu participarea ei la cele trei împărțiri
ale Poloniei. Totuși ea s-a remarcat cel mai mult prin pătunderea ei în marea politică
europeană. Rusia a purtat și unele războaie cu Suedia pentru a o înlătura de la supremație
în zona Mării Baltice. Bineînțeles că victoriile au fost de partea Rusiei, în care i-au fost
cedate Estonia, Letonia, Karelia și o parte din Finlanda. Afirmarea ei se extinde și mai
mult în momentul când Rusia ocupă în 1783 Crimeea, iar în 1812 - Basarabia. De
asemenea prin crearea Sfintei Alianțe din 1815, Rusia a devenit o putere continentală
foarte influentă.
5. Care s-au afirmat: Confederația Germană, Anglia, Austria, Rusia, Prusia...
Care au decăzut: Franța, Suedia, Polonia, Imperiul Habsburgic...