Sunteți pe pagina 1din 3

Varianta Concurs EMIL RACOVITȚĂ 7

1. Trunchiul cerebral este alcătuit din mai multe segmente şi


anume : ............................ , ...................... si .........................

2. Ţesutul nervos este alcătuit din două componente, ............. şi .......................... Neuronii
sunt celule diferenţiate, care au obţinut funcţii specifice. Ei transmit, ..............
şi .................... impulsul nervos. Spre deosebire de alte celule, ei nu ................... Neuronii
sunt alcătuiţi din .........., ............... şi .................. Corpul celular este alcătuit din aceleaşi
elemente ca o celulă normală: membrană, citoplasmă, nucleu. Membrana se
numeşte ...................şi delimitează la periferie citoplasma.

3. Un adult prezintă următoarele simptome: iritabilitate, tahicardie, intoleranţă la căldură,


oboseală musculară, scădere în greutate. Medicul, pentru diagnosticarea precisă a
afecţiunii, recomandă dozarea unor hormoni.
Stabiliţi:
a) denumirea hormonilor ce vor fi determinaţi şi caracteristicile acestor valori în raport cu
cea normală;
b) denumirea bolii de care este afectat acest adult;
c) denumirea glandei care secretă aceşti hormoni.

4. Faţa anterioară a trunchiului crebral este alcătuită din 3 componente:


- etajul bulbar;
- etajul pontin;
- etajul mezencefalic.
Caracterizati in cate o fraza fiecare din aceste componente

5. Nucleotidele sunt componentele de bază ale acizilor nucleici.


a) Enumeraţi două componente ale unei nucleotide.
b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între o nucleotidă de tip ADN şi una de tip ARN.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: punţi de hidrogen, baze azotate, catene complementare,
antiparalele.
6. Notati cu A si F urmatoarele enunturi:

a. ARN-ul mesager precursor conţine atât exoni, cât şi introni.


b. Celulele cu bastonaşe sunt responsabile de vederea diurnă.
c. Analizatorul auditiv are rolul de a informa creierul despre poziţia corpului în spaţiu.
d. Centrii reflecşi primesc impulsuri nervoase motorii şi descarcă impulsuri nervoase
senzitive.
e. Celulele cu conuri au rol în perceperea culorilor.
f. Replicaţia ARN-ului se realizeză după modelul semiconservativ.
g. ARN-ul mesager intră în structura ribozomilor, alături de proteine.
h. Procesul de maturare a ARN-ului mesager are loc prin eliminarea exonilor şi
asamblarea a intronilor.
i. Cristalinul este o lentila biconvexa , transparenta bogat vascularizata si neinervata.
j. La baza melcului membranos se percep sunete inalte.
k. Sensibilitatea proprioceptivă inconştientă este condusă prin fasciculul spinocerebelos
direct – Flecshig.
l. Sensibilitatea termică şi dureroasă este condusă prin fasciculul tectospinal

7. O persoană se prezintă la medic, acuzând o stare apatică, scădere în greutate, micţiuni


frecvente şi senzaţie permanentă de foame. Stabiliţi:
a) disfuncţia endocrină caracterizată de aceste simptome.
b) în cazul unor analize ale sângelui şi urinei, prezentaţi doi parametri care sunt peste valorile
normale.
c) în lipsa unui tratament corespunzător, precizaţi două simptome sau efecte din evoluţia
acestei boli.
8. Coloana B cuprinde denumirea unor tipuri de ARN, iar coloana A caracteristicile acestora.
Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. conţine informaţia genetică la ribovirusuri a) ARN mesager
2. copiază informaţia genetică a unei catene de ADN b) ARN ribozomal
3. transportă aminoacizii la locul sintezei proteice c) ARN de transfer
d) ARN viral
9. Alegeti raspunsul corect:
A. Este efect al hipersecreţiei de tiroxină: E. Bază azotată pirimidinică specifică
a) cretinismul ARN-ului este:
b) exoftalmia a) adenina
c) mixedemul b) citozina
d) statura redusă c) timina
d) uracilul
B. Tiroida secretă în sânge: F. Mixedemul este cauzat de:
a) adrenalină a) hipersecreţie de ACTH
b) triiodotironina b) hipotiroidism la adult
c) prolactină c) hipersecreţie de tiroxină
d) ocitocină d) hipersecreţie de STH
C. Bază azotată prezentă doar în ADN
G. Tiroida este localizată:
este:
a) în faţa sternului
a) adenina
b) în spatele traheei
b) timina
c) lateral de timus
c) citozina
d) la nivelul gâtului
d) guanina
H. Este bază azotată pirimidinică din ARN:
D. Este hormon hipoglicemiant al
a) adenina
organismului:
b) guanina
a) aldosteronul
c) timina
b) calcitonina
d) uracilul
c) insulina
d) somatotropul
10. Acizii nucleici stau la baza transmiterii caracterelor ereditare.
a) Precizaţi deosebirea structurală dintre ARNm precursor şi ARNm matur.
b) Explicaţi printr-un exemplu care perechi de baze azotate conferă mai puţină stabilitate
macromoleculei de ADN.
c) Reprezentaţi molecula de ARN precursor obţinută prin procesul de transcripţie, plecând de
la catena de ADN dată: 3’-ACTCGTA-5’.

11. ASOCIATI ELEMENTELE DIN CELE DOUA COLOANE

Urechea caracteristici
1. Membrana timpanica 1… a. este asezat organul Corti
2. membrana bazilara 2…. b. separa U.E de U.M
3 .membrana reticulate 3… c. secretata de celulele de sustinere
4. creste ampulare 4… d. granule de carbonat de calciu
5. macule otolitice 5…. e. in utricula si sacula
6. cupula 6… f. la baza canalelor semicirculare
7. otoliti 7… g. masa gelatinoasa ce acopera celulele

12. Sistemul nervos somatic asigură activitatea motorie somatică și sensibilitatea senzitivo-
senzorială, iar sistemul nervos vegetativ coordonează activitatea inconștientă a viscerelor.
a. Numiţi două tipuri de sensibilitate proprioceptiva si caile de conducere.
b. Explicaţi noțiunea de act reflex.
c. Notați trei componente ale arcului reflex.

13. Precizati care sunt nervii cranieni care au atat fibre senzitive cat si fibre motorii.

14. Precizati care sunt tipurile de nevroglii(celule gliale).

15. Pentru fiecare etaj al trunchiului cerebral precizati cate 2 reflexe vegetative.