Sunteți pe pagina 1din 5

Varianta Concurs EMIL RACOVITȚĂ 8

1. Asociaţi noţiunile din coloana A cu noţiunile corespunzătoare din coloana B în spaţial


liber din dreptul cifrelor:
A. B.
____1. Translaţie a. Unitatea structurala a cromatinei
____2. Acid dezoxiribonucleic b. Ciclu condensat cu 5 atomi de carbon şi 4 atomi de azot
____3. Acid ribonucleic c. Macromoleculă bicatenară
____4. Bază azotată purinică d. Totalitatea codonilor din ADN
____5. Codul genetic e. Macromoleculă monocatenară
____6. Nucleosom f. Traducerea informaţiei copiate în proteine specifice
g. informatia din ADN este copiata in ARNm

2. Alegeți răspunsurile corecte:


1. La nivelul sinapsei:
1. două celule pot fi alipite în zonele lor de rezistenţă electrică minimă;
2. sub acţiunea impulsului se eliberează cuante de mediator chimic în fanta sinaptică;
3. există şi inhibiţie presinaptică, înainte ca stimulul să ajungă la nivelul sinapsei;
4. mediatorul chimic este comun pentru sinapsele din ganglionii ciliar şi celiac.
2. Identificaţi enunţurile adevărate legate de neuroni:
1. neuronii piramidali corticali au vârful orientat spre straturile superficiale ale scoarţei;
2. în scoarţa cerebrală neuronii fusiformi se află în straturile profunde;
3. celulele Purkinje sunt localizate în stratul intermediar al scoarţei cerebeloase;
în bulbul olfactiv sunt prezente celulele mitrale bipolare.
3. Neuronii bipolari pot avea:
1. rol de celule receptoare;
2. conexiuni cu neuroni multipolari;
3. rol de protoneuroni;
4. segment extern format din discuri suprapuse.
4. Nervii cranieni care au nucleii motori în punte:
1. au fibre viscerosenzitive cu origine în ganglionii situaţi pe traseul fibrelor;
2. sunt în număr egal cu numărul ganglionilor cervicali laterovertebrali;
3. toţi prezintă origine aparentă în şanţul bulbo-pontin:
4. includ o pereche de nervi ce au o ramură mixtă şi două senzitive .
5. În substanţa albă a mezencefalului se întâlnesc fasciculele:
1. dento-talamic; de asociaţie; cortico-pontine;
2. reticulospinale; vestibulocerebelos; nigrospinale;
3. corticospinal lateral; tectospinal; Gowers;
4. cortico-striat; rubrospinal; spinotalamic anterior.
6. Nervi cranieni micsti ce au toţi nucleii : terminal, motor şi vegetativ în acelaşi
etaj participă la:
1. clipire; reflex depresor;
2. micţiune; deglutiţie;
3. masticaţie; mişcarea laringelui;
4. mişcarea faringelui; sensibilitate gustativă.
7. Legat de retină:
1. stratul pigmentar realizează sinapse cu celulele ce au corpul în stratul patru;
2. celulele amacrine nu au dendrite, ci un axon ramificat;
3. corpul neuronilor bipolari se află în stratul granular extern;
4. celulele orizontale realizează sinapse cu celulele cu conuri şi cu bastonaşe.
8. Nucleii cohleari:
1. sunt doi: lateral şi medial cu localizare în punte;
2. trimit ascendent dendritele ce formează lemniscul lateral;
3. se află în etajul din trunchiul cerebral ce are cei mai puţini nuclei vegetativi;
4. sunt dispuşi în etajul din care pleacă fibre nervoase spre muşchii masticaţori.
9. ARN-ul mesager:
1. se sintetizează şi se maturează în nucleu şi în citoplasmă;
2. are o organizare monocatenară cu porţiuni bicatenare;
3. intervine în transportul aminoacizilor la ribozomi;
4. este implicat în translaţie .
10. Comparativ cu ochiul normal, în cazul ochiul hipermetrop:
1. convexitatea cristalinului este diminuată
2. razele luminoase sunt focalizate înaintea retinei
3. punctul proxim este situat mai departe de ochi
4. corecţia se realizează cu lentile divergente
11. În trunchiul cerebral se închid următoarele reflexe somatice:
1. reflexul de supt (în punte)
2. reflexul pilomotor (în mezencefal)
3. reflexul de vomă (în bulb)
reflexul pupilar fotomotor (în mezencefal
12. Secreţia de insulină este stimulată de:
1. creşterea concentraţiei de glucoză în sânge
2. hormonul secretat de celulele alfa pancreatice
3. sistemul nervos vegetativ parasimpatic
4. hormonii medulosuprarenalieni
13. Transmiterea sinaptică la nivelul plăcii motorii presupune:
1. fuzionarea veziculelor cu acetilcolină cu membrana postsinaptică
2. difuzia mediatorului prin fanta sinaptică şi cuplarea cu receptorii sarcolemei
3. apariţia potenţialului terminal de placă care se va propaga în toate direcţiile
4. inactivarea acetilcolinei de către enzime din fanta sinaptică
14. Despre calea vizuală se poate afirma că:
1. axonii protoneuronilor şi deutoneuronilor părăsesc ochiul prin pata oarbă
2. nervii optici conţin axoni ai neuronilor bipolari din retină
3. axonii neuronilor multipolari se încrucişează formând decusaţia senzitivă
4. tractul optic emite colaterale către coliculii superiori şi hipotalamus

4. La o persoană în greutate de 60 kg. ,suspectă de diabet zaharat, se apreciază că


există în plasmă o cantitate totală de 5210 mg. de glucoză .
a) Cu cât la % valoarea glicemiei este mai mare în acest caz faţă de valoarea normală
maxim admisă, dacă aceasta este considerată de 110 mg./100 ml. de plasmă ?
b) Ce modificări ar trebui să prezinte organismul respectiv în situaţia diabetului zaharat ?
c) Cum acţionează insulina pe metabolismul proteinelor sau lipidelor ?

A. a) valoarea este mai mică; b) obezitate ; c) lipogeneză, la fel ca glucagonul;


B. a) 79,4% ; b) dezechilibre acido-bazice ; c) sinteză proteică, la fel ca STH;
C. a) 19,73% ; b) scăderea presiunii osmotice; c) sinteze de TG şi acizi graşi;
D. a)179,4% ; b) poliurie; c) glicogenogeneză.

5. Tiroida şi pancreasul endocrin secretă hormoni, eliminaţi direct în sânge.


a) Numiţi doi hormoni secretaţi de tiroidă.
b) Precizaţi două acţiuni prin care glucagonul determină hiperglicemie.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: hiposecreţie, poliurie, hiperglicemie, insulină.

6. O moleculă de ADN bicatenar conţine 900 de nucleotide, dintre care 300


conţin adenină.
a) calculaţi numărul nucleotidelor care conţin citozină;
b) stabiliţi numărul nucleotidelor din ARNm rezultat în urma transcripţiei;
c) determinaţi numărul de aminoacizi dintr-o catenă polipeptidică codificată de acest ARNm.

7. Alegeți răspunsul corect:


1. Transcripţia informaţiei genetice constă în :
A. copierea informaţiei din ADN în molecule de ARNm;
B. sinteza de ADN ;
C. decodificarea informaţiei cuprinsă în ARNm;
D. sinteza de ARN viral.

2. În replicaţie :
A. rezulta ARN mesager;
B. sinteza se face după modelul semiconservativ;
C. rezultă 2 molecule de ADN monocatenar;
D. intervin ARN-polimerazele.

3. Renaturarea ADN-ului se obţine prin :


A. încălzirea şi răcirea bruscă a soluţiei de ADN;
B. răcirea şi încălzirea soluţiei de ADN;
C. răcirea şi încălzirea treptată a ADN;
D. încălzirea şi răcirea treptată a soluţiei de ADN.

4. Identificaţi eroarea privind molecula de ADN :

A. bazele purinice şi pirimidinice sunt hidrofobe;


B. ruperea legăturilor de hidrogen ar aduce bazele azotate în contact cu apa;
C. moleculele de purine şi pirimidine sunt plasate la periferia dublu-helixului;
D. molecula de ADN poate avea gene amplificate.

5. ADN denaturat :

A. se obţine prin ruperea punţilor de hidrogen la temperatură ridicată;


B. se formează pe bază de complementaritate;
C. nu conţine timină;
D. are compoziţie identică cu ARN-ul mesager.

6. ARN -ul de transfer :


A. sunt în număr de 20 la fel ca şi tipurile de aminoacizi;
B. se găseşte în ribozomi şi are 2 subunităţi;
C. copiază informaţia genetică de pe un segment de ADN;
D. aduce aminoacidul la locul sintezei proteice.

7. Replicaţia ADN -ului are loc sub acţiunea enzimei :


A. reverstranscriptaza;
B. ADN-polimeraza;
C. ARN-polimeraza;
D. ARN-ligaza.

8. În procesul de transcripţie genetică ARNm copiază informaţia genetică de pe :

A. ambele catene de ADN;


B. o singură catenă de ADN;
C. o moleculă de ARN;
D. un cromozom întreg.

9. Bazele azotate purinice din ARN sunt:


A. adenina şi timina;
B. adenina şi guanina;
C. guanina şi uracil;
D. timina şi citozina.

10. Reflexele monosinaptice:


A. au centrii localizaţi în cordoanele anterioare
B. pot apărea ca răspuns la stimuli dureroşi
C. se realizează pe căi de conducere rapidă
D. au origine la nivelul exteroceptorilor

11. Tiroxina şi triiodotironina:


A. scad consumul tisular de oxigen în creier
B. cresc excreţia de azot şi eliminările de apă
C. produc hiperglicemie prin glicogenogeneză
D. cresc concentraţia sanguină a colesterolului

12. Nervii trigemeni:


A. sunt nervi micşti, conţinând două ramuri senzitive şi una motorie
B. conduc sensibilitatea proprioceptivă pentru muşchii masticatori
C. inervează senzitiv prin ramura maxilară glanda salivară sublinguală
D. conduc impulsuri motorii către muşchii mimicii şi ai vălului palatin

13. Insulina intervine în metabolismul glucidelor astfel:


A. stimulează gluconeogeneza
B. inhibă absorbţia intestinală a glucozei
C. stimulează transportul glucozei în ţesutul adipos
D. inhibă catabolismul glucozei

14. Nervul vag (X) inervează:


A. tegumentul urechii externe
B. glandele mucoasei nazale
C. muşchii tensori ai timpanului
D. medulosuprarenala

15. În mezencefal sunt localizaţi centrii următoarelor reflexe:


A. secretorii şi motorii digestive
B. de orientare vizuală şi auditivă
C. cardioacceleratoare şi cardioinhibitoare
D. pupilodilatator şi pupiloconstrictor

16. Acomodarea pentru vederea de aproape presupune:


A. transformarea razelor luminoase în potenţiale de acţiune
B. contracţia muşchilor ciliari radiari şi dilatarea pupilei
C. scăderea razei de curbură a cristalinului şi micşorarea pupilei
D. descompunerea pigmenţilor fotosensibili la lumină

17. La miopi:
A. imaginea se formează în spatele retinei
B. distanţa focală este mai mare decât la ochiul emetrop
C. corecţia se realizează cu lentile biconcave
D. axul antero-posterior este mai mic de 17 mm

8. Un adolescent vizionează la televizor un documentar despre comportamentul


animalelor, stând într-un fotoliu situat la 2 m distanţă faţă de aparat. În timpul
vizionării, foloseşte ochelari cu lentile cilindrice. Precizați:
a) mecanismele care permit ochiului perceperea clară a imaginii de pe ecranul televizorului;
b) componente prezente pe arcul reflex al mecanismului de focalizare pe retină a imaginii unui
obiect situat la distanţa de 3 m;
c) caracteristicile defectului de vedere care determină purtarea ochelarilor cu lentile cilindrice.

a) b) c)
A tensionarea celule fotoreceptoare → tract optic → coliculi scăderea
ligamentului cvadrigemeni superiori → nervii III→ muşchii radiari puterii de convergență
suspensor al ai irisului a cristalinului
cristalinului
B scăderea receptori → nerv optic → chiasma optică → tract exagerarea curburii
tensiunii din optic → coliculi cvadrigemeni inferiori → nervii III cristalinului
cristaloidă → mușchiul constrictor pupilar
C corectarea receptori → nerv optic → chiasma optică → tract defecte de
axelor oculare optic → nucleu pretectal → nucleul accesor al sfericitate ale corneei
nervului III → mușchii ciliari circulari
D relaxarea fotoreceptori → nerv optic → coliculi cvadrigemeni scăderea contractilității
fibrelor superiori → nervii III → muşchii radiari ai corpului mușchiului ciliar
ligamentare ciliar

9. Un pacient diagnosticat cu boala Basedow-Graves este supus unei intervenţii


chirurgicale pentru extirparea parţială a glandei tiroide. Precizați:
a. simptomele care au permis diagnosticarea pacientului;
b. acţiunile hormonilor tiroidieni într-o secreţie normală;
c. problemele care ar apărea în cazul în care ar fi extirpată o regiune prea mare din
glanda afectată?

a) b) c)
A existența anticorpilor ce stimularea lipolizei uscarea și îngroșarea tegumentului
mimează secreția de TSH trigliceridelor extremităților
B hiperfagia inhibarea activității creșterea presiunii sangvine
gonadelor
C bradicardia iritabilitate și neliniște scăderea vitezei de ideație
D tremurături ale mâinilor menținerea secreției scăderea greutății corporale
lactate