Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

,,OGRADA BUNICII”

DATA: 6.11.2019
PROF. ÎNV.PREȘCOLAR: Smadoi Florina
GRĂDINIȚA CU P.P. “Sfanta Tatiana”
GRUPA: NIVEL I (grupa mijlocie)
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum este/a fost și va fi pe Pământ?”
TEMA PROIECTULUI: ,,In lumea celor care nu cuvanta”
SUBTEMA: « Sa facem cunostiinta » cu animale domestice
TEMA ZILEI: ,,Ograda bunicii ”
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: DȘ+DOS
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare și verificare de cunoștințe și deprinderi
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
Durata: o zi
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII :
 ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
 Întâlnirea de dimineață (Salutul, prezența, calendarul naturii, noutatea zilei,
împărtășirea cu ceilalți, activitatea de grup, mesajul zilei)

 ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1:


 Bibliotecă: „Cărticica cu surprize”
 Artă: ,,Animale din ogradă “ - rupere, lipire
 Joc de masă: “Animale din curtea bunicilor”- puzzle

 ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE( ADE)


 DȘ+DOS - Cunoașterea mediului ,,Cum îngrijim animalele de casă?”
convorbire; Activitate practică ,,Animale”din pungi de hârtie (decupare, lipire)

 ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2


 ,,Pisica la pândă ”
 ,,Pisoii și pisica! ”

OBIECTIVE:
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE:
Bibliotecă:
 să denumească imaginea;
 să traseze linii peste puncte;
 să coloreze imaginea obţinută în urma trasării liniilor peste puncte
 să traseze drumul lui Azorel până la cușcă;
Artă:
 să denumească materialele necesare realizării lucrării;
 să folosească corect tehnicile de lucru însuşite anterior: rupere, lipire;
 să lipească pe suprafața de lucru(siluete de animale) diferite fire textile şi
bucăți de hârtie pentru a realiza colaje estetice;
 să găsească utilitate obiectelor realizate în cadrul activităţii practice;
Joc de masă:
 să îmbine piesele, obţinând diferite imagini;
 să formuleze propoziţii pe baza imaginilor obţinute;
Joc de mișcare:
 să execute diferite tipuri de mişcări(mers pe genunchi și pe palme, mers
normal, alergare, exerciţii pentru braţe, trunchi, picioare), păstrând ritmul;
 să utilizeze corect diferite părţi ale corpului în timpul executării exerciţiilor.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:


 Să cunoască și să descrie animalele domestice și mediul lor de viață;
 Să identifice „personajele animale” precizând povestea din care fac parte;
 Să se exprime în propoziții corecte din punct de vedere științific și gramatical;
 Să cunoască şi să utilizeze corect materialul didactic, uneltele de lucru pentru
realizarea activităţii practice;
 Să înveţe să aştepte într-o sarcină ce implică aşteptare;
 Să-și dezvolte spiritul de echipă prin lucrul în echipă , sincronizare și
rapiditate în acțiune.
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, metoda cubului, brainstormingul,
demonstraţia, metoda pătratelor, exerciţiul, lucrul în echipă, turul galeriei.:
 Mijloace de invatamant: planşe cu animale domestice, cub (carton sau material
plastic), pătrate divizate reprezentând animale domestice, jetoane cu imagini
sugestive, animale de pluș, cartoane colorate, lipici, foarfece, elemente pentru
completarea calendarului naturii, aparat foto, joc de masă, puzzle, animale
gumate.
 Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.
 Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentelor, analiza
produselor, probe practice, aprecierea răspunsurilor

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru învăţămantul preşcolar (3-6/7ani);
 Dumitru Gherghina, Cornel Novac, Alexandru Mitrache, Didactica activităţilor
instructiv-educative pentru învăţământul preprimar, Ed. Didactica Nova, Craiova
2005
 Învățământul preșcolar în Mileniul III, nr.15/16
 Metode interactive de grup, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu,
Mihaela Fulga, ed. Arves, 2007;
 Repere metodice utile pentru învăţământul preşcolar, vol.1 2011, Ed. Delta Cart
Educational, Pitesti, 2011
SCENARIUL ZILEI:

Salutul de dimineaţă - la întâlnirea de dimineaţă copiii vor fi aşezaţi în semicerc pentru


a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei. Salutul se realizează prin
tehnica comunicării rotative. Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi
copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă. Copiii sunt salutați prin
intermediul versurilor:”Dimineața a sosit,
Dragi copiii, bine - ați venit!
Pe scăunele toți să ne așezăm
Si-ncepem să ne salutăm:
- Bună dimineața, fluturașii mei! ”
-,,Bună dimineața, doamnă!”
Prezenţa ,,După ce ne-am adunat
Și frumos ne-am salutat,
Colegii ne-am intalnit;
Cine oare n-a venit?”( Se face prezența)
Spargerea gheţii se face cu ajutorul unei ghicitori despre un animal domestic (pisica).
Cel care ghicește primul va fi desemnat să completeze Calendarul Naturii. Atenţia
copiilor este îndreptată spre Calendarul naturii.
” Calendarul e-ncântat
Că va fi iar completat.
Cu zăpadă,vânt sau ploaie
Dar mai bine cu mult soare”
Vor avea loc câteva discuții libere despre anotimpul iarna.
Împărtăşirea cu ceilalți - Copiii își împărtășesc idei, impresii, dorinţe referitoare la
animalele domestice.
Activitatea de grup se realizează prin intermediul metodei brainstorming „Ograda
bunicii ”( Când spun ,,ogradă” la ce vă gândiți?)
Noutatea zilei - Se va realiza prin prezentarea unei pisicuțe, Miaunica, personajul ce
declanşează acţiunea zilei şi care doreşte să găsească o locuință deoarece s-a rătăcit. Le
cere copiilor să o ajute să cunoască şi alte animale, apoi să o ajute să își găsească o casă,
iar pentru aceasta, ea o să-i răsplătească cu animăluțe - figurine. Miaunica le spune
copiilor că trebuie să rezolve câteva sarcini care se găsesc în coşuleţul ei. Se va anunţa
tema zilei „Ograda bunicii ”.
Va fi introdusă tranziţia „Frumuşel ne ridicăm/ Centrele le vizităm”, iar apoi copiii se
vor îndrepta către centrele de interes pregătite: Bibliotecă, unde vor căuta şi citi imagini
cu animale domestice, Artă unde se va desfăşura activitatea ”Animale din ogradă“
(copiii vor rupe și vor lipi hârtie și fire textile pe siluetele animalelor), Joc de masă (vor
reconstitui imagini cu animale domestice şi vor alcătui propoziţii după imaginea
formată).
Din activităţile pe domenii experienţiale fac parte: Domeniul ştiinţă: consolidarea
cunoştinţelor despre animalele domestice şi Domeniul om şi societate: unde copiii
trebuie să realizeze, prin decupare și lipire, animale domestice din pungi de hârtie. Copiii
vor lucra în echipă iar la final fiecare copil va avea posibilitatea de a aprecia lucrarea
care, după părerea lui, este cea mai reuşită. Se va reveni în acest mod cu domeniul ştiinţă,
unde vor descrie animalele realizate și o vor ajuta pe Miaunica să facă cunoștință cu ele
iar aceasta îi va răsplăti cu figurine. Copiii sunt de acord ca Miaunica să rămână la
grădiniță, iar aceasta să rămână casa ei.
La încheierea activităţii se vor realiza două activităţi recreative: „Pisica la pândă” și
,,Pisica și pisoii”
1.Copiii sunt împărțiți în 2 grupe, una reprezentând „pisicile”, cealaltă „șoriceii”.
Pisicile sunt așezate pe genunchi și palme, în spatele liniei de plecare. La 5-6 m,
„șoriceii” merg ținându-se de mana pe un cerc cântand:
„Când pisica nu-i acasă
Șoarecii joacă pe masă
De ea poți să te ferești
Dacă știi s-o păcălești.”
În timp ce „pisicile” se îndreaptă spre ei în patru labe sau pe genunchi și palme,
„șoriceii” rostesc ultimul vers, iar „pisicile” se ridică în picioare și caută să prindă un
șoricel care să le ia locul. Jocul continuă.
2.La început, educatoarea deține rolul pisicii și stă pe un scaun în mijlocul grupei.
Copiii, adică „pisoii” stau ghemuiți în jurul ei. ,,Pisica” închide ochii, timp în care
„pisoii” aleargă liber împrejur. Când se trezește, „pisica” strigă: ,,miau, miau”. La acest
semnal, toți „pisoii” se adună împrejurul ei.„Pisoii” au voie să alerge prin sala de grupă
doar atât cât doarme pisica. După învățarea jocului, rolul pisicii poate fi deținut de unul
dintre copii.
Tranziția de la ALA 1 la ADE se face prin jocul cu cântec ,,Uite-așa merge pisica!”

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE( ADE)


DȘ + DOS - Cunoașterea mediului ,,Cum îngrijim animalele de casă?” convorbire;
Activitate practică ,,Animale”din pungi de hârtie (decupare, lipire)

Evenimente Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluarea,


didactice didactice instrumente
şi indicatori
1.Moment Scăunelele sunt aşezate sub formă de
organizatoric semicerc.
Se pregătesc materialele necesare activităţii.
2. Captarea Pentru a trezi interesul copiilor pentru Explicaţia
atenţiei activitate se reintroduce în atenţia acestora Conversaţia
Miaunica, personajul ce declanşează acţiunea
zilei şi care doreşte să găsească o locuință,
deoarece s-a rătăcit. Le cere copiilor să o
ajute să cunoască şi alte animale.
3.Anunţarea Se anunță tema: ,,Astăzi vom vorbi despre Expunerea Observarea
temei cum trebuie să îngrijim animalele și apoi să comportamen
și a realizăm și noi animale domestice din pungi tului verbal și
obiectivelor de hârtie.” nonverbal al
copiiilor la
prezentarea
temei de
activitate
4. Dirijarea Miaunica v-a adus un cub (îl arăt copiilor şi-l Explicaţia Observarea
învăţării rostogolesc ca să vadă că pe fiecare latură comportamentul
scrie ceva și are o anumită imagine), pe care îl ui verbal și
vom folosi astăzi la activitate. nonverbal al
Pe fiecare latură a cubului este o imagine și pe copiiilor și
ea este scrisă câte o anumită sarcină, adică aprecierea prin
ceea ce trebuie să faceţi voi. O să vă împart pe aplauze
grupe, asta înseamnă că veţi lucra împreună
câte 4/5. Eu voi rostogoli cubul şi la ce Demonstraţia
sarcină se va opri, aceea va avea de făcut Aprecierea
prima grupă. verbală,
Împart copiii în 3 grupe, 4 grupe. stimulativă a
Rostogolesc cubul şi spun primei grupe ce va copiilor;
avea de făcut . De ex. :„Numeşte animalele
domestice!”,deci ei vor trebui să numească
toate animalele domestice sau „descrie vaca!”
şi ei vor trebui să descrie animalul respectiv. Metoda cubului
La fel voi preciza şi celorlalte grupe ce
sarcină au după rostogolirea cubului iar ei vor
răspunde la sarcinile impuse. Le voi cere să Îşi aleg şeful
se concentreze şi să se sfătuiască între ei, apoi grupei.
să-şi aleagă pe cineva care să fie şeful, adică Se sfătuiesc
să răspundă pentru ei. între ei.
Voi cere să fie atenţi şi să reţină ce spune
fiecare grupă pentru că la sfârşit vor primi
şi o fişă de completat.
Le voi lăsa 2-3 minute să se concentreze apoi Exercițiul
voi cere unei grupe să-şi spună sarcina şi să o
rezolve, în timp ce celelalte grupe ascultă şi
pot să corecteze dacă li se pare că s-a greşit
undeva.
Se apreciază răspunsurile bune şi se trece la
altă grupă şi la altă sarcină de lucru.
Îi voi supraveghea în permanenţă şi îi voi
ajuta acolo unde nu se descurcă. După ce se Continuă
vor epuiza toate sarcinile se va face o
concluzie.
5.Obţinerea Copiii vor fi regrupaţi în grupuri de câte 5. Problematizarea
Performanţei Lucrează din fiecare grup 4 copii, iar unul
este observator.
Fiecare grup va primi câte un pătrat divizat în
mai multe feluri reprezentând o imagine a
unui animal personaj din poveşti. Voi cere
copiilor să reconstituie pătratele şi să
identifice animalele personaje din povesti şi
să interpreteze dialogurile dintre ele sau să
povestească un scurt fragment. ,,Reconstituie
pătratele divizate şi identifică animalele
personaje din poveşti. Ex: „Capra cu trei
iezi”, „Ursul păcălit de vulpe” „Ciuboțele
ogarului”etc.
Le voi da indicaţii acolo unde va fi nevoie
.Povestesc scurte fragmente în care sunt
implicate animalele personaje.
Miaunica se declară mulțumită de cum au
răspuns copiii și le spune că le-a mai adus
ceva :un animal confecționat din hârtie.
6.Asigurarea Tranziţie: Le voi cere apoi sa se așeze la Conversaţia Continuă
retenţiei şi a măsuțe cântând:
transferului Bat din palme clap, clap, clap, Explicaţia
Din picioare trap, trap, trap, Demonstratia
Ne sucim, ne învârtim, Exerciţiul;
Și spre mese noi pornim!
Le voi prezenta animalul adus de Miaunica
care este confecționat din: pungă de hârtie,
cartoane decupate și lipite.Vor intui și ei
materialele primite, le voi arăta cum trebuie
să facă. Vom executa câteva exerciții de
încălzire a muşchilor mâinii:
• Spălăm mâinile;
• Cântăm la pian;
• Batem tare palmele;
• Scuturăm mâinile.
Le voi cere cu ajutorul materialelor de pe
măsuţe să realizeze animalele. Le voi atrage
atenţia să lucreze curat, să lipească frumos,
deoarece cu animalele realizate vom face un
teatru de păpuși.
7. Evaluarea Voi face aprecieri generale şi individuale Aprecieri
asupra modului cum au participat la activitate verbale
Acordarea de
recompense.

S-ar putea să vă placă și