Sunteți pe pagina 1din 2

PROCEDURA DE SISTEM Cod: F PS-02.

04
Ediţia: 5 Revizia: 0
COMPETENTA-INSTRUIRE-CONSTIENTIZARE Pag. 1/ 2

APROBAT,
Director General ,
FIŞA POSTULUI
d-nul .................................
1. Denumirea postului : BETONIST
Poziţia din statul de funcţiuni : santier – SANTIER CRH CIMENT - FABRICA TG-JIU - Etapa II
2. - cerinţe:
- certificat , diploma de calificare avizat de ministerul muncii si ministerul invatamantului
- capacitate fizica si neuropsihica
- stare de sanatate si de odihna buna in momentul inceperii lucrului
- aviz medical eliberat de medicul de medicina muncii conform legislatiei in
vigoare APT LUCRU
3.Competenţe :
- desfasurarea de activitati conform fisei postului
4. Relaţii
- ierarhice :
este subordonat : sefului de echipa
- de colaborare :
colaboreaza membrii echipei
5. Responsabilităţi
I. Responsabilităţi tehnice si asigurarea calitatii lucrarilor
- sa toarne structurile si fundatiile din beton la viitoarele cladiri
- sa paveze cu beton drumurile si trotuarele
- sa faca structuri din beton armat asa cum sunt grinzile de pod,
- sa faca anumite parti de constructie prin compactarea mixturii de beton
- sa toarne structuri de pereti subtiri din beton
- sa aplice ranforsari din beton
- sa lucreze suprafete de drum din diferite materiale (cum este clincherul de ciment)
- sa instaleze diferite suporturi de beton sub tevile de apa si de canalizare
- sa repare structurile die beton existente.
De asemenea mai poate executa urmatoarele operatiuni :
- lucrari de organizare de santier
- manipulari de materiale, incarcade/ descarcare materiale
- preparare amestec componente materiale SIKA in vederea aplicarii
- aplicare de materiale de reparatii perete siloz din beton
- VA DESFASURA ACTIVITATI LA SOL
-Va participa obligatoriu la instructajul de protectia muncii, ori de cate ori este necesar si isi va insusi
regulile de protectie potrivit meseriei pe care o practica ;
-Nu va executa lucrari pentru care nu este calificat si instruit, precum si lucrari de o tehnicitate sau de
o periculozitate care depasesc nivelul de calificare si experienta in munca ;
-Nu va executa alte lucrari, decat cele stabilite de seful de punct de lucru si nu va parasi locul de
munca fara stirea sefului de echipa ;
-Va verifica inainte de inceperea lucrului daca sculele, uneltele, dispozitivele, echipamentul individual
de protectie sunt in stare buna ;
-Va pastra curatenia la locul de munca ;
-Va evita folosirea improvizatiilor de orice fel
-Se va prezenta la program odihnit, imbracat corect, cu echipame nt de protectie adecvat ;
-Se interzice prezentarea la lucru in stare de ebrietate sau consumarea bauturilor alcoolice in timpul
programului ;
II Responsabilitati SSM- In conformitate cu Legea 319/2006 art.22-23 :
PROCEDURA DE SISTEM Cod: F PS-02.04
Ediţia: 5 Revizia: 0
COMPETENTA-INSTRUIRE-CONSTIENTIZARE Pag. 2/ 2

- Trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu


instrucţiunile primite din partea sefului ierarhic, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile
sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
a. Purtarea obligatorie a echipamentului individual de protectie . ( salopeta , casca , bocanci
manusi , ochelari de protectie , centura de siguranta prevazuta cu doua cordoane de siguranta)
b. Prezentarea riscurilor de accident de munca si imbolnaviri profesionale .
c. Insusirea si respectarea legislatiei din domeniul SSM si respectarea aplicarii acesteia .
d. Se interzice accesul persoanelor in cosul de fum, folosind cusca destinata exclusiv
transportului de materiale .
e. Se interzice stationarea personalului muncitor ce deserveste descarcarea custii cu materiale
in raza de acctiune a sarcinii .
f. Sa utilizeze corect echipamentul de munca, masinile, aparatura, uneltele, substantele
periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie .
g. Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si sa il inapoieze sau sa-l puna
la locul destinat pentru pastrare .
h. Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special al masinilor, aparaturii, uneltelor instalatiilor
tehnice si al cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive.
i. Sa comunice imediat angajatorului/sefului de punct de lucru si/sau lucratorilor desemnati orice
situatie de munca, despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea si
securitatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie
j. Sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca accidentul suferit de propria
persoana sau de catre un alt angajat de la punctul de lucru
k. Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat cat este necesar, pentru a
face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si
inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor .
l. Sa coopereze, atat cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara
riscuri pentru securitate si sanatate in domeniul sau de activitate.
m. Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare a acestora
n. Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari
III. Mediu
Pentru respectarea masurilor conform sistemului de management de mediu
- depoziteaza deseurile pe tipuri, in locurile speciale amenajate indicate de beneficiar
- sa sesizeze cauze care duc la poluarea mediului inconjurator
FUNCTIA NUME PRENUME DATA SEMNATURA
INTOCMIT SEF santier POPESCU MARIAN
GEORGE
AVIZAT RESURSE UMANE MUSTATEA DORINA

A LUAT LA ANGAJAT
CUNOSTIINTA