Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LECTURĂ

Tema: cultura organizaţională în firma X

Model de studiu: Hofstede (Multi-focus Model)

Descriere model: https://www.hofstede-insights.com/models/organisational-culture/

Dimensiuni/caracteristici

Orientarea către mijloace vs orientarea către obiective


- vizează eficacitatea organizaţională;
1. CUM facem lucrurile (mijloace) 2. CE facem? (obiective)
- rutină - în afara obiectivelor/rezultatelor interne
- evitatarea riscurilor specifice
- efort limitat - asumarea riscurilor
- mai mult efort
Orientare internă vs orientare externă
- vizează flexibilitatea normelor şi regulilor

Control slab (disciplină slabă) vs control puternic (disciplină strictă)


- vizează structura internă, controlul, disciplina

Local vs profesional
- vizează gradul de autonomie

Sistem deschis vs sistem închis


- vizează gradul de accesibilitate organizaţională

Orientarea către oameni vs orientarea către sarcini


- vizează umanismul organizaţional