Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Postliceală Sanitară CENTRUL DE STUDII Ștefan cel Mare și Sfânt Rădăuți

Specializarea: Asistent medical de farmacie, anul I 18 decembrie 2019


NUME ȘI PRENUME: _________________________________________________________
MODULUL – Virusologie, bacteriologie și parazitologie Test sumativ
I. Notează pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect: 2 puncte (10x0,2p)
1.Printre factorii care influențează producerea infestațiilor parazitorii se numără:
a. Caracterul sezonier b. Fenomenul de parazitare c. Clima
2. Pintre factorii populaționali care participă la determinarea infestațiilor parazitare se numără:
a. varsta b. statutul immunologic c. gradul de expunere
3. Malaria se caracterizează prin:
a. febră b. cefalee c. frisoane
4. Localizarea parazitilor se face:
a. la nivel cavitar sau muscular b. la nivelul intestinului și vaginului c. la nivelul cavitar și testicular
5.Clasa Rhizopode
a. cuprinde protozoare lipsite de organite specializate de mișcare
b. cuprinde organisme pluricelulare c. deplasarea și hrănirea se realizează cu ajutorul pseudopodelor
6. Apariția trichomonazei este favorizată de:
a. sarcină b. menstră c. infecțiile cu anaerobi care înlocuiesc lactobacilii
7. Tabloul clinic in infectia cu Trichamnos Vaginalis la femei cuprinde:
a .pruruit vulvar b. secreție vaginală abundentă alb-gălbuie c. arsuri vaginale și disconfort vaginal
8. Clasa Sporozoare cuprinde paraziți cu localizare:
a. sangvină și tesulară b. cavitară și tesulară c. vaginală și cavitară
9.Toxoplasma gondii:
a. produce boala numita toxoplasmoza b. se transmite pe cale digestivă c. se hrănește pe cale transplacentară
10. Fasciola hepatică:
a. determină o boală numită gălbează b. se localizează în canalele biliare c. se localizează în uretră
II. Apreciază cu A daca afirmația este adevarată și cu F dacă este falsă: 1 punct (10x0,1p)
a) Clinic perioada de invazie în infecția cu Fasciola Hepatica cuprinde astenie, durere în hipocondrul drept.
b) Prezența Taeniei solium în intestin poate determina: disconfort abdominal, modificarea apetitului.
c) Malaria se transmite prin înțepătura femelei de țânțar Anopheles.
d) Fasciola hepatica este un organism hermafsodit ce se localizează în canalele biliare.
e) Acțiunea toxică a paraziților este datorată produselor de metabolism eliberate.
f) Cele mai tolerante forme de cisticercoză sunt cele cu localizare la nivelul SNC.
g) Paraziții executa o serie de acțiuni asupra organismului gazdă.
h) În condiții favorabile de temperatură și umiditate parazitul se află în forma vegetativă.
i) Trichamanas vaginalis trăiește și se multiplică într-un mediu umed.
j) Forma chistică rezultă prin înmulțirea asexuata a trofozoiților.
III. Notează pe foaia de examen cuvântul/cuvintele corespunzătoare cifrelor 2 puncte
(20x0,1p)
În toxoplasmă parazitul se găsește sub:…1…, …2…, ……3…. Parazitologia este știința care se ocupă cu
studiul: …4….. și …5….. al …6… . Parazitul se prezintă sub două forme: …7 …. și …8. (Protozoare).
Tabloul clinic al Fasciolei hepatice cuprinde: ……9…, …10…. . Ciclul biologic in plasmodium este ……
11….. si ……12…... Paraziții cavitari se localizează în …13…… Rhizopodele parazite pt om aparțin…
14… . Diagnosticarea infecției vaginale se face prin: examinarea…15… a …16….si ..17….;
În perioada de invazie manifestările clinice sunt:……18.., ……19…… , ……20…… .
IV. Realizează corespondenta dintre cele două V . Răspunde la următoarele întrebări:
coloane: 1 punct (5x0,2 p) 3 puncte
A B 1.Trichomonas vaginalis - transmitere, tablou
A. Localizare cavitară 1. Toxoplasmoza clinic.
B. Genul Plasmodium 2. Rularea corpului în
C. Toxoplasma gondii cornet 2. Clostridium botulinum – patogenitate,
D. Fasciola hepatica 3. Trichomonas vaginalis simptome.
E. Taenia solium 4. Malaria
5. Cisticercoza 3. Giardia intestinalis – transmitere, tablou
6. Giardioza clinic, complicații, tratament.
Notă: se acordă 1 punct din oficiu.