Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Postliceală Sanitară CENTRUL DE STUDII Ștefan cel Mare și Sfânt Rădăuți

Specializarea: Asistent medical generalist, anul III


NUME ȘI PRENUME ___________________________________
Modulul 41. Deontologie și etică profesională
TEST SUMATIV
I. Notează pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect: (5X5=25 puncte)
1. Asistenții medicali trebuie să: a) desfășoare activități în diferite locuri de muncă; b) divulge
secretul professional; c) nu acorde primul ajutor.
2. Răspunderea civilă: a) nu înlătură răspunderea penală; b) înlătură răspunderea penală; c) nu
înlătură răspunderea administrativă.
3. Bioetica: a) interzice comercializarea corpului uman; b) nu interzice comercializarea corpului
uman; c) este traficul de organe.
4. Unul din scopurile codului de etică este: a) ocrotirea drepturilor pacientului; b)
consimțământul pacientului; c) asigurarea autodeterminării.
5. Conduita etică este: a) felul de a te purta cu cineva; b) obligația de a face ceva; c)
responsabilitatea asistentului.
II. Indică dacă următoarele afirmații sunt adevărate sau false: (4X5=20 puncte)
1. Greșeala deontologică reprezintă încredințarea atribuțiilor proprii unei persoane lipsite de
competențe deontologice.
2. Nu constituie încălcări ale regulilor etice blamarea și defăimarea profesională.
3. Asistentul medical trebuie să comunice cu pacientul în termeni de specialitate.
4. Responsabilitățile asistentului medical sunt: promovarea sănătății, prevenirea
îmbolnăvirilor, restaurarea sănătății și înlăturarea suferinței.
5. Pacientul nu are dreptul la informație medicală.
III. Notează pe foaia de examen cuvântul/cuvintele corespunzătoare cifrelor:
(20x1=20puncte)
Etica medicală este…1… și arta de a ..2…3…și necesită cunoștințe..4…, răbdare,dăruire de
sine, înțelegere și respect pentru…5…, întâi ca..6…și apoi ca..7…Fidelitatea este obligația de a
urma..8..asumate prin…9…Confidențialitatea asigură pacientul că ..10..11…, ..12..,..13…
14….este un …15..16…și nu poate fi..17… Alianța terapeutică se realizează cu…18…19 …iar
punctual de vedere a fiecăruia trebuie luat în …20….
IV.Răspunde corect la următoarele cerințe:
1. Enumeră patru cazuri de situații speciale în practicarea profesiei în sistem
instituționalizat. 10 puncte
2. Enumeră cinci situații în care este necesar consimțămâtul pacientului sau a
reprezentantului său legal. 5 puncte
3. Care sunt drepturile pacienților.10 puncte
Oiciu-10 puncte
Total 100 puncte