Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Postliceală Sanitară CENTRUL DE STUDII Ștefan cel Mare și Sfânt Rădăuți

Specializarea: Asistent medical generalist, anul II


NUME ȘI PRENUME ________________________________________
Modulul : Ortopedie ,traumatologie si nursing specific

TEST SUMATIV

I. Notează pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect:


5 puncte (0.50px 10)

1. Imobilizarea provizorie a fracturilor are drept scop:


a) prevenirea complicaţiilor - paralizii, hemoragii;
b) înlăturarea anxietăţii pacientului;
c) reducerea durerii.
2. Tratamentul de urgentă în cazul unei fracturi de coastă vizează:
a) imobilizarea cât mai solidă a fracturii;
b) transportul accidentatului în poziţie şezând care să-i favorizeze respiraţia;
c) calmarea durerii.
3. În fracturile costale cu volet costal se intervine astfel:
a) pansament strâns în jurul toracelui;
b) aşezarea pacientului în decubit lateral pe partea bolnavă;
c) nu se face imobilizare, se aşează pacientul în semişezând.
4. Transportul unui accidentat cu fractură de coloană vertebrală se face:
a) pe targa rigidă în decubit dorsal;
b) în decubit ventral pe o targa obişnuită;
c) semişezând cu spatele sprijinit.
5. Pregătirea generală din preziua intervenţiei chirurgicale are ca scop realizarea
următoarelor obiective,cu excepţia:
a) asigurarea repausului şi a alimentaţiei necesare;
b) asigurarea igienei corporale şi evacuarea intestinului;
c) pregătirea câmpului operator.
6. Îngrijirile postoperatorii se acordă în funcţie de:
a) natura intervenţiei;
b) complicaţiile survenite intraoperator;
c) felul anesteziei şi starea generală a pacientului

7. Îngrijirile postoperatorii au drept scop:


a) restabilirea funcţiilor organismului;
b) asigurarea cicatrizării normale a plăgii;
c) prevenirea complicaţiilor.
8 Fractura cuminutiva reprezinta :
a) fractura mai multor oase ale aceluias membru
b) fracturi multiple ale aoselor
c) fractura cumai multe fragmente ale aceluias loc
9 In cazul fracturilor deschise se practica urmatoarele manevre de prim ajutor:a
a) curatirea plagii de corpuristraine , hemostaza provizorie , acoperirea plagii cu un
pansament steril
b) reducerea focarului de fractura
c) imobilizarea provizorie si trimiterea de urgenta intr-un serviciu de specialitate .
10. Pozitia de siguranta din stopul cardiorespirator este contraindicat in:
a) obstructia cailor respiratorii
b) fracturi de coloana
c) unele leziuni ale peretelui toracic.

ll. Stabilește care dintre semne sunt semne de probabilitate si care sunt semne de
certitudine in fractura. 1 punct

Mobilitate anormala

Crepitatie osoasa

Impotenta functionala

Netransmisibilitatea miscarii

Deformarea regiunii

Intreruperea continuitatii

Durere

Tumefactiea regiunii

III. Notează pe foaia de examen care dintre afirmatiille urmatoare sunt adevarate
si care sunt false : 1 puncte(0,20px5)

1.Tratamentul nechirurgical al fracturilor toraco- lombare se adreseaza fracturilor cu


deplasare.
2.Voletul costal apare atunci cand agentul traumatic determina fractura a doua sau mai multe
coaste in cel putin doua locuri
3. Contuziile toracelui sunt consecintele mecanismelor de decelerare in urma accidentelor
rutiere dau a stivirii prin lovituri directe
4.Comotia cerebrala poate determina pierderea temporara a memoriei , paresteziisi dipoplie
permanenta.
5. Contaminarea plagilor cu fragmente vegetale favorizeaza aparitia infectiilor.
.
IV: Realizează, un eseu de 10-12 rânduri cu titlul ,, Acordarea primului ajutor in cazul
fracturii de bazin ,, . 2 puncte

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu.


BAREM DE CORECTARE TEST SUMATIV MODUL ORTOPEDIE
,TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC
I. 1. a,c 2. b,c 3. c 4 . a,b 5. c 6. a,b,c 7. a,b,c 8. c 9. a,c 10. b,c
5 PUNCTE ( 0,50 X 10)

II SEMNE DE CERTITUDINE : MOBILITATE ANORMALA , CREPITATII OSOASE,


NETRANSMISIBILITATEA MISCARII SI INTRERUPEREA CONTINUITATII , DURERE

SEMNE DE PROBABILITATE : IMPOTENTA FUNCTIONALA , DEFORMAREA REGIUNII ,


TUMEFACTIA REGIUNII.

1 PUNCT

III. 1. A : 2 . A : 3. A : 4. F : 5 . A

1 PUNCT (0.20 P X 5 )

IV . ESEU

2 PUNCTE