Sunteți pe pagina 1din 4

Școala Postliceală Sanitară CENTRUL DE STUDII Ștefan cel Mare și Sfânt RĂDĂUȚI

Calificarea: ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIETERAPIE ȘI RECUPERARE, anul III


Numele și prenumele ___________________________

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ


Modulul I Elemente de neurologie şi psihiatrie utilizate în recuperarea medicală
SUBIECTUL I 60 puncte
(30 p) I.1. Scrie pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului considerat corect:
(Se acordă 3 p/răspuns corect)
1. Mersul ,,cosit", în care membrul bolnav descrie un semicerc în timpul mersului se întâlnește în:
a) tabes; b) parapareză; c) scleroza în plăci; d) hemipareză spastică.

2. Creșterea duratei de somn se numește:


a) insomnie de adormire b) insomnie de trezire c) hipersomnie d) somnambulism.

3. Mișcările coreice reprezintă:


a) mişcări involuntare dezordonate bruşte şi rapide; b) mişcări involuntare lente;
c) contracţii involuntare bruşte ale unui muşchi/grup de muşchi; d) convulsii tonice urmate de contracții tonice.

4. Următoarea variantă reprezintă o tulburare cantitativă a stării de conștiență:


a) insomnia de adormire b) delirul c) coma d) hiperprosexia

5. Paraplegia reprezintă:
a) paralizia membrelor superioare; b) paralizia membrelor inferioare;
c) paralizia membrelor superioare și inferioare; d) paralizia unui membru superior și al unui membru inferior.

6. Cerebelul are rol în:


a) păstrarea echilibrului static și dinamic, coordonarea mișcărilor fine; d) producerea de lichid cefalo-rahidian.
b) realizarea sensibilității generale; c) integrarea organismului în mediul înconjurător;

7. Afazia reprezintă:
a) pierderea capacității de concentrare, diminuarea atenției;
b) imposibilitatea de a exprima sau de a înțelege cuvintele;
c) alterarea timbrului vocii care devine bitonală sau surdă;
d) o stare ce precede coma.

8. Atacul de panică se caracterizează prin:


a) este o frică de intensitate medie b) apare insidios c) nu apar atacuri de panică recurente
d) se însoţeşte de fenomene disvegetative de tipul tahicardiei, transpiraţiilor, tremur

9. În edemul cerebral, alimentația pacientului:


a) va fi fără restricții de lichide și alimente; b) va fi cu limitare de lichide și regim hiposodat;
c) va avea regim hipoglucidic, fară limitare de sare; d) va avea regim regim hipersodat și hiperglucidic.

10. Afirmația falsă privind cefaleea din hipotensiunea intracraniană este:


a) cefaleea din hipotensiunea intracraniană este localizată frontal sau occipital;
b) cefaleea din hipotensiunea intracraniană se accentuează în ortostatism;
c) cefaleea din hipotensiunea intracraniana este însoțită frecvent de grețuri și vărsături;
d) ingestia de lichide și compresiunea jugularelor agravează cefaleea din hipotensiunea intracraniană.
(20 p) I.2. Scrie pe foaia de examen litera A pentru răspunsul considerat adevărat şi litera F pentru
răspunsul considerat fals: (Se acordă 2 p/răspuns corect)

a) Iluziile sunt senzaţii dureroase, difuze, trăite penibil şi conştient de către bolnav;

b) Accidentele puncției rahidiene sunt șoc reflex, șoc postpuncțional, durere vie în membrele inferioare

c) Bulimia reprezintă exagerarea patologică a instinctului alimentar;

d) Boala psihică nu modifică comportamentul pacientului privind autoîngrijirea;

e) Imobilizarea pacientului prin contenţie manuală sau contenţie mecanică este interzisă la pacienţii cu agitaţie
psihomotorie;

f) Neurolepticele sedative nu se administrează pe cale parenterală;

g) Iluziile sunt percepţii deformate ale obiectelor;

h) Criza de isterie se poate manifesta şi prin simularea de afecţiuni neurologice: paraplegie, hemiplegie, parestezii,
manifestări ce apar pe fond de insuficientă dezvoltare mintală.

i) Diazepamul este contraindicat în intoxicaţia acută cu etanol.

j) Pacienţii cu tulburări psihice aflaţi sub supravegherea medicilor şi asistenţilor medicali, au permisiunea
ocazional să consume alcool fără să le fie pusă viaţa şi siguranţa în pericol.

(10 p) I.3. Realizează corespondenţa între cifrele din coloana A, în care sunt prezentate sindroamele
musculare - cu literele din coloana B, în care sunt prezentate caracteristici ale acestora:
(Se acordă 2,5 p/răspuns corect)

Pilomicoze Caracteristici
1. Miopatia a. dificultatea de a decontracta mușchii.
2. Miotonia b. tulburarea apare mai frecvent la mușchii oculari, ai feței, limbii, masticatori și ai
laringelui
3. Polimiozita c. deficitul motor apare și se accentuează paralel cu atrofia musculară.
4. Miastenia d. inflamație difuză a mușchilor, care poate cuprinde și tegumentele (dermatomiozită) sau
nervii învecinați (neuromiozită).
Răspuns, ex:1-a

SUBIECTUL II 30 puncte

(9 p) II.1. Hemiplegia – definiție, cauze de apariție


(21p) II.2. Sindroamele musculare – caracteristici specifice

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu


BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
04 – 08.11. 2019
Domeniul: SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ
Calificarea: ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOTERAPIE ȘI RECUPERARE
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I 60 puncte
I.1. (30 p)
1 - d, 2 - c, 3 - a , 4 - c, 5 - b, 6 - a, 7 – b, 8 – d, 9 – d, 10 - d
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

II. 2. (20 p)
a) F, b) A, c) A, d) F, e) F, f) F, g) A, h) A, i) A, j) F
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

I. 3. (10 p)
1 – c, 2 – a, 3 – d, 4 – b
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2,5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
.
SUBIECTUL II 30 puncte

II.1. (9 p)
Manifestarea principală a sindromului piramidal este hemiplegia, caracterizată prin pierderea motilități
voluntare a unei jumătăți a corpului, datorită lezării unilaterale a căii piramidale.
Cauzele principale sunt:
 accidentele vasculare cerebrale
 tumorile intracraniene
 traumatismele.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

(21 p) II.2. SINDROAMELE MUSCULARE - cele mai frecvente sunt următoarele:


- Miopatia
- Miotonia
- Polimiozita
- Miastenia
( 1 p )Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,25 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

 Miopatia este caracterizată prin slăbiciune progresivă, atrofii musculare, interesând în principal mușchii
de la rădăcina membrelor. Deficitul motor apare și se accentuează paralel cu atrofia musculară. Evoluția este lentă
și progresivă, ducând la imobilizarea bolnavului la pat. Tratamentul constă în administrarea de glicocol, vitamine
din grupul B și E, fosfobion, Madiol, fizioterapie etc.
 Miotonia  este caracterizată prin dificultatea de a decontracta mușchii. Decontracția se face lent și cu
efort. Când bolnavul execută o mișcare, mușchii rămân contractați câteva secunde. Tulburarea este mai mare după
repausul muscular și se reduce pe măsură ce mișcarea se repetă. Tratamentul este simptomatic: chinină,
procainamidă.
 Polimiozita este o inflamație difuză a mușchilor, apare la orice vârstă, mai frecvent la femei și la
tineri. Forma acută debutează cu semne generale infecțioase, urmate de prinderea mușchilor, inflamația
mucoaselor și a nervilor, tumefacții articulare dureroase. Evoluează către atrofie musculară și cutanată.
Prognosticul este grav, moartea survenind printr-o tulburare cardiacă sau respiratorie. Tratamentul constă în repaus
la pat, mobilizarea activă a membrelor, tratament antiinfecțios, corticoterapie, analgezice (aminofenozonă, acid
acetilsalicilic etc.).
 Miastenia  este o afecțiune caracterizată prin deficit muscular. La contracția mușchiului, apare
slăbiciunea acestuia (mușchii oculari, ai feței, limbii, masticatori și ai laringelui). Paraliziile sunt minime
dimineața, se accentuează la efort și devin maxime seara. De obicei bolnavii prezintă strabism (deviația ochilor) și
diplopie (vederea dublă), iar vorbirea este dificilă. (bolnavul nu poate ține capul ridicat). Tratamentul constă în
administrarea de Miostin (prostigmină), efedrină, corticoterapie, vitaminoterapie, timectomie și protezare
respiratorie - în caz de apariție a tulburărilor de respirație (în criza miastenică).

( 20 p )Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.