Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Issa Cristina
FIȘĂ – GENUL LIRIC (mesajul textului)

La orizont-departe-fulgere fără glas


zvâcnesc din când în cand
ca nişte lungi picioare de păianjen-smulse
din trupul care le purta.

Dogoare.

Pământu-ntreg e numai lan de grâu


şi cantec de lăcuste.

În soare spicele îşi ţin la sân grăunţele


ca nişte prunci ce sug.
Iar timpul îşi întinde leneş clipele
şi aţipeşte între flori de mac.
La ureche-i ţârâie un greier
(Vara - de Lucian Blaga)
I.Înţelegerea textului:
1. Identifică în text:
- o personificare, o metaforă și o comparaţie
2. Transcrie din text două imagini artistice diferite.
3. Transcrie două secvenţe care să justifice apartenenţa textului la un gen literar.
4. Poezia aparţine genului........................
5. Precizează ritmul, măsura şi rima poeziei.
6. Explică utilizarea cratimei în structura: Pământu-ntreg e numai lan de grâu
7. Prezintă, într-un enunţ, tema poeziei.
8. Explică, în maximum 50 cuvinte, semnificaţia versurilor:
În soare spicele îşi ţin la sân grăunţele
ca nişte prunci ce sug.
Iar timpul îşi întinde leneş clipele
şi aţipeşte între flori de mac.
La ureche-i ţârâie un greier
9. Explică, în maximum 50 cuvinte, apartenenţa textului la o specie literară.
10. Precizează modul de expunere folosit în textul poetic
11. Analizează, în 50-70 cuvinte, titlul poeziei în relaţie cu textul.
12. Exprimă-ţi, în 50-70 cuvinte, opinia despre stările, sentimentele şi trăirile eului liric.
II. Scrierea despre textul literar
Redactează o compunere de minimum 150 cuvinte despre mesajul textului citat mai sus. În redactarea
compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:
Introducere
- încadrarea poeziei într-un gen, specie
- precizarea temei
Cuprins
- formularea ideilor prezentate şi a sentimentelor transmise
- analiza titlului în raport cu textul dat
- precizarea modurilor de expunere utilizate în poezie
- identificarea mijloacelor artistice folosite
Încheiere
- formularea unei concluzii.