Sunteți pe pagina 1din 4

Unitate de învățământ: Colegiul Economic A. D.

Xenopol Profesor:
Disciplina de studiu: Calitatea produselor si serviciilor
Clasa: a IX a Data:

PROIECT DE LECȚIE

Unitatea de învățare: Grupele de marfuri alimentare


Subiectul lecției: Protide, Aminoacizi, Calcularea valorii calorice a alimentelor
Tipul de lecție: mixtă
Durata: 50 de minute
Scopul lectiei: insusirea de noi cunostinte cu privire la substantele cu rol energetic in organism
Obiective operaționale:
O1: La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil să definească protidele.
O2: La sfârșitul lectiei, elevul va fi capabil să identifice cel putin două produse care coțin protide, folosindu-se de tabelul de pe tablă.
O3. La sfârșitul lectiei, elevul va fi capabil să definească si sa clasifice aminoacizii.
O4: La sfârșitul lectiei, elevul va fi capabil să calculeze valoarea calorică a alimentelor, folosindu-se de exemplul dat.
Strategia didactica:
-metode didactice: conversatia, explicatia, demonstratia,exercitiul
-mijloace si materiale didactice: calculator, videoproiector, fise de lucru, caiet de lucru
Bibliografie: Manual de Comert, cls. a IX-a, ed. CD Press

Locul de desfășurării lecției: sala de clasa.


Desfășurarea lecției

Activitatea Activitatea
Momentele lecției Timp Strategia didactica Evaluare
profesorului elevilor
Momentul organizatoric
2 min Verificarea prezentei elevilor
Verificarea cunostintelor din Pune intrebari din lipide: rol si
3 min Raspund la intrebari Conversatia Orala, frontala
lectia anterioara clasificare
Sunt reamintite ideile de baza nece
Reactualizarea ideilor ancora sare pentru o buna intelegere a
2 min Participa la discutii Conversatia euristica
lectiei ce urmeaza a fi prezentata:

Captarea atenției 5 min


Prezentarea unui film - Urmăresc filmul -Conversația -Observarea
didactic referitor la lipide si și rețin ideea de -Studiu de caz sistematică
proteine. bază: ce reprezintă -Film
Captarea atenției proteinele și aminoacizii,
bazată pe curiozitate și precum și exemple de
interes pentru ce produse alimentare
va urma. care conțin proteine.
Anunțarea titlului lecției 2 min Profesorul prezintă titlul lecției: -Notează titlul lecției pe - Explicația -Observarea
și precizarea obiectivelor „Protide, aminoacizi, calcularea caiete - Conversația sistematică
operaționale de atins valorii calorice a alimentelor”.
Profesorul trece in revistă
obiectivele operaționale.
Comunicarea noului conținut 23 min C.O1 Definirea protidelor: O1 Să înțeleagă conceptul Explicația, -Observarea
si dirijarea învățării Proteidele sunt cele mai importante de protide. problematizarea, sistematică
componente structurale și conversația
funcționale ale materiei vii.
C.O2 Enumerarea produselor care
conțin protide: ex.carne, lapte, ouă,
fasole, mazăre, salată, spanac.
Fisa de lucru care contine exemple
de proteine si o problema pentru
calcularea individuala a necesarului O2 Să găsească Explicația,
zilnic de proteine in functie de exemple de alimente problematizarea,
kilograme. care conțin proteide. conversația

C.O3 Definirea aminoacizilor: O3 Să înțeleagă Explicația,


Aminoacizii intră în structura conceptul de problematizarea,
proteinelor, alcătuiesc proteinele. aminoacizi. conversația

C.O4 Calcularea valorii calorice a Fișa de lucru :


alimentelor: rezolvare de probleme O4 Să rezolve calcularea
pentru calcularea valorii calorice a problemele date. valorii calorice a
diferitelor alimente. alimentelor
-Să fie atent, să noteze,
să întrebe.
Asigurarea feedback-ului 5 min Profesorul testează -Răspund la întrebările -Conversație
sistematic dacă elevii de recapitulare puse -Explicatie
înteleg noțiunile predate. oral. -Descriere Observare
-Cer explicații sistematică
referitoare la noțiunile
pe care nu le-au
înțeles.
-Rezolvă testul.
Evaluarea performanței 5 min Aplica test de evaluare formativa - Elevul va răspunde -Exercițiu
-Ce considerați că sunt la întrebări, va rezolva Evaluare formativa
protidele? problemele date.
-Ce alimente pe care le
consumați considerați
că au proteine?
-Considerați că
proteinele în exces sau
lipsa proteidelor
afectează organismul
uman?
-Știți ce sunt
aminoacizii?
Problema referitoare la
calcularea valorii
calorice a alimentelor
Fixarea cunoștințelor 3 min Profesorul - Construiește schema - Conversație -Observare
esențializează ideile finală împreună cu sistematică
principale referitoare profesorul.
la lecția predată. - Pune ultimele
întrebări.