Sunteți pe pagina 1din 4

Școala de aplicație: Colegiul Economic A.D.

Xenopol
Clasa: a IX a F
Profesor: Moldoveanu Ileana
Modulul: Patrimoniul unitatii

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățare: Obiectul și metoda contabilității – comunicarea informațiilor contabile


Subiectul lectiei: Structurii patrimoniale de pasiv – Capitaluri proprii
Tipul lecției: Lecție de comunicare și asimilare a cunoștințelor
Competențe specifice vizate: Aplicarea reglementărilor contabile de grupare și clasificare capitalurilor proprii.
Calcularea capitalurilor proprii. Rezolvarea unui șir de probleme apărute în situații cotidiene bazate pe raționamente,
structuri logico-matematice și abstractizare

Obiective operaționale ale lecției:


La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să:
O1: Să definească capitalurile proprii.
O2: Să evidențieze principalele componente ale capitalurilor proprii: Capital social, Prime de capital, Rezerve, Acțiuni proprii, Rezultatul
reportat, Rezultatul exercițiului.
O3: Să recunoscă elementele de capitaluri proprii în situații concrete
O4: Să rezolve aplicații pe baza noilor informații transmise

Locul de desfășurare a lecției: Sala ......


Bibliografie: - Manualul pentru clasa a IX-a, Liceul tehnologic, Profil Servicii – Comerț, Țăntica Petre, Gabriela Simionescu, Gabriela
Iordache, Tatiana Stănescu
- Introducere în contabilitate, Cristina Lidia Manea
- Introducere în contabilitate – Aplicații, Cristina Lidia Manea
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

EVENIMENTELE INDICATIVUL TIMP ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE, MODALITĂŢI DE


INSTRUCŢIONALE / OBIECTIVULUI(ELOR) ALOCAT PROFESORULUI ELEVILOR (ce PROCEDEE EVALUARE (tipul de
etapele lecţiei OPERAŢIONAL(E) fiecărei (activităţi şi acţiuni vor face concret DIDACTICE ŞI evaluare, metoda,
VIZAT(E) etape iniţiate şi realizate în fiecare etapă) MIJLOACE DE instrumentul de
(minute) în fiecare etapă a ÎNVĂŢĂMÂNT evaluare folosit în
lecţiei) UTILIZATE ÎN fiecare etapă a lecţiei)
FIECARE
ETAPĂ A
LECŢIEI

1 2 3 4 5 6 7
Captarea atenţiei O1 2 min Formulează Răspund la Conversatia Evaluare orala
întrebarea:”Care întrebare
credeți că este
sursa finanțării
activelor pe care
le-ați studiat până
în prezent?”
Anunțarea subiectului O1 2 min Se va anunţa Notează Expunerea
lecției și a obiectivelor O2 subiectul lecţiei şi
operaționale O3 se vor comunica
O4 obiectivele într-un
mod accesibil,
clar

Reactualizarea O1 2 min Scurtă Notează Expunerea Evaluare orala


cunoștințelor anterioare O2 recapitulare a
necesare învățării care principalelor
urmează posturi de active,
cu referire la
modalitatea în
care ar putea fi
finanțate
Comunicarea noilor O1 20 min Definirea Noteaza Expunerea
conţinuturi: organizarea şi O2 capitalurilor Explicatia
dirijarea învăţării O3 proprii
Enunțarea
elementelor de
capitaluri proprii
și oferirea de
exemple
Asigurarea feed-backului O1 5 min Răspunde la Adresează Conversația Evaluare orala
O2 întrebarire privind întrebări
O3 neclaritățile
O4 elevilor
Evaluarea performantei O1 5 min Adresarea unor Răspund la Conversatia Evaluare orala
O2 întrebari legate de intrebari
O3 informațiile
O4 transmise
Notarea elevilor
în funcție de
răspunsurile
oferite pe tot
parcursul lecției
Fixarea cunoștințelor 12 min Se vor fixa Realizează Expunerea Evaluare orala
cunoștințele schema Explicatia Evaluare scrisă, pe
O3 învățate prin Rezolvă Conversația baza rezolvarii
O4 realizarea unei exercițiile aplicațiilor pe grupe
scheme
structurale și
realizarea unor
exerciții pe grupe
de elevi
Stabilirea sarcinilor pentru O1 2 min Informează elevii Noteaza Expunerea
activitatea independentă a O2 asupra temei: Explicatia
elevilor O3 rezolvarea a două
O4 aplicații din
manual
Oferă indicații de
rezolvare