Sunteți pe pagina 1din 9

26.04.

2020

Închiderea marginală
la zonele cheie

Asist. Univ. Dr. Ingrid Ioana Pintilie

Scop: îmbunătățirea succiunii protezelor


totale printr-o etanșare cât mai bună a
marginilor lor în zonele protetice de
dificultate

Zonele cheie pentru închiderea marginală: zona Ah,


zona tuberculului piriform, zona linguală centrală,
zona vestibulară frontală

1
26.04.2020

Zona distală la maxilar (zona Ah)


 • Închiderea marginală
este internă (lipsește
închiderea externă)
• Există o solicitare mare a
acestei închideri din
cauza ms vălului palatin,
cu fibre perpendiculare
pe periferia câmpului
protetic
• În treimea distală a bolții se află zonele lui
Schröder, cu reziliență crescută, care permite o
amprentare compresivă a lor, pentru îmbunătățirea
închiderii marginale

Tehnica de realizare a închiderii palatine


posterioare
• Pe fața internă a LI, în
zona posterioară, se
aplică un rulou de
material termoplastic
ramolit (lățime 3-4mm)

• Grosimea trebuie să fie


maximă de o parte și de
alta a liniei mediane și
minimă în centru și la
extremități

2
26.04.2020

Tehnica de realizare a închiderii palatine


posterioare
• Lingura este apăsată
ferm pe suprafața de
sprijin

• Pacientul deschide
gura larg și realizează
protracția limbii

Verificarea succiunii
• Testul 1: Presiune oro-vestibulară pe mânerul
lingurii individuale - lingura se desprinde mai greu,
cu zgomot caracteristic (clac), care demonstrează
îmbunătățirea închiderii palatine posterioare
• Testul 2: Se încearcă desprinderea lingurii
tracționând în jos din aproape în aproape cu pulpa
degetului de marginea vestibulară a lingurii – se
verifică închiderea internă marginală vestibulară
• Testul 3: Se tracționează vertical de mâner, cu
obrajii aplicați pe versantele exterioare ale lingurii –
se verifică astfel închiderea totală

3
26.04.2020

Aspect

• Materialul
termoplastic trebuie
să fie bine modelat,
neted și să se piardă
lin spre anterior pe
fața internă a lingurii
(să nu facă trepte)

Zona tuberculului piriform


 • Zonă biostatică, de
aspect ovalar sau
piriform, situată în partea
distală a zonei de sprijin
mandibulare (regiunea
molarului de minte)
• Pe măsura atrofiei crestei
are o poziție din ce în ce
mai verticală
• Proteza poate folosi pentru sprijin și îmbunătățirea
succiunii cele 2/3 anterioare ale tubercului piriform,
până la inserția ligamentului pterigomandibular

4
26.04.2020

Evaluarea tuberculilor piriformi în


vederea îmbunătățirii închiderii marginale
• Inserția lig pterigomandibular
(inspecție la închiderea și
deschiderea gurii, palpare cu
latul sondei)
• Consistență și reziliență:
 zonă muco-osoasă de aspect dur (nefavorabilă
manevrelor suplimentare de închidere marginală)
 mucoasă rezilientă, cu strat submucos bine reprezentat
(favorabilă manevrelor de închidere marginală)
 mucoasă de consistență gelatinoasă, deplasabilă
orizontal (nu se realizează manevre de închidere
marginală cu material termoplastic)

Tehnica de suplimentare a închiderii marginale


la tuberculul piriform
• Se aplică pe fața mucozală a
LI, în zona tuberculului
piriform, bilateral un strat de
material termoplastic
• Materialul ramolit la flacără și aplicat în cavitatea bucală,
realizează o amprentă de compresie
• Modelajul marginal pentru zona distală a tuberculului se
realizează prin deschiderea și închiderea gurii
• Modelajul pentru zona vestibulară a tuberculului:
deschidere maximă și închidere în timp ce medicul se
opune acestei mișcări prin presiune pe butonii de presiune
• Modelajul marginal pentru zona linguală a tuberculului:
protracția limbii și deglutiție

5
26.04.2020

Verificarea succiunii obținute prin


manevrele de îmbunătățire a închiderii
marginale la tuberculul piriform cu
material termoplastic

Testul 1: presiune pe mâner în sens


oro-vestibular – lingura se va desprinde
greu, cu zgomot caracteristic

Zona linguală centrală


• Inserția m genioglos: efect
dislocant deoarece este un
mușchi puternic, cu inserție
perpendiculară pe periferia
câmpului protetic, pe o zonă
redusă, având o mobilitate
funcțională crescută
• Se indică îngroșarea marginii lingurii individuale
printr-o procedură de lucru care să respecte
caracteristicile funcționale ale acestei zone.
• Este contraindicată închiderea marginală la cazurile cu
planșeu dur, când apofizele genii se pot palpa foarte
aproape de nivelul crestei

6
26.04.2020

Tehnica de realizare a închiderii marginale


pentru zona linguală centrală
• Se aplică un rulou de
material termoplastic pe
o zonă de 3 cm lungime
• Grosime: central 3 mm,
pierdut spre capete

• Materialul ramolit la flacără va fi modelat în gură prin


protracții moderate ale limbii și prin deglutiție
• Aspectul materialului după modelare: să fie complet
modelat, în continuitatea lingurii, lucios

Verificarea succiunii obținute prin


închiderea marginală în zona linguală
centrală

•Testul 2: presiune pe mâner în sens vestibulo-


oral în poziție de repaus și în protracție – lingura se
va desprinde greu, cu zgomot caracteristic
•Din nou testul 1 (pentru închiderea la tuberculii
piriformi)

7
26.04.2020

Zona vestibulară labială

• Fibre musculare perpendiculare


(ms triunghiular, pătrat al buzei
inferioare și ms bărbiei)
• Fibre musculare cu inserție
paralelă cu periferia câmpului
protetic (orbicularul buzei
inferioare, frecvent hiperton)
• Fundul de sac este îngust
• Închiderea marginală se realizează
prin tatonare

Tehnica de realizare a închiderii marginale


pentru zona vestibulară labială

• Se aplică un rulou de
material termoplastic cu
grosime de 1 mm,
pierdut spre capete

• Mișcări de modelare realizate de pacient: deschidere


largă a gurii, țuguierea buzelor
• Mișcări de modelare realizate de medic: masaj prin
intermediul tegumentului

8
26.04.2020

Verificarea succiunii obținute prin


închiderea marginală în zona
vestibulară labială

•Testul 3: se trage de mâner vertical în sus pentru


verificarea închiderii totale, de ansamblu
•Testul 4 : se îndepărtează buza inferioară și se
repetă testul 3 pentru a verifica închiderea în zona
vestibulară labială