Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

- CANALIZARE -

Nr.crt. Indicativ Titlu Înlocuieşte

1. NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor  


tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă

2. I 8-78 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de apă din


I 8-67
tuburi din azbociment

3. I 22-99 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi


I 22-84
a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor

4. NTPA 002- Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de  


1997 canalizare ale localităţilor

5. P 28-84 Normativ pentru proiectarea tehnologică a staţiilor de epurare a apelor


uzate orăşeneşti. Treptele de epurare mecanică şi biologică şi linia de P 28-64
prelucrare şi valorificare a nămolurilor

6. P 28/2-88 Normativ pentru proiectarea tehnologică a staţiilor de epurare a apelor  


uzate orăşeneşti - treapta de epurare terţiară

7. P 66-2000 Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimen-tare cu


P 66-79
apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural

8. I 30-75 Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec şi stabilirea


măsurilor pentru prevenirea efectelor negative ale acestora la ID 14-64
instalaţiile hidraulice sub presiune

9. P 84-88 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea filtrelor de nisip cu nivel liber P 84-80

 
10. NP 028-98 Normativ pentru proiectarea construcţiilor de captare a apei

Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localităţile urbane


 
11. NP 036-99

[top]