Sunteți pe pagina 1din 2

Strategia de marketing este obiectivul de creștere a vânzărilor și realizarea unui avantaj

competitiv durabil. Strategia de marketing include toate activitățile de bază și pe termen lung în
domeniul marketingului care se ocupă cu analiza situației inițiale a unei societăți și formularea,
evaluarea și selectarea strategiilor orientate către piață și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor
companiei.1
Planul de marketing este o strategie detaliată a modului în care efortul depus de marketingul
unui produs sau serviciu este răsplătit financiar. Un plan de marketing inteligent va lua în calcul
elemente importante precum costuri de distribuție, costuri de producție, cheltuieli de publicitate,
precum și orice alte cheltuieli referitoare la identificarea și promovarea produselor repective
consumatorilor de pe piețele vizate.2
Planul de marketing constituie mijlocul de implementare a strategiei de marketing alese.
Strategie de marketing
Avantaje Dezavantaje
Ajută organizația să analizeze și să înțeleagă Strategia de marketing necesită timp și
mesajul său și cum poate ajunge în mod investiții financiare în creare și punerea în
eficient la un grup mai mare de potențiali aplicare.
clienți.
O strategie de marketing integrată va În ciuda eforturilor depuse, se întâmplă că
menține organizația relevantă în toate aceasta nu oferă rezultatele dorite sau așteptate.
mediile unde sunt prezenți consumatorii și îi Strategia de marketing nu garantează succesul.
va permite să înțeleagă mai bine nevoile
acestora.
Strategia de marketing ajută organizația să Procesul realizării și implimentării acesteia,
cunoască ce o face să fie unică și cum se scoate la iveală punctele slabe ale organizației;
diferențiază de competitorii săi. În așa mod Acest lucru ar putea deraia viziunea
organizația va oferi informație companiei.3
consumatorilor de ce produsul/serviciul
acesteia e mai bun și eficient decât cel al
competitorilor.

1
Strategie de marketing, material disponibil la adresa https://ro.wikipedia.org/wiki/Strategie_de_marketing,
accesat la 08.04.20
2
Plan de marketing, material disponibil la adresa https://ro.wikipedia.org/wiki/Plan_de_marketing, accesat la
08.04.20

3
Advantages and Disadvantages of a Marketing Strategy, material disponibil la adresa https://bizfluent.com/info-
7763350-advantages-disadvantages-marketing-strategy.html, accesat la 08.0.4.20
Plan de marketing
Avantaje Dezavantaje
Identifică nevoile și dorințele Consumă timp și investiții financiare
consumatorilor
Permite proiectarea produselor care satisfac Realizarea planului de marketing în timp scurt
nevoile consumatorilor sau limitat poate afecta eficiența acestuia
Identifică concurenții și analizează avantajul Necesită suport din partea managerului
competitiv al produsului sau firmei
Identifică clienții noi și / sau potențiali Poate duce la decizii de marketing defectuoase
dacă datele nu sunt analizate corect
Determină cererea pentru un produs Creează proiecții financiare nerealiste dacă
informațiile nu sunt interpretate corect4
Permitea realizarea unor preveziuni datorită
cercetării realizate și corelează obiectivele
organizației cu viziunea acesteia
Asistă la dezvoltarea brandului
Ajută organizația să facă față cu schimbările
ce apar

4
The advantages and disadvantages of a marketing plan, material disponibil la adresa
http://theinventors.org/library/weekly/aamarketadvantages.htm, accesat la 08.04.20