Sunteți pe pagina 1din 2

Data………………… Numele………………

Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin litera “x”

1.Scrie denumirile obiectelor din imaginile de mai jos:

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… …………....

2. Grupează pe 2 coloane următoarele cuvinte în funcţie de cum se


pronunţă litera “x”:
examen, explicaţie, fix, exerciţiu, taxi, text, există, saxofon, exact, exactitate

cs gz
…………………………… ……………………………………
…………………………… ……………………………………
…………………………… ……………………………………
…………………………… ……………………………………
…………………………… ……………………………………

3. Desparte în silabe cuvintele :

extraordinar - …………………….
expert - …………………………
xilofon - ……………………….
Alexandria –……………………
text - ………………………….
Ruxandra……………………..
4. Completează casetele :

expediţie mixer Roxana

silabe silabe silabe


sunete sunete sunete

litere litere litere

5. Alege varianta corectă :

a) Am un pics / pix nou.


b) Am dat un examen / egzamen la geografie.
c) A învăţat o poezie de Vasile Alecsandri / Alexandri.

6. Daţi exemplu:

a) de 3 cuvinte în care “x” se pronunţă “gz”:


...................................................................................
b) de 3 cuvinte în care “x” se pronunţă “cs”:
....................................................................................
c) de 3 cuvinte în care nu se scrie litera “x” ci literele “c” şi “s”:
....................................................................................