Sunteți pe pagina 1din 2

NOTA INFORMATIVĂ

privind relaţiile comercial-economice între Republica Moldova şi


Republica Armenia în anul 2014

I. CADRUL JURIDIC

Cadrul juridic al relaţiilor bilaterale este constituit din 8 acorduri semnate dintre Republica
Moldova şi Republica Armenia.
Principale Acorduri în domeniul economic sunt:

Nr. Denumirea acordurilor Locul şi data semnării Intrarea în


vigoare
1. Acordul de colaborare comercial-
economică dintre Guvernul Republicii Iniţierea negocierilor
Moldova şi Guvernul Republicii HG Nr. 505 din 02.07.2014
Armenia
2. Acord între Republica Moldova şi
Republica Armenia pentru evitarea Chişinau
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 6 octombrie 2002 20 iunie 2005
fiscale cu privire la impozitele pe venit
şi pe proprietate
3. Acordul între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Republicii Iniţierea negocierilor
Armenia privind promovarea şi HG nr. 340 din 21.03.2003
protejarea reciprocă a investiţiilor

II. RELAŢIILE COMERCIAL-ECONOMICE

Volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Republica Armenia (fără a se ţine


cont de activitatea comercială a agenţilor economici din raioanele de est) în anul 2014 a fost înregistrat
sumă de 2579,9 mii SUA. Comparativ cu anul precedent, volumul comerţului exterior s-a majorat cu
60,8%. După valoarea volumului schimburilor comerciale înregistrat în această perioadă, Republica
Armenia se situează pe locul 66 între partenerii cu care Republica Moldova întreţine relaţii
comerciale. Ponderea comerţului cu această ţară constituie 0,03% în volumul comerţului total al RM.

Tabel nr. 2. Evoluţia schimburilor comerciale mii USD


Dinamica
2013 2014
2014/2013
Total 1604,5 2579,9 160,8%
Export 1112,2 2137,6 192,2%
Import 492,3 442,3 89,8%
Sold 619,9 1695,3
Soldul balanţei comerciale înregistrat în anul 2014 a fost în favoarea Republicii Moldova şi a
constituit 1695,3 mii. USD.

Exportul de mărfuri efectuat în anul de referinţă a înregistrat suma de 2137,6 mii. USD, majorindu-se
cu 92,2% faţă de anul precedent. Armenia deţine o pondere de 0,09 % în volumul total al exportului
RM şi se plasează pe locul 46 în topul ţărilor în care Republica Moldova efectuează exporturi.

Principale mărfuri exportate către Armenia


mii USD
Ponderea
Dinamica
2013 2014 în total
2014/2013
export
0802 Alte fructe cu coaja, proaspete sau uscate, 76,3 550,6 721,6 25,8
chiar fara coaja sau decorticate
3004 Medicamente (dozate si conditionate pentru
324,2 497,1 153,3 23,3
vanzarea cu amanuntul)
8703 Autoturisme si alte autovehicule pentru
transportul persoanelor (altele decit de la
- 216,0 - 10,1
poz.8702), inclusiv masinile de tipul "break" si
de curse
7309 Rezervoare, cisterne, cuve si recipiente similare
pt orice fel de substante, din fonta, fier sau otel, 8,8 203,5 2312,5 9,5
cu o capacitate de peste 300 l
7010 Damigene, sticle, borcane, fiole si alte
recipiente pentru transport sau ambalare;
68,7 180,8 263,2 8,5
recipiente pentru conserve; dopuri, capace, din
sticla
2005 Alte legume preparate sau conservate altfel
decit in otet sau acid acetic, necongelate, altele - 161,1 - 7,5
decit produsele de la poz.2006

Importul de mărfuri efectuat în Republica Moldova din Armenia a însumat 442,3 mii USD,
înregistrînd o descreştere cu 10,1%. Armenia deţine o pondere de 0,008% în volumul total al
importului RM şi se situează pe locul 26 în topul ţărilor din care Republica Moldova efectuează
importuri.

Principale mărfuri importate din Armenia


mii USD
Ponderea
Dinamica
2013 2014 în total
2014/2013
import
3004 Medicamente (cu exceptia produselor
de la pozitiile 3002, 3005 sau 3006)
349,4 313,2 89,6 70,8
constituite din produse amestecate sau
neamestecate
2008 Fructe, nuci si alte parti comestibile
de plante, altfel preparate sau
- 36,6 - 8,3
conservate, cu sau fara adaos de
zahar sau de alti indulcitori sau de alc
7113 Articole de bijuterie sau de
giuvaergerie si parti ale acestora, din
metale pretioase sau din metale 23,0 28,0 121,7 6,3
placate sau dublate cu metale
pretioase
8535 Aparatura pentru comutarea, taierea,
protectia, bransarea, racordarea sau
20,3 21,4 105,4 4,8
conectarea circuitelor electrice (de
exemplu intrerupatoare, sigurante
3002 Singe uman; singe animal preparat
pentru utilizari terapeutice, 7,0 12,3 175,7 2,8
profilactice sau de diagnosticare
7010 Damigene, sticle, baloane, borcane,
cani, ambalaje tubulare, fiole si alte
17,7 10,1 57,1 2,3
recipiente, din sticla, folosite pentru
transport sau ambalare; recip