Sunteți pe pagina 1din 9

Influenta constructiilor si a tranzactiilor

imobiliare asupra PIB-ului in perioada 1995-


2004

Niga Stefan Adrian


Cig ID, anul III
Sectorul de construcții a reprezentat în ultimii ani motorul economiei românești,
înregistrând creșteri anuale de peste 30%.România se află într-un deficit de circa 700 de mii de
locuințe. Se cer înseosebi spații de 100 de metri pătrați pe familie. La ritmul de construcție de 38
de mii de apartamente pe an, ca acum sau de maximum 50 de mii, ar trebui 20 de ani pentru ca
oferta să răspundă cererii, în piața locuințelor. România are un deficit de peste 170.000 de
muncitori în construcții (decembrie 2007).
Piața construcțiilor noi și a renovărilor de clădiri non-rezidențiale a înregistrat o creștere
medie anuală de aproximativ 37%, de la două miliarde euro, în 2003.Clădirile industriale și
spațiile logistice reprezintă aproximativ 12% din valoarea acestei piețe, fiind unul dintre
segmentele cu cea mai mare creștere medie anuală, de peste 40%.
În anul 2016, peste 95% din români locuiesc în casele pe care le dețin, potrivit
statisticilor europene. România era însă pe primul loc topul celor mai proaste condiții de trai, cu
locuințe mici și de calitate slabă.

Regresia simpla
Modelul de regresie simpla liniara este cel mai simplu model econometric si contine doua
variabile intre care exista o legatura de dependenta.
Pentru a exemplifica acest lucru,in urmatorul tabel, am prezentat un model linear simplu
aratand cum PIB-ul este variabila dependenta iar constructiile variabila independenta. Pot preciza
faptul ca constructiile au avut o crestere constanta din anul 1995 pana in prezent.

Variables Entered/Removeda

Variables Variables
Model Entered Removed Method

1 CONSTRU
. Enter
CTIIb

a. Dependent Variable: PIB


b. All requested variables entered.
Din tabelul prezentat mai sus reise ca variabila dependenta este Produsul Intern Brut (PIB
– exprimat in milioane lei), iar variabila independent este reprezentata de constructii exprimate,
la fel, in milioane lei.

Model Summaryb

Std. Error of
Adjusted R the Durbin-
Model R R Square Square Estimate Watson

1 .998a .996 .995 5781.4674 .486

a. Predictors: (Constant), CONSTRUCTII


b. Dependent Variable: PIB

In tabelul Summary avem prezentate cele doua rapoarte: de corelatie (0.998) si de


determinatie (0.996) Valoarea Durbin-Watson este .486

ANOVAa

Sum of Mean
Model Squares df Square F Sig.

1 Regression 598540607 598540607


1 1790.678 .000b
71.871 71.871

Residual 267402922. 33425365.2


8
150 69

Total 601214636
9
94.021
a. Dependent Variable: PIB
b. Predictors: (Constant), CONSTRUCTII

In tabelul ANOVA putem observa valoare testului Fisher care este 1790.678 dar si valoarea sig
care este .000. Aceste doua valori ne spun faptul ca intre cele doua variabile alese exista o
stransa legatura de dependenta. Constructiile influenteaza foarte mult PIB-ul Romaniei cel putin
pana in anul 2000, cand din 1995 si pana in acel an s-au infiintat foarte firme de profil.

Coefficientsa
Standardize
Unstandardized d 95.0% Confidence
Coefficients Coefficients Interval for B

Lower Upper
Model B Std. Error Beta t Sig. Bound Bound

1 (Constant) 5769.942 2744.326 2.102 .069 -558.485 12098.369

CONSTRUCTII 15.565 .368 .998 42.316 .000 14.717 16.414

a. Dependent Variable: PIB

Din acest tabel “Coefficients” putem scrie modelul de regresie liniara:


PIB=5769.942-15.565*CONSTRUCTII
Din nou putem concluziona faptul ca intre cele doua variabile exista o stransa legatura.

Residuals Statisticsa

Std.
Minimum Maximum Mean Deviation N

Predicted Value 13250.701 248752.969 92376.930 81550.2986 10


Residual -5953.6035 9393.5762 .0000 5450.8197 10
Std. Predicted Value -.970 1.918 .000 1.000 10
Std. Residual -1.030 1.625 .000 .943 10

a. Dependent Variable: PIB

In acest tabel putem vedea cea mai mica valoare reziduala (-5953.6035) inregistrata in
anul 1996, dar si cea mai mare valoare (9393.5762) inregistrata in anul 2000. Incepand cu acest
an, firmele de constructii au crescut ca numar si au contribuit major la realizarea PIB-ului.
Putem observa in histrograma de deasupra ca aceasta respecta modelul liniar ales.
Regresia multipla

Variables Entered/Removeda

Variables Variables
Model Entered Removed Method

1 TRANZACT
II
IMOBILIAR
. Enter
E,
CONSTRU
CTIIb

a. Dependent Variable: PIB


b. All requested variables entered.

Din tabelul de mai sus reies urmatoarele: Variabila dependenta ramane PIB-ul iar cele doua
variabile independete sunt reprezentate de tranzactiile imobiliare si constructiile, ambele fiind
exprimate in milioane lei.

Model Summaryb

Std. Error of
Adjusted R the Durbin-
Model R R Square Square Estimate Watson

1 .999a .998 .998 3880.3691 1.653


a. Predictors: (Constant), TRANZACTII IMOBILIARE, CONSTRUCTII
b. Dependent Variable: PIB

In tabelul Summary avem prezentate cele doua rapoarte: de corelatie (.999) si de


determinatie (.998). Putem observa si valoarea Durbin-Watson (1.653) ceea ce ne arata faptul ca
tranzactiile imobiliare si constructiile au contribuit major la majorarea PIB-ului in perioada
analizata.
ANOVAa

Sum of Mean
Model Squares df Square F Sig.

1 Regression 600160628 300080314


2 1992.927 .000b
43.222 21.611

Residual 105400850. 15057264.4


7
799 00

Total 601214636
9
94.021

a. Dependent Variable: PIB


b. Predictors: (Constant), TRANZACTII IMOBILIARE, CONSTRUCTII

In tabelul Anova valoarea testului Fisser este de 1992.927, test care este influentat de
valoarea “sig.”-ului. Daca “sig.”-ul este ≤ 0.05 inseamana ca variabilele independente
influenteaza variabila dependenta. In cazul de fata, majorarea semnificativa a sumelor investite
in constructia de cladiri rezidentiale s-a vazut in evolutia numarului de locuinte terminate, numar
care a crescut de la 26.376 in 2000, la 47.255 in 2004, fara ca acest lucru sa determine insa si o
crestere a numarului de tranzactii.

Coefficientsa

Standardize
Unstandardized d 95.0% Confidence
Coefficients Coefficients Interval for B

Lower Upper
Model B Std. Error Beta t Sig. Bound Bound

1 (Constant) 2473.822 2098.204 1.179 .277 -2487.641 7435.285

CONSTRUCTII 9.181 1.962 .589 4.680 .002 4.542 13.821

TRANZACTII
6.030 1.838 .413 3.280 .013 1.683 10.377
IMOBILIARE

a. Dependent Variable: PIB

Din tabelul de coeficienti putem sa scriem modelul de regresie liniara multipla:


PIB=2473.822+9.181*Constructiile sunt exprimate in milioane lei(6.030)*Tranzactiile
imobiliare sunt exprimate in milioane lei. In cazul acestei functii de regresie multipla, termenul
liber are o valoare de 2473.822 iar coeficientii de regresie sunt de 9.181 si 6.030.
De aici putem vedea ca o influenta mai mare o au constructiile (9.181) fata de tranzactiile
imobiliare (6.030).

Residuals Statisticsa

Std.
Minimum Maximum Mean Deviation N

Predicted Value 10242.742 243062.250 92376.930 81660.5867 10


Residual -6892.4624 4036.8796 .0000 3422.1639 10
Std. Predicted Value -1.006 1.845 .000 1.000 10
Std. Residual -1.776 1.040 .000 .882 10

a. Dependent Variable: PIB

Valoarea minima a rezidului este de (-6892.4624) in anul 2002, iar valoarea maxima
inregistata in anul 2001 este de 4036.8796.
Desi intre 2000 si 2004, sectorul constructiilor rezidentiale a cunoscut un avant fara
precedent, trebuie remarcat faptul ca numarul locuintelor noi finalizate a fost relativ egal cu cel
din anii `90. Concluzia care se desprinde de aici este ca valoarea sectorului rezidential (si al
constructiilor in general) a crescut in primul rand ca urmare a exploziei preturilor, nu ca urmare a
cresterii volumului activitatii. Astfel, daca in 1990, numarul salariatilor din constructii era de
700.000, in 2004 abia daca depasea 400.000.

S-ar putea să vă placă și