Sunteți pe pagina 1din 3

REFERAT

Stratificarea calității serviciilor de nursing

Stratificarea calității serviciilor de nursing


Asigurarea calității serviciilor de nursing este o preocupare la nivelul tuturor
statelor din Europa. Pentru a avea servicii de calitate, trebuie întrunite o serie de
elemente care țin în special de politica sanitară.

Pe lângă acestea, organizațiile profesionale pot contribuii la definirea


standardelor și modelelor de bună practică medicală.

În final, cabinetele medicale și furnizorii de servicii din asistența medicală


primară, vor putea să aibă la îndemână instrumentele pe baza cărora să-și
organizeze activ, iar calitatea serviciilor de nursing va putea fi cu adevărat
măsurată.

Calitatea serviciilor de sănătate este obținută numai în condițiile în care


acestea întrunesc simultan anumite caracteristici, după cum urmează:

- accesibilitatea - ușurința cu care pacienții pot obține îngrijirea de care au


nevoie, și în momentul în care au nevoie.

- adecvarea - corelarea îngrijirii acordate cu starea pacientului.

- echitatea - asigurarea cu servicii medicale de bază a tuturor indivizilor.

- eficiență - gradul în care îngrijirea medicală primită are efectul dorit, cu un


minim de efort și de cheltuieli.

- eficacitatea - corectitudinea acordării îngrijirilor și lipsa de erori.

- implicarea pacientului în adoptarea deciziilor medicale.

- siguranța mediului de îngrijire.

De-a lungul timpului au fost formulate mai multe definiții ale calității în funcție
de dimensiunile pe care autorii le-au avut în vedere.

Astfel, Organizația Mondială a Sănătății, definește ”Calitatea sistemului de


sănătate” ca, ”nivelul atingerii scopurilor intrinseci ale sistemului de sănătate
pentru îmbunătățirea sănătății și capacității de răspuns la așteptările generale ale
populației.

Modele de îmbunătățire a calității serviciilor de nursing


Există patru principii importante care stau la baza procesului de îmbunătățire
a calității serviciilor de nursing, rezumate în:

- focalizarea pe necesitățile/așteptările pacienților.

- focalizarea pe sisteme și proces, problemele apărute în domeniul calității se


datorează adeseori deficiențelor existente în cadrul proceselor derulate în cadrul
sistemului, sau eșecului în coordonarea proceselor aflate în inter relație; dacă
procesele sunt deficitare, rezultatele vor fi pe măsură.

- focalizarea, recrearea unui sistem de date care să stea la baza luării deciziei;
îmbunătățirea proceselor necesită existența informației privitoare la modul de
funcționare.

- focalizarea pe participarea lucrului în echipă, pentru îmbunătățirea calității


serviciilor, noțiuni despre ghidurile medicale.

Realizarea de standarde privind modul de acordare a serviciilor medicale, este


unul dintre subiectele disputate în momentul actual în lume. O cauză importantă
a acestui fapt, este reprezentată de lipsa de consens între specialiști, privind
indicațiile corespunzătoare pentru mai multe forme de conduită terapeutică.

În aceste circumstanțe, au apărut ghidurile de practică medicală. Scopul


existenței ghidurilor de practică este instituirea unei practici medicale de calitate
și crearea unui fundament etic pentru practicieni.

Aceste ghiduri sunt folosite ca instrument pentru îmbunătățirea actului medical.

Procesul de dezvoltare, implementare și modernizare permanentă a ghidurilor de


practică este deosebit de costisitor și de aceea nu este indicată elaborarea lor
decât afecțiunile care îndeplinesc anumite condiții și anume:

- sunt prezente la un număr mare de pacienți.

- determină costuri crescute pentru sistemul de sănătate.

- există studii în domeniu .

- prezintă un mare interes pentru medici.