Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

.ro
97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097
a b
1. Fie A =   ∈ M2 ( \ ) .
c d
5p ( )
a) Să se arate că det A ⋅ At ≥ 0 .

b) Să se arate că, dacă A ⋅ At = At ⋅ A , atunci ( a − d )( b − c ) = 0 .

ate
5p

( )
2009
5p c) Să se demonstreze că, dacă A − At = A − At , atunci b − c ∈ {0,1} .
2. Se consideră corpul ( ] 7 , +, ⋅) .
5p a) Să se rezolve în ] ecuaţia 2ˆ x = 3ˆ .
7
5p b) Să se arate că polinomul p = 2ˆ X 2 + 4ˆ ∈ ] 7 [ X ] nu are rădăcini în ] 7 .
c) Să se demonstreze că funcţia f : ] 7 → ] 7 , f ( x ) = 2̂ x este un automorfism al grupului ( ] 7 , + ) .

-m
5p

nte
ria
/va
p:/
htt

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1