Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE

Modulul:Marketingul afacerii
Clasa: a-XI-a A
Nume si prenume elev…………………………………………………………………..
Total test: 90 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a
punctajului obţinut.

Subiectul I.
Cititi cu atentie urmatoarele enunturi si incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct: 10p

1. Ca functie a marketingului, satisfacerea superioara a cerintelor clientilor reprezinta:


a) Functie premisa
b) Functie obiectiv
c) Functie mijloc
d) Functie mijloc si obiectiv.
2. Locul de origine a marketingului este:
a) Europa occidentala
b) Japonia
c) S.U.A
d) Franta
3. Reprezinta obiectiv psihologic al marketingului:
a) cifra de afaceri;
b) profitul si rata profitului;
c)cota de piata si cota relativa de piata;
d) imaginea firmei.
4. Principiile marketingului sunt realizate prin:
a) satisfacerea clientilor si obtinerea de profit;
b) imaginea de marca sau firma;
c) fidelizarea clientilor;
d )cresterea nivelului investitiilor.
5. O formă a comunicării nonverbale este:
a) raportul scris;
b) minuta;
c) conferinţa;
d) prezenţa personala.

Subiectul II. 10p

1. Notaţi în dreptul fiecărui enunţ litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals.
a) Perioada 1900 – 1930, numită etapa orientării spre vânzări, se caracterizează prin existenţa unei cereri
nesatisfăcute.
b) În condiţiile puternicului dinamism socio-economic, întreprinderea modernă trebuie să-şi concentreze
activitatea către optimizarea producției și a vanzărilor fără a studia preferințele clienților.
c) Marketingul în domeniul sănătății publice este o specializare a marketingului societal.
d) Adevărata cauză care a condus la apariția marketingului este abundența de produse.
e) Cercetarea de marketing este procesul de investigare a cerințelor și de identificare a modalităților și
contextului în care vor fi satisfăcute aceste cerințe ale consumatorilor.
Subiectul III. 10p
Completați în tabelul de mai jos elementele comunicării nonverbale ținând cont de coloana din dreapta .
ELEMENT CONCRETIZARE
Expresia feţei, gesturile, poziţia corpului
A veni la timp sau a întârzia la o şedinţă, a alege sau nu să îţi petreci timpul cu
cineva
Modul în care utilizăm spaţiul personal, social, intim, public
Culorile calde stimulează comunicarea, cele reci o inhibă

Subiectul IV.
Completați pe figurile următoare elementele lipsă din conceptele de marketing şi vânzare: (după P. Kotler,
Managementul Marketingului) (30 p)
concentrarea

Obiectivele
mijloacele
punctul

Conceptul de vânzare
concentrarea

mijloacele

Obiectivele
punctul

Conceptul de marketing

Subiectul V. 30p.
Întocmiţi un eseu structurat cu tema “Marketingul – o nouă concepţie asupra desfăşurării activităţii
economice” în are să urmăriţi:

- definiţia marketingului (5 p)
- diferenţa între conceptul de marketing şi conceptul de vânzare (5 p)
- condiţiile apariţiei şi promovării marketingului (teoriile) (5 p)
- direcţiile de dezvoltare (5 p)
- etapele evoluţiei marketingului (10 p)

S-ar putea să vă placă și