Sunteți pe pagina 1din 4

Stabilirea Geometriei

Q= ked .Ae . Δtml

tc1

tc2

tr1 tr2
Δtcr=tc2-tr1 Δtcc=tc1-tr2

Δtcr= 15.4 °C
Δtcc= 80.4 °C

Δtml=M/ln((Δtcc+Δtcr+M)/(Δtcc+Δtcr-M))

M=sqrt(Δtc^2+Δtr^2)
M= 65 °C
Δtml= 39.3 °C

Determinarea   ked

ked < min (ai ; ae)

Se presupune o valoare ked = 250 – 500 W/m^2 °C


k'ed= 380 W/m^2 °C

A'e=Q/k'ed*Δtml
A'ed= 122.64 m^2

A’ed = π*de*Lt*N’t

Se presupun valorile:
de= 0.025 m
di= 0.02 m
Lt= 6m

Nt=A’ed/π*de*Lt
Nt'= 260.39 tuburi
Nt'= 261 tuburi
Se alege fasciculele tubulare cu aşezarea ţevilor în
patrat cu 4 pasuri în ţevi :
Nt= 268 tuburi
Ae=π*de*Lt*Nt
Ae= 126.23 m^2

Ked=Q/Ae*Δtml
Ked= 369.2 W/m^2°C
k'ed-ked= 10.8 W/m^2°C ≤50 W/m^2°C
r= 244.4 kJ/kg
mr=45 t/h= 12.50 kg/s
d4/20= 0.86 g/cm3
d15/15==0.9952*d4/20+0.0008 0.8639 g/cm3
k= 11.2
tc1= 275 °C
tc2= 210 °C
tr1= 194.6 °C
tr2= 194.6 °C
de= 0.025 m
di= 0.02 m
e= 0.6
P= 5 bar
tm=(tc1+tc2)/2 242.5 °C
Δtc=tc1-tc2 65 °C
Q= 1833 kW
Δtr=tr1-tr2 0 °C
di= 0.02 m
de= 0.025 m
Lt= 6m
Nt= 268 tuburi
Ae= 126.23 m^2
ked= 369.4 W/m^2°C

268tuburi
de=0.025 Di=0.7m
4 pasuri
s=0.032 m

Di-diametru interior fascicul


Presupunere corecta