Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA”

FACULTATEA DE DREPT

MASURILE EDUCATIVE PRIVATE DE


LIBERATATE

Profesor coordonator:
Ana Mocanu-Suciu
Student:
Robescu Ioana-Alexandra
DREPT gr 2

2017
Sibiu
Masurile educative private de liberatate

Masurile educative sunt sanctiuni de drept penal instituite in mod special pentru
minori, care sunt menite sa asigure educarea si reeducarea acestora prin instruirea
scolara si profesionala, prin cultivarea în constiinta acestora a respectului fata de
valorile sociale
Masurile educative în dreptul penal român sunt consecintele raspunderii penale si
se iau numai daca minorul a savârsit o infractiune.
Scopul masurilor educative -subordonat in mod generic scopului general al tuturor
sancutiunilor de drept penal-este acela de a educa si reeduca pe minorul delicvent
prin intermediul dobandirii unor pregatiri scolare, pregatiri profesionale si culturale
de natura a-i permite o inegrare socio-profesionala pozitiva.

MASURILE EDUCATIVE PRIVATE DE LIBERTATE

Masurile educative private de libertate sunt enumerate de articolul 115 aliniat 1


punct 2 cod penal

A. Internarea intr-un centru educative


B. Internarea intr-un centru de detentie

A. INTERNAREA INTR-UN CENTRU EDUCATIV

Conform articolului 124 alin.1. Cod Penal internarea minorului intr-o indtitutie1
specializata in recuperarea minorilor unde va urma un program de pregatire
scolara 2si formarea profesionala potrivit aptitudinile sale precum si programe
de reinteintegrare sociala.
1
CONSTANTIN BUTIC- Drept Penal Partea Generala Ed. Universitara Lucian Blaga
2. Art 115,124 alin 1 Cod PENAL
2
Ibidem
Art.121 cod penal
Ca sa se poata parcurge la aceasta trebuie sa fie indeplinite una din condititile
aratate in art.114alin2,respective sa existe una din cele doua cazuri mentionate
anterior.
Dupa noul cod penal durata internari este cuprinsa intre 1 ai 3 ani.
De astfel pe perioada internari minorul poate manifesta un comportamend diferit
iar in functie de acesta vor fi si consectintele
In cazul in acare minorul savarseste o nou infractiune sau este judecat pentru o
infractiune concurenta savarsita anterior instant poate mentine masura internarii
intron centru educative sau poate extinde perioada acestuia fara a depasi
maximmul prevazut de lege sau inlocuirea cu internarea intru-un centru de
detentie.
Dcaca sa constat ca minorul a dovedit interesul pt insurirea cunostintelor
profesionale facand progrese evidente intanta poate dispune
A) Inlocuirea internarii cu masura educative a asistarii zilnice pe o perioada
egala cu durata internerii neexecutat dar nu mai mult de 6 luni daca peroaana
nu a implinit 18 ani.
B) Libertatea din centru educative daca persoana internata a implinit varsta de 18
ani.
Inlocuirea sau liberarea ii va inpune mai multe restri coinform ART 121
-sa urmeze curs de pregatire scolara sau profesionala
-sa nu depaseasca fara acordul serviciului de probatiune limita teritoriala
stabilita de instanta
-sa nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive ,
culturale ori alte adunari publice stabilite de instanta
- sa nu se aproprie si sa nu comunice cu victima sau cu un membru de
familie al acesteia, cu participant la savarsirea infractiuni ori cu alte persone
stabilite de instanta
-sa se prezinte la serviciul de probatiune la datele fixate de acesta,
- sa se supuna masurilor de control tratament sau ingrijire medicala.3
3
3.Narcis Giurgiu Drept Penal Raspunderea Penala Si Pedeapsa Ed Neuron
4.Ion Oancea -DREPT PENAL- Partea Generala Ed Pedagogica Si Universitara
.ART. 125 alin1.
Supravegherea obligatilor revine serviciului de probatiune
Instanta va reveni asupra inlocuirii sau liberarii si va dispune executarea
restului ramas neexecuatat din internarea in centru educativ daca nu respecta
cu rea vointa .
Pana la implinirea varstei majoratului si mai inainte de implinerea duratei
internarii infractorul minor fata de care sa dispus inlocuirea masuriii
internarii intru-un centru educative cu asistare zilnica savarseste o noua
infractiune instant va reveni asupra inlocuirii
Instanta are 2 posibilitati;
- executarea restului ramas din durata masuri internarii initiale posibilitatea
prelungiri duratei acesteia pana la maximul prevazut de lege
-internarea intr-un centru de detentie
Lege nu stabileste niciu un criteriu pt alegerea unui criteriu din cele doua
posibilitati, instant va trebuie sa opteze de la caz la caz

B.INTERNAREA INTR-UN CENTRU DE DETENTIE

Conform ART 125 alin 1 C.pen internarea minorului intr-o institutie


specializata in recuperarea minorilor cu regim de paza cu regim de paza si
supraveghere unde va urma programe intensive de reintegrare sociala precum si
progame de pregatire scoalara si formare profesionala potrivit aptitutdinilor sale.
Durata internari este cuprinasa intre 2 si 5 ani. Pentru infractiunea savarsita cu
pedeapsa de 20 de anis au mai mare durata internarii este cuprinsa intre 5 si 15 ani.
Daca minorul pe perioada internarii savarseste o noua infractiune sau este judecat
pt o infractiune concurenta savarsita anterior instant se prelungeste masura
internarii , fara a depasi maximul prevazut de alin.2 .
In cazul in care pe perioada internarii a dovedit interes constant pentru insusirea
cunostintelor scolare si profesionale si a facut progrese evidente in vederea
reintegrari sociala
CONCLUZII

Abandonarea sistemului mixt în această materie exprimă tendinţa de a pune în


valoare experienţa şi rezultatele pozitive obţinute pe plan internaţional în
combaterea delincvenţei juvenile. Majoritatea sistemelor contemporane de drept
penal au în comun aceeaşi orientare de politică penală care recunoaşte necesitatea
unui regim sancţionator special pentru infractorii minori, deosebit de sistemul
destinat adulţilor. Cercetă rile criminologice asupra delincvenţei juvenile au scos în
evidenţă particularită ţile personalită ţii minorului infractor, caracterizat printr-o
insuficientă formare şi dezvoltare biopsihică , reflectată prin să vârşirea infracţiunii.

BIBLIOGRAFIE

 NARCIS GIURGIU- -DREPT PENAL- Raspunderea


penala si pesdeapsa.
Editura Neuron Focsani-1995-
 CONSTANTIN BUTIUC-DREPT PENAL – Partea
Generala-
Editura Universitara Lucian Blaga
 ION OANCEA- DREPT PENAL - Partea Generala
Editura Pedagogica si Universitara