Sunteți pe pagina 1din 30

Chimie organica – Teste grila pentru concursul de admitere- 5

TESTE COMPLEMENT SIMPLU

CHESTIONAR TIP I

Se ofera 5 raspunsuri din care trebuie ales un singur raspuns corect.

CAPITOLUL I
STRUCTURA SI IZOMERIE

1. Care dintre urmatorii compusi contine si atomi de C hibridizati sp?


a) alcoolul alilic;
b) ciclobutanona;
c) propadiena;
d) 1,2-difeniletena;
e) α-metilstirenul.

2. Contine numai atomi in stare de hibridizare sp3:


a) fenilmetileter;
b) acroleina;
c) glicerina;
d) hidrochinona;
e) antrachinona.

3. Grefate pe nucleul aromatic, orienteaza cel de-al doilea substituient in pozitia meta, grupa:
a) –OR;
b) –NHR;
c) –NHCOR;
d) –NO2;
e) –CH2OH.

4. Care dintre urmatoarele afirmatii nu este adevarata?


a) izobutanul si neopentanul sunt omologi de serie;
b) toti atomii de carbon din structura benzenului sunt tertiar si hibridizati sp 2;
c) grupa –CN contine atomi hibridizati sp legati printr-o legatura  + 2;
d) NE = 4, 5, 6 caracterizeaza compusii aromatici mononucleari;
e) alcanii si cicloalcanii nu prezinta izomeri de functiune.

5. Care este raportul electronilor /p (neparticipanti) in compusul:


C CH
O
C
OH

Br

a) 2: 1;
b) 5: 2;
c) 1: 1;
d) 5: 7;
e) 6: 5.
6 Chimie organica – Teste grila pentru concursul admitere-
6. -Carotina este continuta in toate partile verzi ale plantelor ca insotitor al clorofilei. Cati atomi
nehibridizati contine structura ei?

H3C CH3 CH3


CH CH C CH2 C CH
OH
a) 10;
b) 15;
c) 18;
d) 22;
e) 25.

7. Cate legaturi  si  contine urmatorul compus?

CH3

H3C CH CH C CH CH CH3

CH3
a) 10  si 2;
b) 8  si 2 ;
c) 24  si 2 ;
d) 8  si 11 ;
e) alt raspuns.

8. Cati izomeri ciclici cu F.m. C6H12 contin atomi de carbon cuaternari in structura?
a) 1;
b) 2;
c) 4;
d) 0;
e) 3.

9. Care este raportul legaturilor : legaturilor  in compusul cu structura:

NH2

C O

CH2Cl

a) 5: 2;
b) 5: 1;
c) 1: 4;
d) 4: 1;
e) alt raspuns.

10. Nu sunt izomeri de functiune:


a) alcoolul benzilic si fenilmetileter;
b) acidul fenil acetic si formiatul de benzil;
c) glucoza si fructoza;
d) acidul antranilic si p-nitrotoluenul;
e) vinilacetilena si benzenul.

11. In ce stari de hibridizare se afla atomii numerotati din compusul de mai jos?
Chimie organica – Teste grila pentru concursul de admitere- 7

1 2 4 5
H2C C CH CH CH2 C CH
3 Cl
a) 1-sp2; 2-sp2; 3-sp3; 4-sp; 5-sp;
b) 1-sp2; 2-sp2; 3-nehibridizat; 4-sp2; 5-sp2;
c) 1-sp2; 2-sp; 3-nehibridizat; 4-sp; 5-sp;
d) 1-sp2; 2-sp2; 3-sp3; 4-sp; 5-sp2;
e) nici o varianta corecta.

12. Cati atomi de C hibridizati sp2 contine compusul cu structura:


O CH2 CH CH2

a) 10;
b) 8;
c) 16;
d) 18;
e) 12

13. Cati izomeri cu F.m. C6H12 nu decoloreaza solutia de KMnO4/H+ (fara stereoizomeri):
a) 5;
b) 7;
c) 8;
d) 10;
e) 12.

14. Nu sunt izomeri de functiune:


a) izoprenul si ciclopentena;
b) fenil acetilena si stirenul;
c) fenilmetileter si alcoolul benzilic;
d) formiatul de alil si acidul crotonic;
e) acroleina si 3-hidroxiciclopropena.

15. Cati izomeri aciclici prezinta molecula C 5H8?


a) 5;
b) 7;
c) 9;
d) 10;
e) alt raspuns.

16. Dintre acizii cu F.m. C6H10O2 nu decoloreaza apa de brom un numar de (fara stereoizomeri):
a) 8;
b) 9;
c) 13;
d) 14;
e) alt raspuns.

17. Amidele cu nucleu aromatic si cu formula moleculara C7H7NO dau la hidroliza:


a) 3 acizi si o amina;
b) 3 acizi si 2 amine;
c) 2 acizi si 3 amine;
d) 2 acizi si o amina;
e) 2 acizi si 2 amine.
18. Analiza elementala cantitativa urmareste:
a) identificarea speciilor de atomi care compun substantele;
8 Chimie organica – Teste grila pentru concursul admitere-
b) separarea si identificarea substantelor organice;
c) dozarea elementelor care compun substanta;
d) purificarea substantelor din diferite amestecuri;
e) stabilirea formulei de structura a compusilor organici studiati.

19. Contine o legatura covalenta coordinativa:


a) clorura de trimetil-butilamoniu;
b) clorura de -fenil-etil;
c) benzoat de p-tolil;
d) tert-butoxidul de sodiu;
e) tereftalat de dimetil.

20. Este incorecta afirmatia:


a) atomul de oxigen în alcooli, fenoli, eteri si apa este hibridizat sp 3;
b) în structura grupei –CN atomii implicati sunt hibridizati sp, iar orientarea orbitalilor de legatura este
digonala;
c) toti atomii de carbon din structura C6H6 sunt tertiari si hibridizati sp2;
d) toate hidrocarburile decoloreaza solutia de KMnO 4/HO;
e) alchenele au p.f. mai mici decât alcanii corespunzatori.

21. Izomerul heptenei care formeaza prin oxidare cu K 2Cr2O7/H+ doua cetone diferite este:
a) 2-heptena;
b) 3-metil-2-hexena;
c) 2-etilpentena;
d) 2,3-dimetil-2-pentena;
e) 2,3-dimetil-3-hexena.

22. Care din urmatoarele hidrocarburi formeaza prin clorurare la 500 0C cel mai mic numar de
izomeri monoclorurati?
a) 1,3-dimetilciclopentena;
b) 1-etil-ciclobutena;
c) 1-metil-3-fenilciclopentena;
d) 1,3-dimetilciclohexena;
e) 3-etiliden-1-metilciclopropena.

23. Cati izomeri monosubstituiti formeaza prin monoclorurare la 500 0C 1-metil-3-propil-


ciclopentena?
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 1;
e) reactia nu are loc.

24. Cate diene izomere prin oxidarea energica cu K 2Cr2O7/H+ formeaza acid benzoic, acid
cetopropanoic si acetofenona?
a) 4;
b) 6;
c) 8;
d) 10;
e) 12.

25. Cate alchene formeaza prin hidrogenare 3-metilhexan?


a) 5;
b) 6;
Chimie organica – Teste grila pentru concursul de admitere- 9
c) 7;
d) 8;
e) 9;

26. Prin tratarea 2-metil-2-pentenei cu Cl2 la 5000C se obtin (fara izomeri optici):
a) un singur compus monoclorurat;
b) doi izomeri monoclorurati;
c) trei izomeri monoclorurati;
d) un derivat trihalogenat vicinal;
e) un derivat trihalogenat geminal.

27. Pentru formula moleculara a unui compus organic nu este valabila afirmatia:
a) indica speciile de atomi din compus;
b) indica numarul de atomi din fiecare specie;
c) indica totdeauna clasa din care face parte compusul;
d) este identica sau multiplu al formulei brute;
e) respecta regula paritatii sumei tuturor covalentelor.

28. Care dintre urmatorii compusi contin legaturi ionice in structura:


a) ureea;
b) acidul cetopropanoic;
c) palmitat de K;
d) acidul dicloroacetic;
e) cloralul (tricloroetanal).

29. Afirmatia incorecta este:


a) izoprenul si 1,3-pentadiena sunt izomeri de catena;
b) izobutanul si neopentanul sunt omologi;
c) acidul malic si acidul fumaric sunt izomeri de configuratie;
d) ciclohexenolul si ciclohexanona sunt tautomeri;
e) acetona si propanalul sunt izomeri de catena.

30. Nu sunt izomeri:


a) metilciclobutanul si 2-metil-2-butena;
b) izoprenul si 1,3-pentadiena;
c) cianatul de amoniu si ureea;
d) 2,2-dimetilbutanul si 2-metil-1-pentena;
e) alcoolul vinilic si acetaldehida.

31. Care dintre urmatorii compusi organici cu caracter acid nu poate forma legaturi de hidrogen
intramoleculare:
a) acidul malic;
b) acidul salicilic;
c) acidul antranilic;
d) acidul fumaric;
e) o-nitrofenolul.

32. Are nesaturarea echivalenta egala cu 2:


a) metanolul;
b) metanalul;
c) cloroformul;
d) dinitrometanul;
e) metilamina.
33. Are numai legaturi covalente:
a) bromura de benzil;
b) acetilura de sodiu;
c) carbidul;
10 Chimie organica – Teste grila pentru concursul admitere-
d) hidroxidul de sodiu;
e) clorhidratul metilaminei.

34. Doi compusi izomeri:


a) au aceleasi functiuni;
b) au acelasi caracter chimic;
c) prezinta reactii chimice comune;
d) au aceeasi cifra de nesaturare;
e) au elemente diferite in constitutie.

35. Doi compusi cu aceeasi masa moleculara:


a) au aceeasi formula moleculara;
b) au aceeasi cifra de nesaturare;
c) contin aceleasi elemente;
d) au aceleasi functiuni;
e) nici un raspuns nu este corect.

36. Care dintre urmatoarele formule reprezinta o substanta reala?


a) C5H15O;
b) C3H8ON;
c) C4H7S2O2;
d) C4H8O2N2;
e) C4H7Cl2O2.
37. O hidrocarbura saturata contine numai un singur atom de C primar. Hidrocarbura este:
a) 1,3-butadiena;
b)2-butena;
c)ciclopropanul;
d)ciclobutanul;
e)metilciclopropanul.

38. In fenoli, atomii de oxigen au hibridizare:


a) d2sp3;
b) sp3;
c) sp2;
d) sp;
e) nu sunt hibridizati.

39. Care din urmatoarele substante sunt compusi ionici?


a) acidul bezensulfonic;
b) sulfatul acid de alchil;
c) acidul benzoic;
d) benzensulfonatul de sodiu;
e) benzoatul de metil.

40. Legaturile covalente ale unui atom de C si N prezinta simetrie digonala atunci cand:
a) atomii sunt hibridizati sp3;
b) atomii sunt hibridizati sp2;
c) atomii sunt hibridizati sp;
d) atomii sunt hibridizati diferit;
e) molecula pe care o formeaza este diatomica.

41. Configuratia atomului de C saturat:


a) este digonala;
b) este trigonala;
c) corespunde atomului de C cu 4 valente;
d) are 4 valente plane;
Chimie organica – Teste grila pentru concursul de admitere- 11
e) corespunde unui tetraedru regulat cu atomul de C in centrul tetraedrului si valentele orientate dupa
directiile celor 4 varfuri ale tetraedrului.

42. Operatia de separare prin sublimare se bazeaza pe proprietatea substantelor:


a) lichide de a trece direct in faza gazoasa;
b) de a se dizolva diferit intr-un anumit solvent;
c) solide de a trece direct in faza gazoasa fara a se topi;
d) de a se topi sau de a fierbe la temperaturi diferite;
e) de a se depune cu viteze diferite dintr-o suspensie.

43. Reactia cu I2 se utilizeaza la:


a) identificarea -alaninei;
b) identificarea glicerinei;
c) identificarea glucozei;
d) identificarea proteinelor;
e) stabilirea gradului de nesaturare al grasimilor.

44. Dozarea oxigenului dintr-un amestec de gaze se realizeaza cu:


a) anilina;
b) p-toluidina;
c) pirogalol;
d) hidrochinona;
e) rezorcina.

45. Reprezinta un sistem reducator:


a) Cu si HCl;
b) amalgam de argint si apa;
c) KMnO4 si H2SO4;
d) K2Cr2O7 si H2SO4;
e) sodiu si alcool metilic.

46. Este catalizata de AlCl3:


a) dimerizarea acetilenei;
b) aditia HCl la acetilena;
c) aditia H2O la 2-butina;
d) alchilarea aminelor;
e) izomerizarea alcanilor.

47. FeCl3 este folosit la identificarea:


a) alcoolilor;
b) aminelor;
c) acizilor carboxilici;
d) aminoacizilor;
e) fenolilor.

48. Un atom de C cuaternar poate fi hibridizat:


a) sp3;
b) sp2;
c) sp2, sp3;
d) sp, sp3;
e) sp, sp2, sp3.
49. Substanta A se identifica cu furfurol, iar substanta B cu reactiv Tollens. A si B sunt:
a) benzaldehida si acetaldehida;
b) anilina si acetaldehida;
c) acidul benzoic si benzaldehida;
d) anilina si fenolul;
e) neopentanolul si acidul stearic.
12 Chimie organica – Teste grila pentru concursul admitere-

50. Reactivul Tollens se foloseste la identificarea:


a) fructozei;
b) zaharozei;
c) aldehidelor;
d) aminoacizilor;
e) acizilor carboxilici.

51. Caracterul nesaturat al substantei (A) si prezenta acetilenei intr-un amestec de gaze (B) se
identifica:
a) A: prin oxidare cu KMnO4; B: prin oxidare;
b) A si B: prin decolorarea apei de brom;
c) A si B: prin oxidare cu KMnO4;
d) A: prin decolorarea apei de brom; B: prin reactie cu [Cu(NH 3)2]Cl;
e) A: prin hidrogenare, B: prin reactie cu Na.

52. In reactiile cu FeCl3, trei compusi organici solubili in NaOH dau coloratiile: albastru, B) violet,
C) verde. Cele trei substante sunt:
a) A: acid acetic; B: fenol; C: anilina;
b) A: -naftol; B: fenol; C: rezorcina;
c) A: o-crezol; B: -naftol; C: -naftol;
d) A: o-crezol; B:  - naftol; C: hidrochinona;
e) A: fenol; B: p-crezol; C: acid benzoic.

53. Un amestec de C2H6, C2H2 si C2H4 este trecut succesiv prin 2 vase spalatoare care contin in
exces: A) solutie de Cu(NH3)2Cl, B) apa de brom. Gazele retinute sunt:
a) A: C2H6; B: C2H4 si C2H2;
b) A,B: nici unul;
c) A: C2H2; B: C2H4;
d) A: nici unul; B: C2H4;
e) A: C2H4; B: C2H2.

54. Sulfatul de dimetil (CH3)2SO4, se foloseste ca reactant pentru:


a) sulfonare;
b) aditia apei la alchene;
c) oxidare;
d) reducere;
e) alchilare.

55. Compusul cu formula NH4NCO poate fi folosit la:


a) obtinerea aminoacizilor;
b) identificarea aminelor;
c) obtinerea ureei;
d) reactia Kucerov;
e) reactia de polimerizare in calitate de inhibitor.

56. In reactia biuretului se formeaza combinatii complexe intre aminoacizii proteinei si ionii de:
a) Pb;
b) Cu;
c) Zn;
d) Fe;
e) Ag.
Chimie organica – Teste grila pentru concursul de admitere- 13
57. Prezinta geometrie liniara molecula:
a) CO2;
b) NO;
c) HCN;
d) C2H2;
e) oricare din ele.

58. Nu contin atomi de C, O sau N hibridizati sp3:


a) ciclohexanul;
b) fenilmetileter;
c) nitrilul acidului acrilic;
d) clorhidratul de anilina;
e) cumenul.

59. In catena ciclica:

H 2C CH2

H 2C CH2
exista “n” atomi de C primari:
a) n=0;
b) n=1;
c) n=2;
d) n=3;
e) n=4.

60. Intr-un compus C3H6O toti atomii de carbon cu hibridizare sp3 sunt secundari.
Acest compus este:
a) propanal;
b) acetona;
c) ciclopropanol;
d) alcool vinilic;
e) metil-vinil-eter.

61. Acidul benzoic se poate purifica prin:


a) sublimare;
b) extractie;
c) distilare simpla;
d) extractie cu solventi nepolari;
e) distilare fractionata.

62. Puritatea unei substante organice se verifica prin:


a) efectuarea analizei elementare calitative;
b) efectuarea analizei elementare cantitative;
c) invariabilitatea constantelor fizice la repetarea purificarii;
d) testarea solubilitatii;
e) compararea cu constantele fizice ale apei.

63. In hidrocarbura 1-penten-3-metil-4-ina atomii de C sunt hibridizati:


a) sp2;
b) sp2si sp3;
c) sp si sp3;
d) sp2 si sp;
14 Chimie organica – Teste grila pentru concursul admitere-
3 2
e) sp , sp , sp.

CH3

64. Compusul cu structura: H3C____C____C C____C =CH2
 
CH3 CH3
prezinta “n” atomi de C cuaternari:

a) n=0;
b) n=1;
c) n=2;
d) n=3;
e) n=4.

65. Care dintre alchenele urmatoare nu contin atomi de C in doua stari de hibridizare?
a) 1-butena;
b) propena;
c) etena;
d) izobutena;
e) 2-metil-2-butena.

66. Ce tip de izomerie prezinta substantele cu formulele structurale?

OH O

a) izomerie geometrica;
b) izomerie de catena;
c) tautomerie;
d) izomerie de pozitie;
e) izomerie optica.

67. Ce relatie exista intre metilciclobutan si 1-pentena?


a) sunt izomeri de functiune;
b) sunt izomeri de catena;
c) sunt izomeri sterici;
d) metilciclobutanul este omologul inferior al 1-pentenei;
e) nu exista nici un fel de relatie.

68. Izomerii cu catena aciclica cu formula moleculara C 4H6 sunt in numar de:
a) 1;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 2.

69. Izomerii cu structura ciclica cu formula moleculara C4H6 sunt in numar de:
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 1.
Chimie organica – Teste grila pentru concursul de admitere- 15
70. 1,5-Hexadiena si ciclohexena sunt izomeri:
a) de pozitie;
b) de functiune;
c) de catena;
d) geometrici;
e) optici.

71. Cati izomeri monoclorurati (fara stereoizomeri) se obtin la monoclorurarea termica a


4-metil-heptanului?
a) 4;
b) 5;
c) 6;
d) 7;
e) 12.

72. Cate alchene izomere pot forma prin hidrogenare compusul 2,5-dimetilhexan
(fara stereoizomeri)?
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.

73. Pentru compusul cu formula moleculara C 7H16 se poate scrie un numar de izomeri egal cu
(fara stereoizomeri):
a) 8;
b) 9;
c) 10;
d) 11;
e) 12.

74. Cate alchene izomere pot forma prin hidrogenare 2-metil pentanul (fara stereoizomeri)?
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 6.

75. Cati izomeri ai C7H16 contin atomi de C cuaternari?


a) 2;
b) 4;
c) 3;
d) 5;
e) nici unul.

76. Se obtin 4 izomeri prin monoclorurarea fotochimica a:


a) n-hexanului;
b) 2,2-dimetil-butanului;
c) 2-metil-pentanului;
d) 3-metil-pentanului;
e) 2,3-dimetil-butanului.

77. Se dau formulele:


16 Chimie organica – Teste grila pentru concursul admitere-

I) CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 ; VI) CH3 CH2 CH2
CH2 CH2 CH3 ;
II) CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 ;
CH3 VII) H3C CH3
III) CH3 CH CH2 CH2 CH2 CH3 ; CH CH2 CH
H3C CH3 ;
CH3
IV) CH3 CH2 CH2 CH2 CH CH3 ; VIII) CH3 CH CH2 CH CH3
CH3
CH3 CH3
H3C
V) CH CH2 CH2 CH2 CH3 ;
H3C

Cati compusi sunt reprezentati mai sus?


a) unul singur (heptanul);
b) patru;
c) cinci;
d) sase;
e) opt.

78. Nu sunt izomeri de catena:


a) ciclohexanul si metilciclopentanul;
b) 1,2-dimetilciclopentanul si 1,3-dimetilciclopentanul;
c) 1-butena si izobutena;
d) 2-pentanolul si 3-metil-2-butanolul;
e) 2-hexina si 4-metil-2-pentina

79. Cati alcani izomeri pot exista asfel incat acestia sa contina: 6 C primari, 2 C secundari, 2 C
cuaternari ?
a) 5;
b) 6;
c) 7;
d) 8;
e) alt raspuns.

80. Amestecul gazos rezultat prin arderea a 44,8 L cicloalcan X, reactioneaza total cu 8 L solutie
NaOH 3N. Numarul total de izomeri saturati pentru cicloalcanul X este:
a) 8;
b) 9;
c) 11;
d) 12;
e) 13.

81. Cati alcani cu n ≤ 6 nu se pot obtine prin hidrogenarea totala a unor alchine:
a) 3;
b) 2;
c) 4;
d) 5;
e) 6.
82. La dehidrogenarea hexanului se obtine un amestec format din:
a) 2 alchene;
b) 2 alchene si 2 alcani;
c) 3 alchene;
d) 4 alchene;
e) 5 alchene.

83. Izobutena se poate obtine prin deshidratarea unui numar de:


a) 1;
Chimie organica – Teste grila pentru concursul de admitere- 17
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5 alcooli izomeri.

84. Cate diene izomere formeaza prin oxidare cu KMnO 4 si H2SO4 un amestec echimolecular de
acid acetic, acid propionic si acid cetopropanoic?
a) 2;
b) 4;
c) 6;
d) 8;
e) 10.

85. Cati derivati monohalogenati formeaza cu Cl 2 la 500oC 1,3-dimetil-1-ciclopentena? (fara


stereoizomeri)
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 1,3-dimetil-1-ciclopentena nu reactioneaza cu Cl 2 in aceste conditii.

86. Cate hidrocarburi cu masa moleculara 68 aditioneaza HCN?


a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 1;
e) nici una.

87. Cati izomeri aromatici cu catena laterala formata din 3 atomi de carbon (fara izomeri
geometrici) pot fi posibili pentru compusul: C6H5-C3H5 ?
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) nici un raspuns exact.

88. Cati izomeri monosubstituiti formeaza prin halogenare la 500 0C hidrocarbura aciclica cu F.m.
C6H12 care prezinta izomerie geometrica si are 1 atom de C cuaternar (fara stereoizomeri) ?
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.

89. Cati izomeri (fara optici) prezinta formula moleculara C 8H7Cl?


a) 8;
b) 6;
c) 9;
d) 11;
e) alt raspuns.

90. Care dintre arenele mononucleare de mai jos da prin monoclorurare 3 compusi diferiti:
18 Chimie organica – Teste grila pentru concursul admitere-

91. Prin hidroliza bazica a derivatilor dihalogenati geminali ai p-etilcumenului se pot obtine
compusi carbonilici cu caracter reducator (fara izomeri optici):
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 0.

92. Pentru formula moleculara C5H12O pot exista (fara izomeri optici):
a) 7 alcooli si 6 eteri;
b) 8 alcooli si 6 eteri;
c) 8 alcooli si 5 eteri;
d) 6 alcooli si 4 eteri;
e) 6 alcooli si 5 eteri.

93. Numarul de izomeri cu formula moleculara C 3H6O, care degaja hidrogen in reactia cu Na
metalic, este de:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) nici unul.

94. Cati din izomerii compusului C4H10O nu reactioneaza cu Na metalic?


a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 6.

95. Cati dintre izomerii compusului cu formula moleculara C 7H8O reactioneaza cu NaOH?
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.

96. Cati dintre izomerii compusului cu formula moleculara C 7H8O au caracter neutru?
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.

97. Dintre aminele C4H11N nu reactioneaza cu clorura de acetil:


a) 1;
Chimie organica – Teste grila pentru concursul de admitere- 19
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) toate reactioneaza cu clorura de acetil.

98. Se da reactia:

R-COCl + A  B + HCl
_____

Dintre aminele C3H9N dau o astfel de reactie un numar de:


a) 2;
b) 1;
c) 3;
d) toate;
e) nici una.

99. Numarul teoretic al compusilor rezultati prin condensarea aldolica a unui amestec format din
propanal si butanona este de (fara stereoizomeri):
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 6.

100. Dintre compusii dicarbonilici izomeri cu formula moleculara C 6H10O2 nu reduc reactivul
Tollens un numar de:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 6.

101. Cati izomeri corespund formulei C3H6O2?


a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) nici un raspuns corect.

102. Cate structuri cu formula moleculara C5H10O se pot oxida la acizi cu reactiv Tollens?
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) alt raspuns.

103. Cati dintre compusii cu formula bruta C4H3O2 nu se pot deshidrata intern?
a) 2;
b) 4;
c) 3;
d) 1;
e) toti.

104. Cati acizi pot fi obtinuti prin oxidarea cu KMnO 4/H+ a hexanolilor primari (nu se tine cont de
stereoizomeri)?
a) 2;
20 Chimie organica – Teste grila pentru concursul admitere-
b) 4;
c) 6;
d) 8;
e) 10.

105. Numarul esterilor izomeri (fara stereoizomeri) ai formulei moleculare C 5H10O2 este:
a) 6;
b) 7;
c) 8;
d) 9;
e) 10.

106. Se dau compusii:


A. clorhidrat de p-toluidina;
B. benzen sulfonat de sodiu;
C. etilhidrochinona;
D. clorura de benzoil;
E. carbid.
Exista legaturi ionice in compusii:
a) A, B, E;
b) B, D, E;
c) C, D;
d) B, D, C;
e) D, E.

107. Se dau compusii:


A. clorura de etilfenilamoniu;
B. benzoilanilina;
C. -alanina;
D. xantogenat de celuloza;
E. valilalanina.
Exista legaturi ionice in compusii:
a) A si D;
b) toti compusii prezinta legaturi ionice;
c) A, C, D; E;
d) B si D;
e) A, B, C, D.

108. Se dau compusii:


A. acetat de fenilamoniu;
B. ciclohexanonoxima;
C. reactiv Schweizer;
D. reactiv Tollens;
E. -caprolactama.

Exista legaturi coordinative in compusii:


a) A, E;
b) A, C, D;
c) B, C;
d) C, D;
e) B, C, D.

109. Care dintre compusii de mai jos prezinta izomerie geometrica?


A. acid 1,4-butendioic;
B. acidul crotonic;
C. 1-metilciclobutena;
Chimie organica – Teste grila pentru concursul de admitere- 21
D. -metilstirenul;
E. acid -fenilacrilic.
a) toti compusii;
b) B, C, D;
c) B, C, E;
d) A, C, D;
e) A, B, D, E.

110. Se considera urmatoarele reactii:


A. deshidratarea dietilcianhidrinei;
B. condensarea crotonica a acetonei;
C. oxidarea naftalinei cu O2 la 3500C in prezenta V2O5;
D. tratarea clorurii de sec-butil cu KOH/EtOH;
E. aditia H2 la 2-butina in prezenta Pd/Pb2+.
Se obtin produsi ce prezinta izomerie geometrica in reactiile:
a) A, D;
b) B, C, E;
c) A, C, D, E;
d) A, D, E;
e) A, C, E.

111. Se considera urmatoarele reactii:


A. aditia Cl2 la ciclobutena;
B. oxidarea cu reactiv Baeyer a ciclohexenei;
C. deshidratarea 3-pentanolului;
D. aditia 1 mol de HCl la propina;
E. deshidratarea glicerinei.
Se obtin produsi ce prezinta izomerie geometrica in reactiile:
a) A, B, C, D;
b) C, D;
c) B, C, E;
d) A, B, C;
e) A, C, E.

112. La oxidarea compusului cu formula moleculara C 13H16 rezulta acid acetic, acid propionic si
acid tereftalic. Care din afirmatiile urmatoare este adevarata?
a) compusul are 2 izomeri de configuratie;
b) compusul are 3 izomeri de configuratie;
c) compusul are 6 izomeri de configuratie;
d) molecula este simetrica;
e) compusul are 4 izomeri de configuratie.

113. Cati izomeri geometrici au hidrocarburile care formeaza prin oxidare degradativa, acid
cetopropanoic, acid acetic, CO2 si H2O?
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.

114. Cati izomeri sunt posibili pentru compusul aromatic disubstituit cu formula moleculara
C9H10O care reactioneaza cu solutia alcalina de KMnO4 si cu NaOH?
a) 4;
b) 6;
c) 9;
22 Chimie organica – Teste grila pentru concursul admitere-
d) 8;
e) 12.

115. Reactia 2-pentinei cu HCl in raport molar de 1 : 2, urmata de hidroliza duce la obtinerea:
a) 2-hidroxipentenei;
b) 2,3-dihidroxipentanului;
c) 2-pentanonei;
d) 3-pentanonei;
e) alt raspuns.

116. Prin decarboxilarea acidului galic se obtine pirogalolul. Numarul de moli de NaOH cu care
poate reactiona 1 mol de acid galic este de:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.

117. Cati izomeri (acizi si esteri) prezinta formula moleculara C 8H8O2?


a) 8;
b) 12;
c) 10;
d) 6;
e) 9.

118. Care dintre izomerii cu formula moleculara C9H10 prezinta izomerie geometrica?
a) -metil-stirenul;
b) alilbenzenul;
c) o-metilstirenul;
d) 1-fenil-propena;
e) p-metil-stirenul.

119. Cati dintre izomerii cu formula moleculara C7H12 formeaza acetiluri (fara stereoizomeri)?
a) 8;
b) 10;
c) 12;
d) 7;
e) 11.

120. Cate dintre aminele corespunzatoare formulei moleculare C 8H11N dau reactia de diazotare?
a) 6;
b) 8;
c) 10;
d) 9;
e) alt raspuns.

121. Numarul de izomeri aromatici cu caracter neutru corespunzatori formulei moleculare C 8H10O
este de:
a) 3;
b) 4;
c) 6;
d) 5;
e) 8.
Chimie organica – Teste grila pentru concursul de admitere- 23

122. Se dau compusii: alcoolul feniletilic (1), aldehida metilbenzoica (o,m,p) (2), benzofenona (3),
vinilfenolul (o,m,p) (4), fenilvinileterul (5), fenil-etanal (6), fenil-metil-eter (7). Sunt izomeri ai
compusului obtinut prin reactia Friedel-Crafts dintre benzen si clorura de acetil, urmatorii:
a) toti;
b) 2,4,6,7;
c) 1,3,5,7;
d) 2,4,5,6;
e) 1,3,6,7.

123. Sa se determine compusul A cu formula moleculara C 7H8O2 si care prezinta urmatoarele


proprietati: 1 mol A reactioneaza cu 2 atomi gram de Na sau cu 1 mol de NaOH, iar prin
mononitrare poate forma 2 substante izomere:
a) acidul p-hidroxibenzoic;
b) aldehida p-hidroxibenzoica;
c) alcoolul p-hidroxibenzilic;
d) alcoolul m-hidroxibenzilic;
e) alt raspuns.

124. 2-Hidroxibutena si butanona sunt:


a) izomeri de pozitie;
b) izomeri de catena;
c) izomeri optici;
d) tautomeri;
e) nu sunt izomeri.

125. Acizii izomeri cu metacrilatul de metil, ce pot fi obtinuti prin condensarea crotonica a doua
aldehide urmata de oxidarea cu reactiv Tollens sunt in numar de (fara stereoizomeri):
a) 3;
b) 4;
c) 5;
d) 8;
e) alt raspuns.

126. Alchinele izomere avand catena ramificata si formula moleculara C 6H10 sunt in numar de:
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 6.

127. Ce relatie exista intre urmatoarele structuri?

C2H5 CH3

CH3 H3C H2C

a) izomerie de catena;
b) stereoizomeri;
c) izomerie de pozitie;
d) structuri identice;
e) nici o relatie.

128. Aparitia izomeriei geometrice este determinata de:


a) existenta in molecula a cel putin unei legaturi duble;
24 Chimie organica – Teste grila pentru concursul admitere-
b) existenta asimetriei moleculare;
c) blocarea rotirii libere a 2 atomi de carbon legati prin legatura dubla sau care fac parte dintr-un ciclu
plan;
d) neidentitatea substituentilor la acelasi atom de carbon, simultan pentru doi atomi de carbon vecini;
e) nici un raspuns exact.

129. Izomerii geometrici se deosebesc prin pozitia substituentilor fata de planul:


a) unei legaturi ;
b) legaturii ;
c) unui ciclu;
d) unui ciclu sau unei legaturi ;
e) nici un raspuns corect.

130. Izomeria geometrica modifica:


a) numai proprietatile fizice;
b) numai proprietatile chimice;
c) proprietatile fizico-chimice;
d) numai constantele fizice (Pt, Pf);
e) nu modifica nici una din proprietati.

131. Cati din izomerii aromatici corespunzatori formulei moleculare C 8H8O


reactioneaza cu HCN?
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 6.

132. Compusii rezultati prin aditia HOCl la ciclohexena si prin aditia HCl la ciclohexanona sunt:
a) izomeri de pozitie;
b) molecule identice;
c) izomeri de functiune;
d) tautomeri;
e) compusi diferiti.

133. Formulele substantelor de mai jos corespund la:

O
Cl H3C Cl

OH
CH3

a) izomeri optici;
b) izomeri de pozitie;
c) tautomeri;
d) molecule diferite;
e) molecule identice.

134. Compusii avand formulele:


Chimie organica – Teste grila pentru concursul de admitere- 25
OH O

HO OH O O

Sunt:
a) izomeri optici;
b) molecule diferite;
c) izomeri de pozitie;
d) tautomeri;
e) molecule identice.

135. Compusii avand formulele:

OH O

OH O
Sunt:
a) tautomeri;
b) izomeri de functiune;
c) izomeri de pozitie;
d) compusi identici;
e) compusi diferiti.

136. Care din urmatoarele specii de atomi participa la formarea de legaturi chimice numai in stare
fundamentala?
a) -O-;
b) -N-;
c) Cl-;
d) -C-;
e) - C=

137. Ce tip de hibridizare prezinta atomul de oxigen in eteri?


a) nu este hibridizat;
b) sp3;
c) d2sp3;
d) sp2;
e) sp.
138. Compusul cu formula C4H8O2 poate fi:
a) un acid carboxilic;
b) o hidroxialdehida;
c) o hidroxicetona;
d) un ester;
e) oricare dintre ei;

139. Cati izomeri de pozitie si geometrie prezinta dioleopalmitina?


a) 3 izomeri de pozitie si 7 izomeri geometrici;
b) 2 izomeri de pozitie si 6 izomeri geometrici;
c) 3 izomeri de pozitie si 4 izomeri geometrici;
d) 2 izomeri de pozitie si 7 izomeri geometrici;
e) 2 izomeri de pozitie si 8 izomeri geometrici.

140. Acizii carboxilici liniari cu formula molecula C5H8O2 sunt in numar de:
a) 3;
b) 4;
26 Chimie organica – Teste grila pentru concursul admitere-
c) 5;
d) 6;
e) alt raspuns.

141. 2,4-Hexadiena prezinta un numar de izomeri de configuratie egal cu:


a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 6.

142. Cate monogliceride formeaza prin hidroliza acid oleic (fara izomeri optici) .
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 6;
e) alt raspuns.

143. Cate digliceride formeaza prin hidroliza acid oleic (fara stereoizomeri)?
a) 4;
b) 6;
c) 8;
d) 12;
e) alt raspuns.

144. Prin inlocuirea unui atom de hidrogen cu unul de Br din fenilacetona numarul de izomeri rezultati
este de (fara stereoizomeri) este de:
a) 3;
b) 4;
c) 5;
d) 6;
e) 7.

145. Dintre aminele cu formula moleculara C7H9N formeaza saruri de diazoniu stabile un numar de:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.
146. Derivatii trihalogenati ai pentanilor izomeri care prin hidroliza formeaza acizi sunt in numar
de (fara stereoizomeri):
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.

147. Dintre compusii cu formula moleculara C3H6O se pot oxida cu reactivul Tollens:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) nici unul.

148. Un compus organic este format din carbon, hidrogen si oxigen, avand suma atomilor
egala cu 9. Daca substanta are M = 46 si contine un singur atom de oxigen, cati izomeri de
functiune poate prezenta?
Chimie organica – Teste grila pentru concursul de admitere- 27
a) 3;
b) 2;
c) 4;
d) 1;
e) nici unul.

149. O hidrocarbura cu M=120 are raportul numarului de atomi de C : H = 3 : 4. Numarul de


izomeri posibili ai hidrocarburii este de:
a) 6;
b) 8;
c) 4;
d) 10;
e) alt raspuns.

150. Compusul organic cu formula moleculara C8H8O poate avea un numar de izomeri de functiune
egal cu:
a) 3;
b) 4;
c) 2;
d) 5;
e) 6.

151. Numarul de izomeri de functiune, acizi si esteri, pentru formula moleculara C 4H8O2 este de:
a) 4;
b) 6;
c) 3;
d) 5;
e) 8.

152. Dintre alcoolii C5H12O formeaza, prin oxidare cu K2Cr2O7/H+, aldehide, un numar de
(fara stereoizomeri):
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.

153. Cate diene izomere formeaza prin oxidare energica cu K 2Cr2O7/H+ acid benzoic,
acid cetopropanoic si acetona?
a) 4;
b) 6;
c) 8;
d) 10;
e) 12.

154. 1,4-Difenil-1,3-butadiena prezinta:


a) 2n izomeri geometrici,unde n reprezinta numarul de duble legaturi;
b) 2 izomeri geometrici;
c) 3 izomeri geometrici;
d) 4 izomeri geometrici;
e) nu prezinta izomerie geometrica.

155. Numarul derivatilor halogenati aromatici cu formula moleculara C 8H9Cl este


(fara stereoizomeri):
a) 6 izomeri;
b) 9 izomeri;
c) 11 izomeri;
28 Chimie organica – Teste grila pentru concursul admitere-
d) 14 izomeri;
e) alt raspuns.

156. Cati esteri izomeri pot fi atribuiti formulei C3H8O4S?


a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) alt raspuns.

157. Se dau compusii:


A. valina;
B. acid picric;
C. xantogenat de celuloza;
D. ciclohexanona;
E. benzoat de etil.
Exista legaturi ionice in compusii:
a) B, C, D;
b) A, C;
c) C;
d) B, C;
e) A, B, C, D.

158. Se dau compusii:


A. clorura de trimetilfenilamoniu;
B. lizina;
C. fructoza;
D. clorura de benzil;
E. acetat de sodiu.
Nu exista legaturi ionice in compusii:
a) A,E;
b) B,C,D;
c) C,D;
d) D,E;
e) A,B,E.

159. Dintre compusii:


A. crotonaldehida;
B. -metilstiren;
C. 3-metil-2-pentena;
D. acid -metilsuccinic;
E. metacrilat de metil.
prezinta izomerie geometrica:
a) A,B,C,E;
b) B,C,E;
c) A,C,D;
d) B,C,E;
e) A,C.

160. Dintre compusii:


A. acid oleic;
B. ciclohexena;
C. 1,4-difenil-1,3-butadiena;
D. acid -cloroacrilic;
E. dipalmitostearina.
Prezinta izomerie geometrica:
a) B, C, D;
Chimie organica – Teste grila pentru concursul de admitere- 29
b) B, E;
c) A, C, D;
d) A, C;
e) C, D.

161. Se dau reactiile:


A. condensarea aldolica a acetaldehidei;
B. hidroliza anhidridei maleice;
C. oxidarea benzenului la 500° C cu O2 in prezenta V2O5;
D. deshidratarea alcoolului tertbutilic;
E. dehidrohalogenarea clorurii de sec-butil.
Rezulta compusi ce prezinta izomerie geometrica in cazurile:
a) B,C,E;
b) A,B,D;
c) C,D,E;
d) B,E;
e) A,B,E.

162. Se dau reactiile:


A. condensarea crotonica a acetonei;
B. aditia clorului la ciclohexena;
C. aditia H2 la 2-butina catalizata de Pd/Pb2+;
D. reactia izobutanului cu izobutena in prezenta H2SO4;
E. aditia 1,4 a Cl2 la 1,3-butadiena.
Rezulta compusi ce prezinta izomerie geometrica in reactiile:
a) A, C, E;
b) B, D, E;
c) B, C, D;
d) A, B, C, D;
e) B, C, E.

163. Compusul cu structura:

H CH CH CH3

H3C HC HC H
prezinta un numar de izomeri de configuratie egal cu:
a) 2;
b) 4;
c) 6;
d) 8;
e) alt raspuns.

164. Indicati cati acizi pentanoici se pot obtine prin oxidarea pentanolilor corespunzatori
(fara stereoizomeri):
a) 3;
b) 4;
c) 5;
d) 6;
e) 8.

165. Care din afirmatiile de mai jos sunt incorecte?


a) in legatura covalenta dubla atomii de C se gasesc in stare de hibridizare sp 2;
30 Chimie organica – Teste grila pentru concursul admitere-
b) cicloalcanii sunt hidrocarburi saturate si contin numai legaturi  in structura;
c) legaturi covalente duble pot forma atomii cu covalenta cel putin 2;
d) alchinele, cu exceptia acetilenei, contin atomi de C in 2 stari de hibridizare;
e) legatura covalenta tripla este formata din 3 legaturi .

166. Cati izomeri corespund la F.m. C4H8Cl2 (fara stereoizomeri)?


a) 9;
b) 12;
c) 6;
d) 10;
e) 5.

167. Cati izomeri monoclorurati (fara stereoizomeri) se obtin la monoclorurarea termica a


3-metilpentanului:
a) 3;
b) 4;
c) 5;
d) 2;
e) 8.

168. Cati izomeri prezinta compusul cu formula moleculara C5H10 (fara stereoizomeri) ?
a) 4;
b) 6;
c) 8;
d) 10;
e) 11.

169. Cati izomeri corespund la F.m. C5H11Br (fara stereoizomeri)?


a) 5;
b) 8;
c) 11;
d) 10;
e) 6.

170. Cati derivati dibromurati se pot obtine din izobutan?


a) 3;
b) 2;
c) 11;
d) 1;
e) 4.

171. Cati izomeri se pot scrie pentru F.m.: C2H2Cl2?


a) 3;
b) 2;
c) 1;
d) 4;
e) nici unul.

172. Cati dintre compusii cu Fm: C8H9Cl (fara stereoizomeri) pot conduce prin hidroliza in mediu
bazic la alcooli?
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 8.

173. Cati compusi izomeri cu formula moleculara C4H9Cl (fara stereoizomeri) se pot scrie?
Chimie organica – Teste grila pentru concursul de admitere- 31
a) 6;
b) 5;
c) 4;
d) 3;
e) 2.

174. Cati dintre izomerii triclorurati derivati de la izobutan dau prin hidroliza compusi ce prezinta
doua functiuni organice diferite (fara stereoizomeri) ?
a) 5;
b) 4;
c) 3;
d) 2;
e) 1.

175. Cati izomeri se pot scrie pentru F.m.: C3H6BrCl (fara stereoizomeri)?
a) 7;
b) 6;
c) 5;
d) 4;
e) 3.

176. Numarul total de izomeri cu F.m. C 5H13N, care in reactia cu acidul azotos formeaza alcooli
primari este (fara stereoizomeri):
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 6.

177. Cati alcooli primari (fara stereoizomeri) cu Fm: C 6H14O se pot scrie?
a) 1;
b) 2;
c) 4;
d) 6;
e) 8.

178. Cati fenoli si cati alcooli se pot scrie pentru Fm: C8H10O?
a) 8 fenoli si 6 alcooli;
b) 9 fenoli si 5 alcooli;
c) 7 fenoli si 7 alcooli;
d) 8 fenoli si 8 alcooli;
e) 6 fenoli si 6 alcooli.

179. Care dintre urmatoarele afirmatii este incorecta?


a) atomul de oxigen din apa, alcooli, fenoli si eteri este hibridizat sp 3;
b) in structura grupei –CN atomii implicati sunt hibridizati sp;
c) toti atomii de C din stiren sunt hibridizati sp3 si sunt tertiari;
d) alcanii contin atomi de C hibridizati sp3 si atomi de H nehibridizati;
e) alcadienele nu pot contine atomi de C hibridizati sp.

180. Care dintre urmatoarele substante organice contin in structura legaturi covalent-
coordinative?
a) clorura de trimetil-butilamoniu;
32 Chimie organica – Teste grila pentru concursul admitere-
b) benzoatul de p-tolil;
c) izopropilatul de sodiu;
d) tereftalatul de dimetil;
e) p-aminobenzoatul de etil.

181. Are numai atomi de carbon tertiari:


a) metilciclohexanul;
b) etanul;
c) benzenul;
d) izobutanul;
e) 1,3-butadiena.

182. Cate legaturi σ si π contine urmatorul compus?

CH3
H3C CH CH C CH CH CH3
CH3

a) 10σ si 2π;
b) 8σ si 2π;
c) 24σ si 2π;
d) 8σ si 11π
e) alt raspuns.

183. Cati atomi de C hibridizati sp2 contine compusul cu structura:

O
CH2 CH CH2

a) 10;
b) 8;
c) 16;
d) 18;
e) 12.

184. Cati izomeri ciclici cu Fm. C6H12 contin atomi de C cuaternari in structura?
a) 1;
b) 2;
c) 4;
d) 10;
e) 3.

185. Care dintre urmatorii compusi contin si atomi de C in stare de hibridizare sp?
a) alcoolul alilic;
b) ciclobutanona;
c) propadiena;
d) 1,2-difeniletena;
e) α-metilstirenul.

186. Cati izomeri cu F.m. C6H12 nu decoloreaza solutia de KMnO4/HO- (fara stereoizomeri)?
a) 5;
b) 7;
c) 8;
d) 10;
Chimie organica – Teste grila pentru concursul de admitere- 33
e) 12.

187. In care dintre urmatorii compusi toti atomii de C si O sunt hibridizati sp 3?


a) fenil-alil-eter;
b) metil-vinil-eter;
c) glicerina;
d) p-benzochinona;
e) rezorcina.

188. Care din urmatoarele afirmatii nu este adevarata?


a) izobutanul si neopentanul sunt omologi de serie;
b) toti atomii de C din structura benzenului sunt tertiari si hibridizati sp 2;
c) grupa –CN contin atomi de C hibridizati sp legati printr-o legatura σ+2π;
d) NE = 4, 5, 6 caracterizeaza compusii aromatici mononucleari;
e) alcanii si cicloalcanii nu prezinta izomeri de functiune.

189. Care dintre urmatoarele perechi contin substante care nu au aceeasi formula moleculara?
a) m-crezolul si fenilmetileter;
b) acidul o-toluic si acetatul de fenil;
c) glucoza si fructoza;
d) acidul antranilic si m-nitrotoluenul;
e) benzoatul de etil si acrilatul de fenil.

190. Care este raportul de legaturi σ, legaturi π in compusul cu structura:


O CH3

C O
NH CH2 CH CH2
a) 5: 2;
b) 5: 1;
c) 1: 4;
d) 4: 1;
e) alt raspuns.

191. Nu sunt izomeri:


a) acetatul de benzoil si formiatul de p-tolil;
b) dialdehida succinica si butadiona;
c) dietileterul si neopentanolul;
d) fenilmetileter si m-crezolul;
e) acidul crotonic si formiatul de alil.

192. Care dintre urmatoarele afirmatii nu este adevarata?


a) atomii de hidrogen si halogen formaza numai covalente simple in stare nehibridizata;
b) pentru ca o formula moleculara sa apartina unei substante reale, trebuie ca nesaturarea echivalenta sa
fie un numar intreg si pozitiv, inclusiv zero;
c) formula moleculara a unui compus organic nu da informatii legate de modul in care se leaga atomii
componenti intre ei;
d) izomerii de functiune au formula moleculara si N.E. identice;
e) atomii de C hibridizati sp3 nu pot fi decat primari si secundari.

193. Cati izomeri aciclici prezinta formula moleculara C5H8?


a) 5;
b) 7;
c) 9
34 Chimie organica – Teste grila pentru concursul admitere-
d) 10
e) alt raspuns

194. Nu sunt izomeri de functiune:


a) alchenele si cicloalcanii;
b) eterii si fenolii;
c) acizii carboxilici si esterii;
d) aminoacizii si nitroderivatii;
e) acizii carboxilici si aldehidele.

195. Au aceeasi compozitie procentuala:


a) fenilmetileterul si p-crezolul;
b) propina si vinilacetilena;
c) cumenul si stirenul;
d) p-toluidina si p-aminofenilmetileter;
e) formiatul de o-tolil si benzoatul de metil.

196. Nu sunt izomeri de functiune:


a) izoprenul si ciclopentena;
b) fenilacetilena si stirenul;
c) fenilmetileter si alcoolul benzilic;
d) formiatul de alil si acidul crotonic;
e) acroleina si 3-hidroxiciclopropena.

197. Despre izomerii aciclici ai F.m. C5H8 nu sunt adevarate urmatoarele variante:
a) un singur izomer prezinta izomerie geometrica cis-trans;
b) unul dintre ei polimerizeaza si formeaza un polimer nesaturat cu proprietati elastice;
c) doi dintre ei formeaza acetiluri alcaline prin reactie de substitutie;
d) trei dintre ei contin si atomi de C hibridizati sp;
e) trei dintre ei au catene ramificate nesaturate.

S-ar putea să vă placă și