Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

A. DATE GENERALE
Disciplina:
Clasa: a IX-a B
Unitatea de invatare:
Titlul lectiei: Distilarea simplă
Scopul lecției: Insușirea cunoștintelor referitoare la distilarea simplă
Tipul lecției: lectie mixta
Locul de desfașurare: sala de clasa
Durata lecției: 50 minute
Student : Enachescu Sorina Marina

1
Conținutul activității de instruire
Cod Arii de conținut Subarii de conținut
1.1. Definiția distilării simple
C1 1. Definiție

2. Noțiuni introductive privind distilarea 2.1.1. Punctul de fierbere


C2
simplă 2.1.1. Factori ce influențează distilarea simplă
3.1. Componentele instalației de distilare simplă
C3 3. Aparatură de laborator
3.1.2 Mod de lucru

2
Obiective operaționale

Cod Comportamentul Condițiile de realizare a Criteriul de reușita


comportamentului
Elevul să defineasca distilarea simplă Elevul are la dispoziție Enunțarea corectă a definiției.
O1 informațiile oferite de profesor în
partea introductivă a lecției.

Elevul să definească punctul de fierbere Elevul are la dispozitie notitele Enunțarea corectă a definiției
O2

Elevul să cunoască din ce este compusă instalația de Elevul are la dispoziție notitele Enunțarea corectă a
O3 distilare simplă componentelor.

3
Diagrama obiective-conținut
Obiective/Conținut C1 C2 C3
O1 *
O2 *
O3 *

Metode și procedee de instruire: conversația, explicația, expunerea, exercițiul.

Mijloace de învățământ : manual

4
Desfășurarea lecției
Strategie didactica
Evenimentele
Obiective Activitatea Activitatea Forme de Timp
instruirii. Metode de Mijloace de Evaluare
operaționale profesorului elevului organizare (min.)
Conținut învătământ învătământ
a activității
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Face prezența
elevilor.
Comunică
Asigură cadrul
profesorului
necesar desfășurării
1. Organizarea clasei absentii.
lecției în bune Conversația Frontală 2
pentru lecție Preiau sarcinile
condiții.
propuse de
Prezintă elevilor
profesor.
activitățile ce vor
urma.
2
2. Transmiterea noilor cunoștințe
Profesorul îi întreabă
pe elevi daca cunosc Comunică
Captarea atenției
o operație de profesorului Conversația Frontală 2
elevilor
purificare a parerile lor.
lichidelor.

5
Scrie pe tabla titlul
lecției: „Distilarea Noteaza titlul
Comunicarea titlului și
simplă” lectiei si rețin Expunere Frontală 2
obiectivelor lecției.
Comunica elevilor obiectivele.
obiectivele urmarite.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
O1 C1 Enunta si explica Elevii asculta Expunerea Frontală 5
Avand la Dirijarea invatarii elevilor ce este atenți și Conversația
dispozitie distilarea simplă. notează în
informațiile Distilarea reprezintă caiet noțiunile
oferite de cel mai important și prezentate de
catre profesor utilizat proces de profesor.
in partea separare și de
introductiva a purificare pentru
orei, elevul sa substanțele lichide.
defineasca Distilarea
distilarea constă în
simplă transformarea
substanței lichide în
vapori și
condensarea acestor
vapori cu ajutorul
unor dispozitive de
răcire.

6
Solicită elevilor să Elevii răspund
Obținerea
defineasă distilarea la întrebarea Conversația Frontală Orală 3
performantei
simplă. profesorului.

Elevii ascultă
Asigurarea conexiunii Profesorul confirmă Conversația
explicațiile Frontală 2
inverse raspunsurile corecte. Explicația
suplimentare.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
O2 C2 Pentru lichidele cu Elevii iau Conversatia Frontală 7
Avand la Dirijarea învățării punct de fierbere notițe. Explicația
dispozitie mai mici de 120 °C
notitele elevul se folosește
să definească refrigerentul cu apă ,
punctul de iar în cazul
fierbere substanțelor cu
punct de fierbere
7
mai mari de 120°C
,se folosește
refrigerentul cu aer.

Temperatura
de fierbere se citește
cu ajutorul unui
termometru iar
distilatul se
colectează într-un
recipient, de obicei
pahar Erlenmayer.

Punctul de
fierbere al unei
substanțe este
temperatura la care
tranziția de la starea
de agregare lichidă
la cea gazoasă se
petrece în volumul
lichidului și nu doar
la suprafață.

Încălzirea
balonului cu fund
rotund se poate face
cu ajutorul unei plite
8
electrice,baie de apă
/ ulei sau bec de gaz.

Nu se
recomandă drept
sursă de încălzirea,
becul de gaz , pe sită
de azbest deoarece
încălzierea nu ar fi
uniformă dar și din
cauza inflamabilității
mari a substanțelor
organice.

Obținerea Enuntarea corecta a Elevii raspund Conversația Individuală Scrisă 5


performanței a definiției punctului la intrebarea

9
de fierbere. profesorului.
Cadrul didactic
confirmă raspunsul
corect si intervine Elevii urmăresc
Asigurarea conexiunii Conversația
daca este cazul cu explicațiile Frontală 2
inverse Explicația
informatii profesorului.
suplimentare.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Instalația de distilare
simplă este formată Elevii ascultă
din : stativ, balon cu informațiile
C3 Conversația
fund rotun, piesă expuse de Frontală 8
O3 Dirijarea învățării Explicația
Wurtz, refrigerent, profesor și iau
Avand la
notițe.
dispozitie vas de colectare.
notitele elevul
cunoască din Profesorul solicită
ce este elevilor sa spună Elevii raspund
Obținerea Frontală
compusă componentele solicitarii Conversația Orală 6
performanței
instalația de instalației de profesorului
distilare distilare.
simplă Profesorul confirmă
raspunsurile corecte Elevii ascultă
Asigurarea conexiunii Conversația
și oferă explicații cu atentie Frontală 3
inverse Explicația
acolo unde este explicațiile.
necesar.
45
3. Fixarea cunostintelor
Asigurarea retenției și Având la dispoziție Elevii răspund Conversatie Frontală Orală 5
a transferului celor notitele, elevii să la întrebarile Individuală
10
răspundă la
întrebarile adresate adresate de
învățate de profesor. profesor.
Profesorul enunță Noteaza tema.
tema de acasa.

11