Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEORETIC NOVACI

CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR


CLASA a IX-a B
CODIFICAREA MARFURILOR

Clasificările produselor sunt asociate cu sisteme de codificare.

Codul este o combinaţie de elemente simbolice prin care se


reprezintă o informaţie.
În funcţie de elementele simbolice folosite, codul este de mai multe tipuri :

 Cod alfabetic – elementele simbolice sunt litere;


 Cod numeric – elementele simbolice sunt cifre;
 Cod alfa numeric – elementele simbolice sunt litere şi cifre.

Codificarea este operaţiunea de transpunere în cod a elementelor


definitorii ale unor obiecte, servicii, fenomene.
Informaţiile cuprinse în coduri se referă la :
 Elementele de identificare a produsului : denumirea produsului,
denumirea fabricii producătoare sau marca de fabrică, cantitatea
ambalată;
 Preţul;
 Caracteristicile de calitate a produsului.

Interpretarea informaţiilor codificate este imposibilă pentru


consumatorii neinstruiţi. De aceea, informaţiile referitoare la termenul de
valabilitate, foarte importante pentru consumatori, sunt reprezentate clar,
pe etichete sau prin imprimarea pe ambalaj. De asemenea, informaţiile cu
privire la compoziţia produselor (conservanţi, coloranţi, valoarea nutritivă),
la modul de utilizare, de conservare şi păstrare a produselor,
contraindicaţiile, sunt prezentate în clar pe etichete sau în documentele care
însoţesc produsele. De obicei, etichetele conţin în clar şi informaţii
referitoare la elementele de identificare a produsului.
Codul cu bare simbolizează caracterele numerice sau
alfanumerice prin alternarea unor bare de culoare închisă cu spaţii
albe. Codul cu bare poate fi imprimat pe produs, pe ambalajul produsului
sau pe etichete aplicate pe ambalaj. Datele codificate în sistemul „cod cu
bare” sunt citite prin metoda lecturii optice cu ajutorul unui echipament
informatic numit scanner. Aceasta presupune existenţa unor case de marcat
electronice, prevăzute cu dispozitive de citire optică, conectate la calculator.
Se utilizează 2 tipuri de instrumente de citire a codului cu bare, şi anume :
 Creionul optic – deplasat de operator de-a lungul codului;
 Citire cu laser.

S-ar putea să vă placă și