Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEORETIC NOVACI

CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR


CLASA a IX-a B

CERTIFICAREA ŞI GARANTAREA CALITĂŢII


PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR

1. CERTIFICAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR

Certificarea, presupune ca un organism terţ (organism de certificare), independent deci de


producător şi beneficiar, să garanteze conformitatea unui produs, serviciu, proces sau a
sistemului calităţii, cu un referenţial (standard) prestabilit.

Recunoaşterea oficială a competenţei organismelor de certificare de ca atesta conformitatea


produselor, serviciilor, proceselor cu un anumit standard, se numeşte acreditare.

Avantajele certificării produselor :


 Contribuie la promovarea produselor şi serviciilor, este un mijloc de reclamă şi de
înfrângere a concurenţei;
 Reprezintă dovada efectivă că sunt respectate caracteristicile de calitate menţionate de
standardul de referinţă, consumatorii având mai multă încredere în produsele, serviciile
certificate;
 Apără interesele clienţilor, ale consumatorilor neavizaţi;
 Nu include controalele efectuate de producători, ci contribuie la îmbunătăţirea acestora;
 Elimină încercările, controalele multiple şi costisitoare efectuate de beneficiari sau
intermediari la acelaşi producător;
 Înlătură barierele tehnice din calea comercializării libere a produselor şi serviciilor.

Dovada conformităţii produselor şi serviciilor poate fi :


 Certificatul de conformitate;
 Marca de conformitate.

Certificatul de conformitate este un document care indică existenţa încrederii că un produs este
în conformitate cu un standard sau alt document normativ. El cuprinde caracteristicile de calitate
ale produsului, informaţii referitoare la organismul de certificare, eventual marca de
conformitate.

Marca de conformitate este o marcă protejată (un simbol grafic sau alfa numeric aplicat pe un
produs sau ambalaj), ce indică existenţa încrederii că produsul este în conformitate cu un
standard sau alt document normativ.

O practică mai puţin credibilă este „declaraţia de conformitate”, care este declaraţia unui
furnizor ce confirmă pe propria răspundere că un produs, serviciu sau proces, sunt în
conformitate cu un standard.
Dacă se constată însă de către client că produsul, serviciul sau procesul sunt neconforme,
furnizorul îşi pierde credibilitatea.

S-ar putea să vă placă și