Sunteți pe pagina 1din 4

Exemple de drepturi si liberalitati fundamentale

1. LIBERALITATEA INDIVIDULUI SI SIGURANTA PERSOANEI


- Sunt valori supreme natural ale oricarei finite umane
- Sunt inviolabile
- Pentru a fi violabile ele trebuie garantate
- Garantii prevazute de Constitutie:
a. Perchezitionarea, retinerea sau arestarea unei personae nu se poate face decat in
conditiile si procedura prevazuta de lege
b. Retinerea unei personae nu poate depasi 24h
c. Arestarea unei persoane se poate face numai de catre judecator
d. In cursul urmaririi penale arestarea preventive poate fi dispusa pentru cel mult 30 de
zile si se poate prelungi cu cate 30 de zile fara ca durata maxima a arestului
preventive sa depaseasca 180 de zile
e. In cursul judecatii instant este obligate ca periodic o data la cel mult 60 de zile sa
verifice legalitatea si temeinicia arestului preventive; daca instant va considera ca
temeiurile care au stat la baza arestarii preventive nu mai subzista il va pune de indata
in libertate pe inculpate
f. Celui retinut sau arestat I se aduc la cunosctinta de indata in limb ape care o cunoaste
temeiurile care au stat la baza retinerii sau arestarii, iar invinuirea in cel mai scurt
timp si numai in prezenta unui avocat
g. Cel arestat poate cere eliberarea sa provizorie sub control judiciar sau cautiune.
h. Pana la ramanerea definitive a unei hotarari de condamnare orice persoana
beneficiaza de prezumtia de nevinovatie
i. Nicio pedeapsa nu poate fi stabilita si aplicata decat in conditiile si limitele prevazute
de legislatia penala
j. Pedeapsa private de libertate nu poate fi dispusa decat ca urmare a unui process penal
- Libertatea individuala vizeaza libertatea fizica a persoanei
- Dreptul la siguranta persoanei se refera la protectia persoanei impotriva oricaror ingerinte
abusive din partea autoritatilor publice in spatial libertatii persoanei si vizeaza doar
persoana nu si bunurile sale si numai in raport cu autoritatile publice nu si cu particularii.

2. INVIOLABILITATEA DOMICILIULUI
- Domiciliul sau resedinta unei persoane sunt inviolabile, adica imeni nu are dreptul sa
patrunda in acestea fara o invoire prealabila
- De la principiul inviolabilitatii domiciliului exista anumite situatii prin care se deroga de
la acest principiu:
a. Pentru executarea unui mandate de arestare, perchezitie sau pentru executarea unei
hotarari judecatoresti
b. Pentru inlaturarea unui pericol privind viata, integritatea frica sau bunurile persoanei
c. Pentru apararea securitatii ationale si a ordinii publice
d. Pentru prevenirea raspandirii unei epidemii.

3. DREPTUL LA APARARE
- garantat prin modul in care sunt, organizeaza si functioneaza instantele judecatoresti prin
dispozitiile specific si prin asistenta judiciaral; partile in cadrul unui process au dreptul pe
tot parcursul sau in conditiile legii la un avocat numit sau ales
4. SECRETUL CORESPONDENTEI
- presupune protectia comunicarii interumane, dar si a mijloacelor tehnice prin care se
realizaza
- implica secretul scrisorilor, telegramelor si altor trimiteri postale, precum si secretul
convorbirii interumane si altor mijloace de comunica
- este interisa desfacerea scrisorilor, telegramelor, intarzierea in remiterea corespondentei,
distrugerea sau fotocopierea plicurilor

ATRIBUTELE STATULUI ROMAN

1. Romania stat suveran si independent


2. Stat unitar si individual
3. Stat republican
4. Stat de drept
5. Stat social
6. Stat pluralist
7. Stat democratic

1.ROMANIA STAT SUVERAN SI INDEPENDENT

Suveranitatea reprezinta acea calitate a puterii publice in virtutea careia statul roman poate
decide in toate problemele interne si externe fara nici o imixtiune din exterior

In literature juridical s-au confirmat 2 conceptii despre suveranitate: suveranitate populara si


suveranitate nationala ( vezi cursul sem I)

Receptand avantajele celor 2 sisteme, Constitutia Romaniei prevede ca Romania este un stat
suveran si independent acest fapt presupune urmatoarele:

a. Titularul suveranitatii este poporul roman


b. Suveranitatea este inalienabila, intangibila, imprescriptibila
c. Suveranitatea este relative prin insasi legea fundamental
d. Poporul roman exercita suveranitatea prin:
1. Organele sale representative ( Parlament, presedinte) constituite in urma unor alegeri
libere, periodice si corecte
2. Referendum
e. Mandatul parlamentarilor este unul reprezentativ ceea ce nu pot fi revocati din functie de
catre alegatori
f. Nici o persoana sau grup de persoane nu poate sa exercite suveranitatea in nume propriu.

2.ROMANIA STAT UNITAR SI INDIVIDUAL

Romania este un stat unitar, adica un ansamblu unic de institutii cu putere de decizie politica si
juridical ce presupune un singur organ legiuitor, un singur executive si o singura autoritate
judecatoreasca.

Romania este un stat indivizibil , ceea ce inseamna ca nu poate fi divizat nici in tot, nici in parte
sau altfel spus nu poate fi segmentat.

In Romania exista o singura Constitutie si un singur drept public si privat.

Populatia Romaniei este relativ omogena fiind alcatuita in mare parte din cetateni romani.

Subdiviziunile administrative teritoriale nu se pot constitui in entitati statale.

Faptul ca Romania are o putere centralizata nu inseamna ca centralizarea puterii are un character
absolute. Corectivele unei administratii centralizate sunt deconcentrarea si descentralizarea.

Deconcentrarea: acel sistem administrativ in care centralizarea puterii are loc prin persoane
interpose. Prin deconcentrare are loc un transfer de atributii de la nivel central la nivel local prin
intermediul agentilor administrative locali (prefecti).

Descentralizarea : care poate fi teritoriala sau functional inseamna auto-administrarea realizata


prin intermediul autoritatilor autonomiei locale.

Autonomia locala nu inseamna independent deoarece:

a. Unitatile administrative teritoriale nu se pot constitui in entitati teritoriale


b. Autoritatile administrativ publice locale isi desfasoara activitatea in conditiile legii avand
o putere de decizie politica limitata.
Autonomia locata este definita de Legea 215/2001, legea administratiei publice locale:

a. Reprezinta dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor publice locale de a solution toate


treburile publice in numele si interesul colectivitatii locale.
b. confera dreptul autoritatilor publice locale de a avea initiative in toate problemele cu
exceptia celor care sunt date in competenta altor organe
c. competentele si atributiile autoritatilor publice locale sunt cu cateva exceptii depline si
exclusive