Sunteți pe pagina 1din 3

2.

Sesizarea camerelor parlamentului– in raportul de natura regimului proiectul de


lege se depune spre dezbatere si aprobare fie camerei deputatilor fie senatului ca
prima camera sesizata dupa care proiectul de lege se trimite la cea de-a doua
camera numita camera decizionala

3. Avizarea proiectului de lege– toate proiectele de lege trebuie avizate de consiliul


legislative in vederea sistematizarii, verificarii si coordonarii intregii legislatii.
Emiterea avizului de catre consiliul legislativ ca organ de specialitate a
Parlamentului este obligatorie , dar receptarea lui este faculltativa. Exista proiecte
de lege care trebuie avizate in plus si de catre Consiliul Economic si Social in
urmatoarele domenii:

- Restructurare si dezvoltare economica


- Privatizare
- Relatii de munca
- Protective sociala
- Invatamant, sanatate si cercetare stiintifica
C.E.S – este un organ tripartic, format din reprezentantii guvernului, sindicatelor si
patronatelor, in domeniile aratate. Consilul C.E.S este obligat sa emita aviv care are un rol
consultative.

4. Dezbaterea proiectului de lege in Comisia Parlamentara competenta


Biroul parlamentar al camerei sesizeaza comisia parlamentar aceeste competent sa se
pronunte asupra proiectului de lege, numita comisia Parlamentara sesizata in fond.
Comisia parlamentara sesizata in fond va intocmi un raport asupra proiectului de lege
cu urmatoarele propuneri:
a. Adoptarea proiectului de lege in forma despusa de initiator
b. Adoptarea proiectullui de lege cu modificari si/sau completari
c. Respingerea proiectului de lege
Deputatii si senatorii pot depune amendamente scrise la proiectul de lege la acesta
comisie.
Definitia AMENDAMENTULUI: este o modificare de fond a unui text supus
deliberarii Parlamentului ce poate apartine numai participantilor la procesul legislative.
Si alte comisii pot sa se pronunte asupra proiectului de lege: caz in care vor emite
avize asupra proeiectului, care vor face parte integranta din raport.

Faza 2 – este una de dezbatere si adaptare si cuprinde urmatoarele etape:

1. Prezentarea proiectului de lege de catre initiator, se prezinta motivele care stau la baza
regulamentului, precum si eventualele efecte contrare celor asteptate prin adoptarea
proiectului.

2. Prezentarea raportului comisiei Parlamentare sesizate in fond (prezentate de


presedintele comisiei, fie de un raportor numit de catre presedintele comisiei
3. Dezbaterea generala pe articole
Dezbaterea generala pe articole presupune luarea cuvantului de catre parlamentari, cate unul
din partea fiecarui grup parlamentar.
In cadrul dezabterii generale nu pot fi depuse amendamente, in cadrul dezaterii pe articole se
discuta mai intai amendamentele; ordinea de dezbatere a amendamentelor este urmatoarea:
a. Mai intai se dezbat amendamentele care tind la suprimarea unor texte legislative
b. In al doilea rand se dezabat amendameletele care tind la modificarea si/sau
completarea unor texte legislative

4. Votarea - se realizeaza distinct pentru fiecare amendament dupa votarea tuturor


amendamentelor se voteaza articolele de lege de la care au fost depuse amedamentele.
Dupa votarea tuturor articolelor de lege se voteaza proiectul de lege in ansamblul sau,
cu majoritate simpla sau absoluta dupa caz

5. Intoarcerea legii – dupa ce proiectul de lege a fost votat de catre prima camera
sesizata, acesta se trimite la cea de a doua camera, numita camera decizionala, daca
aceasta voteaza reglemantarile sunt de competeta decizionala a primei camere
sesizate, legea se intoarce la prima camera care va decide definitiv, dar numai
articolele care intra in competent sa decizionala

6. Promulgarea legii – se realizeaza de catre Presedintele Romainiei in termen de 20 de


zile de la primirea legii adoptate in Parlament. Termenul de la 20 de zile pentru
promulgare este un termen de decadere deoarece implinirea lui produce urmatoarele
efecte juridice:
a. Legea nu mai poate fi promulgata de catre Presedintele Romainiei
b. Presedintele Romaniei nu mai poate cere parlametului reexaminarea legii
c. Presedintele Romaniei nu mai poate sesiza C.C.R cu o obiectie de necostitutionalitate
a legii

7. Publicarea si intrarea in vigoare a legii


Aceasta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare la 3 zile de la
publicare sau la o data ulterioara prevazuta in corpul legii

Procedura legislative complementara – reexaminarea legii


Presedintele Ro se implica in procedura legislativa in 2 situatii:
a. Atunci cand inainte de promulgare solicita Parlamentului o singura data reexaminare
a legii
b. Atunci cand inainte de promulgare Presedintele Romaniei se sesizeaza C.C.R cu o
obiectie de necontestat
In ambele situatii se produc 2 consecinte juridice:
a. Suspendarea termenului de 20 de zile pentru promulgare
b. Inlocuirea lui cu un termen mai scurt de 10 zile tot pentru promulgare, dar care curge
de la moment diferite
- De la momentul primirii legii reexaminate de catre Parlament
- De la primirea deciziei C.C.R prin care se contesta constitutionalitatea legii
Procedura de urgenta- este o procedura accelerate de adoptare a legilor,
vizeazatatatproeiectele de legi cat sipropunerile legislative
InitiativaproduceriipoateapartineParlamentuluisauGuvernului, consta in
suprimareaunoretape legislative, precum si in comprimareaanumitortermeni
Proceduralegislativa de urgentaestereglementata de
regulamentulfiecareicamereleparlamentare