Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei Brasov

Grilă de notare
a subiectul de la examenul oral de Limba engleză

an I, semestrul 1

 1 punct din oficiu

 Subiectul 1

Verifică cunoştinţele gramaticale de bază ale studenţilor: timpurile verbale de la diateza


activă, modul indicativ. Sunt 4 propoziţii la afirmativ care trebuie trecute la interogativ si
apoi la negativ, păstrându-se timpul gramatical.

4 puncte = 0.5p x propoziţie corectă

 Subiectul 2

Verifică atât cunoştinţele studentului în legătură cu subiectul, cât şi acurateţea şi fluenţa


vorbirii în limba engleză.
Cele 5 puncte acordate acestui subiect sunt împărţite astfel:
- 1 punct pentru conţinut
- 1 punct pentru vocabularul folosit
- 1 punct pentru gramatica folosită
- 1 punct pentru fluenţă
- 1 punct pentru abilitatea de a comunica cu examinatorul.

Lector univ. dr. Ana Munteanu