Sunteți pe pagina 1din 13

UNITĂȚI DE MĂSURĂ

pentru

VOLUMUL LICHIDELORI

Unitatea principală:

l litrul li
# SUBMULTIPLII LITRULUII # MULTIPLII LITRULUIi

kl

PRINCIPALĂ
UNITATEA
hl kilolitru

dal hectolitru

l decalitru

dl LITRU
cl decilitru
ml centilitru
mililitru
mili- centi- deci- deca- hecto- kilo-
<l >l
# TRANSFORMAREAi
UNITĂȚILOR DE MĂSURĂ
PENTRU

VOLUMUL LICHIDELORi

EXERCIȚII
# SCARA UNITĂȚILORI

x 10

x 10 kl
x 10
hl
x 10
dal : 10
x 10 l : 10
x 10 dl : 10
cl : 10 .
ml : 10
: 10
A O unitate de măsură mai MARE se transformă
într-o unitate de măsură mai MICĂ prin ÎNMULȚIRE.

# Se înmulțește cu:
10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 sau 1 000 000,
în funcție de unități. kl
# Exemplu::
hl
dal
6 hl = ? cl 6 hl x 10 x 10 x 10 x 10 =
= 6 hl x 10 000 =
l
= 60 000 cl dl
cl
Răspuns: 60 000 cl ml
B O unitate de măsură mai MICĂ se transformă
într-o unitate de măsură mai MARE prin ÎMPĂRȚIRE.

# Se împarte la:
10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 și 1 000 000,
în funcție de unități. kl
# Exemplu:: hl
200 dal = ? kl 200 dal : 10 : 10 = dal
= 200 dal : (10 x 10) = l
= 200 dal : 100 dl
= 2 kl cl
Răspuns: 2 kl ml
# TRANSFORMĂRI DIN iLITRI ÎN ALTE UNITĂȚIi

: 1000
kl
: 100
hl
x 10
dal : 10
x 10 l : 10
x 10 dl : 10
cl .
ml X 100

X X
X 1 000
# O P E R A Ț I II

Pentru a efectua operații matematice cu numere care sunt


însoțite de unități de măsură diferite:

# Mai întâii se fac transformările necesare pentru a obține


unități de măsură de același fel;

# Apoi se înlocuiesc, în exercițiu, noul număr și unitatea


de măsură;

# La final se efectuează operația.


# E X E M P L U L A:
20 ml + 20 cl = ? cl

# Pasul 1 Transform ml în cl.


Știind că mililitrul este unitatea de măsură situată pe o treaptă mai jos
decât centilitrul, împart numărul mililitrilor la 10.

20 ml : 10 = 2 cl

# Pasul 2 Înlocuiesc cei 20 ml cu 2 cl;

# Pasul 3 Efectuez adunarea:

2 cl + 20 cl = 22 cl
Răspuns: 22 cl
# E X E M P L U L B:
7 000 dl - 4 hl = ? dl

# Pasul 1 Transform hl în dl.


Știind că hectolitrul este unitatea situată cu trei trepte mai sus față de
decilitru, înmulțesc numărul hectolitrilor cu 10 x 10 x 10. Deci, cu 1 000.

4 hl x 1 000 = 4 000 dl

# Pasul 2 Înlocuiesc cei 4 hl cu 4 000 dl.

# Pasul 3 Efectuez scăderea:

7 000 dl – 4 000 dl = 3 000 dl


Răspuns: 3 000 dl
# E X E M P L U L C:
3 dl + 40 cl = ? ml

# Pasul 1 Transform dl în ml, apoi transform cl în ml.

3 dl x 100 = 300 ml
și
40 cl x 10 = 400 ml

# Pasul 2 Înlocuiesc în exercițiu: 3 dl cu 300 ml și 40 cl cu 400 ml.

# Pasul 3 Efectuez adunarea:

300 ml + 400 ml = 700 ml


Răspuns: 700 ml
# R E Ț I N E !.

# Denumirile unităților de măsură;


#
#
Prescurtările lor;
Ordinea pe scara unităților;
1 kl
#
#
Regula “de 10 ori mai mare / mai mică”;
MARE MICĂ – înmulțire;
1 hl kilolitru

# MICĂ MARE – împărțire; 1 dal hectolitru 10 hl


100 dal
1l decalitru
10 dal 1 000 l
1 dl LITRU 10 l 100 l 10 000 dl
100 dl 1 000 dl 100 000 cl
1 cl decilitru 10 dl 10 000 cl 1 000 000
1 ml centilitru 10 cl 100 cl 1 000 cl
10 000 ml 100 000 ml ml
mililitru 10 ml 100 ml 1 000 ml
UNITATEA
SUBMULTIPLII PRINCIPALĂ MULTIPLII
Prof. Romana Chișu

© 2020 – Media de Poveste