Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI Avizat,

Profilul: Resurse naturale şi protecţia mediului Director


Domeniul de pregătire de bază: Industrie alimentară Prof. Maria Liliana Turturoiu
Modulul: TEHNICI DE LABORATOR ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA
Nr de ore/an: 120
Clasa: a XI-a A
Profesor: Radu Anamaria Denisa Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN 3501/29.03.2018 Şef catedră
Nr. Ing. Tătăran Mihaela

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ANUL ŞCOLAR: 2019-2020
Unitatea de rezultate ale Nr. ore Săptămâna
Nr.
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării T LT IP T LT IP Obs
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini
SEMESTRUL I
7.3.1 Soluţii folosite în volumetrie
7.2.1 7.3.2 - Soluţii procentuale 8
7.3.3 - Soluţii normale 8
7.2.2 7.3.4 - Soluţii molare 8
1 7.1.1. 7.3.5 - Prepararea soluţiilor folosite în volumetrie: titru, titrarea, 8 S8-
7.2.8 7.3.6 factor de corecţie. S9
7.3.7 - Acidimetrie 8
7.2.9 7.3.8 - Alcalimetrie 8
7.3.9
SEMESTRUL II
2 7.1.2 7.2.3 7.3.1 Metode de determinare a caracteristicilor fizico-chimice a 8
7.2.4 7.3.2 materiilor prime/ semifabricatelor /produselor finite din 8
7.3.3 industria alimentară
7.2.5 7.3.4 - Determinarea acidităţii 8 S26
7.3.5 - Determinarea pH-ului
7.2.7 7.3.6 - Determinarea umidităţii:prin uscare, prin antrenare cu 8
7.3.7 solvenţi, conductometric.
7.2.8 7.3.8 - Determinarea substanţei uscate: prin cântărire, 8

1
refractometric, densimetric 8 S36
- Determinarea conţinutului de substanţe grase 8
7.3.9
7.2.9 - Determinarea conţinutului de zaharuri
- Determinarea conţinutului de amoniac, azotaţi şi azotiţi.
Unitatea de rezultate ale Nr. ore Săptămâna
Nr.
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării T LT IP T LT IP Obs
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini
7.3.1  Metode de analize biochimice şi microbiologice ale
7.2.6 7.3.2 materiilor prime/ semifabricatelor/ produselor
7.3.3 finite din industria alimentară 8
7.2.7 7.3.4 - Analize biochimice: analiza glucidelor, lipidelor, protidelor, S37
3 7.1.3 7.3.5 enzimelor şi vitaminelor 8
7.2.8 7.3.6 - Analize microbiologice
7.3.7
7.2.9 7.3.8
7.3.9
Întocmit,
Radu Anamaria Denisa