Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEHNOLOGIC MALAXA Nr Inreg Nr Inreg Nr Inreg Nr Inreg

AVIZ DIRECTOR AVIZ DIRECTOR AVIZ DIRECTOR AVIZ DIRECTOR

CATEDRA DE CULTURĂ TEHNICĂ


DISCIPLINA: Contabilitate generală
Nr de ore/an: 105
CLASA: a X-a B, 1h TC, 2h LT, IP -
AVIZ SEF CATEDRA AVIZ SEF CATEDRA AVIZ SEF CATEDRA AVIZ SEF CATEDRA
Plan de învăţământ aprobat prin
O.M.E.N.: 3915 din 18.05.2017, anexa 1
Programa aprobata prin O. M.E.N.: 3915
AN ŞCOLAR: 2018 – 2019 AN ŞCOLAR: AN ŞCOLAR: AN ŞCOLAR:
din 18.05.2017, anexa 2 PROFESOR: Bragheșiu Nicolae PROFESOR: Bragheșiu Nicolae PROFESOR: Bragheșiu Nicolae PROFESOR: Bragheșiu Nicolae

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. ore Săptămâna


Unitatea de Rezultate ale învăţării Obs
Nr.
rezultate ale Conţinuturi I
crt. T LT IP T LT
învăţării P
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
1. U.R.Î. 3. 3.1.1. 3.2.1. 3.3.1. Recapitulare 1 2 - S1 S1 - Sem.
Utilizarea Procedee comune disciplinelor I
metodelor, economice
procedeelor şi  Evaluarea
principiilor  Definitie, importanta 1 2 - S2 S2 -
contabilităţii componente;
 Metode de evaluare; 1 2 - S3 S3 -
Evaluarea la data intrarii în
entitate; 1 2 - S4 S4 -
Evaluarea la inventar si 1 2 - S5 S5 -
prezentarea elementelor în bilant;
Evaluarea la data iesirii în entitate; 1 2 - S7 S7 -
Reevaluarea în contabilitate; 1 2 - S8 S8 -
Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Nr. Rezultate ale învăţării Obs
rezultate ale Conţinuturi I
crt. T LT IP T LT
învăţării Cunoştinţe Abilităţi Atitudini P
b). Calculatia: 1 2 - S10 S 10 -
 Definitie, importanta;
 Exemple de calculatii; 2 4 - S11, S11, -
12 12 -
c). Inventarierea: 1 2 - S14 S14 -
 Definitie, importanta, scop,
obiect; 1 2 - S15 S15 -
 Clasificarea inventarierii;
 Principiile inventarierii; 1 2 - S17 S17 -
3.3.2  Organizarea si defasurarea
inventarierii; 1 2 - S18 S18 -
 Documentele utilizate în
inventarierea gestiunilor;
3.1.2. 3.2.2. 1 2 - S1 S1 -
Recapitulare
Sem.
Principiile contabile generale;
3.2.3. 1 2 - S2 S2 - II
Proedeele spcifice metodei
contabilitatii:
a) Bilantul contabil (situatia
2 4 - S3,4 S3,4 -
pozitiei financiare)
 Definitie, importanta, functii,
structura (active, capitaluri
proprii, datorii);
 Tipuri de modificari bilantiere; 1 2 - S6 S6 -
 Situatia performantei 2 4 - S7,8 S7,8 -
financiare (cheltuieli,
venituri, rezultate)
b) Contul- instrument de 2 4 - S9, S9, -
înregistrare, calcul si control: - 10 10 -
 Definitie, important, structura,
Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Nr. Rezultate ale învăţării Obs
rezultate ale Conţinuturi I
crt. T LT IP T LT
învăţării Cunoştinţe Abilităţi Atitudini P
forma; 1 2 S11 S11
 Planul de conturi general;
 Regulile de functionare a
conturilor;
 Dubla înregistrare si 1 2 - S12 S12 -
corespondenta conturilor;
 Analiza contabila;
 Forrmula si articolul contabil;
c). Balanta de verificare:
 Definitie, importanta, functii; 1 2 - S13 S13 -
 Clasificarea balantelor de
verificare;
 Întocmirea balantelor de
verificare;
1 2 - S14 S14 -
 Tipuri de erori relevante si
nerelevante de balanta de
3.1.3. 3.2.4. 3.3.3. verificare.
3.2.5.
3.2.6. Preturile marfurilor: 1 2 S15 S15 -
definitie, caracteristici,
clasificare:
a) Preturile en-gros;
b) Preturile en-detail;
c) Redducerile de pret; 1 2 S16 S16 -
Documentele specifice operatiilor
economice cu marfuri: 1 2 S17 S17
a. Nota de receptie;
b. Factura fiscala;
c. Chitanta;
d. Raport de gestiune zilnic;
Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Nr. Rezultate ale învăţării Obs
rezultate ale Conţinuturi I
crt. T LT IP T LT
învăţării Cunoştinţe Abilităţi Atitudini P
e. Borderou de vânzare;
f. Aviz de însotire a marfii; 2 4 S19, S19,
g. Registrul de casa; S20 S20
h. Bon de predare primire transfer
restituire;
i. Proces verbal de receprtie;
j. Fisa de magazie.
Recapitulare

An școlar 2018 – 2019


- Practica: S6, S9, S13, S16, S23, S36, S39, S40, S41
- Scoala Altfel S10
An școlar 2019 – 2020