Sunteți pe pagina 1din 1

- Perspective teoretice contemporane de

să relateze despre filosofia dreptului în perioada


contemporană; analiză a dreptului.
- - Teoria pură a dreptului a lui Hans
să identifice elementele străine ştiinţei dreptului
conform teoriei pure a dreptului; Kelsen.
- - Filosofia dreptului în operele lui
să analizeze ideea identităţii statului cu dreptul
formulată de H.Kelsen; Herbert Hart.
- - Alte teorii, şcoli, curente (doctrina
să identifice principalele curente, şcoli în
perioada contemporană; sociologică, doctrina liberalistă,
- marxismul, teoria psihologică a
să cunoască ideile de bază ale doctrinelor
juridice; dreptului)
- Termeni-cheie: sistem de drep, teorie
să evalueze contribuţia adusă de diferite şcoli,
pură a dreptului, normă juridică,
curente la fundamentarea dreptului.
instituţii juridice
TEMA 7: PERSPECTIVE TEORETICE CONTEMPORANE DE ANALIZĂ A DREPTULUI