Sunteți pe pagina 1din 2

PORTOFOLIUL

*10 puncte din oficiu.


*Portofoliul cuprinde 4 pagini.

1.PAGINA OGLINDĂ scrisă de mână sau la calculator: 10 puncte


-titlul lucrării; 2 puncte
-numele şi prenumele elevului; 2 puncte
-clasa; 2 puncte
-numele şcolii; 2 puncte
-numele profesorului. 2 puncte

2.REFERATUL scris de mână: 40 puncte


-o pagină; 5 puncte
-redactarea corectă (termeni corecƫi şi conƫinut ştiinƫific) 25 puncte
-prezentarea în 2 minute 10 puncte

3.O HARTĂ, UN DESEN SAU O SCHIŢĂ de mână sau la calculator sub


care să fie scris ceea ce reprezintă.
10 puncte

4.BIBLIOGRAFIE scrisă de mână: 10 puncte


-minim două surse scrise corect cu: autorul, titlul lucrării, editura, localitatea
sau anul apariƫiei.

5.CAIETUL DE NOTIŢE: 20 puncte


-numele elevului pe copertă în exterior (altfel nu-l iau în considerare);
-lecƫiile complete şi hărƫile sau schiƫele făcute corect;
-caietul incomplet se va nota doar cu 10 puncte;
-caietul în care lipsesc mai mult de 4 lecƫii nu se va puncta.
GEOGRAFIE clasa a VI-a

Tema
1 Cristofor Columb
2 State insulare
3 State fără ieşire la Oceanul Planetar
4 Scăderea populaƫiei în România
5 Religiile Lumii
6 Iurta din Asia Centrală
7 Marile oraşe ale Terrei
8 Energia eoliană
9 Energia solară
10 Resursele de petrol ale Terrei
11 Resursele de cărbuni de pe Terra
12 Construcƫia de automobile pe Terra
13 Japonia – un miracol economic
14 Agricultura viitorului
15 Cultura grâului pe Glob
16 Cele mai importante obiective turistice pe Glob
17 Epuizarea resurselor naturale
18 Surse de poluare a aerului